Ønsker

11. september 2000 11:29
I billede 204 under Inkasso 'Aftale-kalender for en kunde', er det da ikke muligt at få en udskrift af alle poster i stedet for som nu at der skal laves et skærmdump af 4 stk. poster af gangen..?
Med venlig hilsen Johnny Høeg Jørgensen Upernavik kommune

14. april 2000 11:40
Ang. udskrift fra bill.233 i Informatik.
Er det ikke muligt at få tilføjet en linie (først på siden, øverst og med fede typer (REGNING)) på kontoopgørelsen som bliver sendt ud til borgerne hver måned, så det tydeligt fremgår at der er tale om en regning, og ikke bare en borgeroplysning om kommunens tilgodehavende hos den enkelte. Befolkningen betragter ikke den udsendte kontoopgørelse (med tydelig skyldig beløb), som en regning..!!
Med venlig hilsen Johnny Høeg Jørgensen Upernavik kommune