Kommissorium

Det Fælleskommunale IT-udvalg er styregruppeorgan for "Det Fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland", og har til formål at:

  • virke som initiativtager til projekter, tiltag og aktiviteter, der kan være til gavn for kommuner, som et tilsluttet Det Fælleskommunale IT-samarbejde, fastlægge og prioritere de konkrete fælleskommunale udviklingsopgaver og projekter, som skal søges gennemført
  • fastlægge og medvirke til sikring af en økonomisk ramme for den fælleskommunale udvikling gennem fastsættelse af størrelsen på kommunernes årlige bidrag pr. tilsluttet arbejdsplads til "Den Fælleskommunale Udviklingspulje",
  • indgå som forhandlingspart i forhandlinger med de tilsluttede kommuners hovedleverandører på IT-området,
  • rådgive de tilsluttede kommuner omkring nødvendige og tilrådelige tiltag på IT-området,
  •  i videst muligt omfang varetage de tilsluttede kommuners interesser i alle øvrige former for IT-mæssige spørgsmål.

 Kommisorium findes i sin helhed i PDF format her.