Bygningsfortegnelse/ B-nr register

Overblik

Indtil for kort tid (oktober 2012) siden fandtes Bygningsfortegnelse/B-nr registre fortrinsvis på regneark i de fire storkommuner. Kommunerne ajourførte en lokal bygningsfortegnelse for hver by. Asiaq ajourfører den 'globale' bygningsfortegnelse på baggrund af kommunernes indberetninger.

Nu er der udviklet nogle sider i Wnformatik, som samler disse Bygningsfortegnelser/B-nr regneark. Det sikrer datavalidering og ensartethed i data, samt gør vedligeholdelsen af B-numre mere enkel i kommunerne. I stedet for at vedligeholde de enkelte regneark, skal Bygningsfortegnelse/B-nr vedligeholdes i Winformatik, og kun der. Ensartethed i data vil muligvis gøre det lettere for at Asiaq at behandle data-udtræk fra kommuner. I Winformatik kan der foretages forskellige udtræk fra Bygningsfortegnelser/B-nr. af data til regneark.

Bemærk: Hver stor-kommune har sit eget b-nr register og råder over sine egne b-nr data.

Sider:

  • Side 880 - Søgeside
  • Side 880D - Detaljeside
  • Side 882 - Diagnoseside
  • Side 888 Søgeside kun til læsning, ikke rette

og funktion udtræk

Side 880 -Søgeside

På side 880 kan du søge de b-nr frem, som er registreret i systemet. På side 880D kan du få vist detaljer om et allerede oprettet b-nr.

Baggrund: En bygning har et b-nr, og en bygning kan bestå af en eller flere bygnings-dele. En bygnings-del kan have nul eller flere ejere. B-nr betyder bygnings-nummer og er unik inden for et Område (svarer til gammel kommune). Dvs. at der kan eksistere flere ens b-nr inden for en stor-kommune

Side 880 er delt op i fem sektioner: Adresse, Datoer, Ejer, Koordinater og Historike oplysninger. For at vise/udfolde alle sektioner: klik på knappen Vis alle. For at skjule/sammenklappe alle sektioner: klik på knappen Skjul alle

Søgning: I side 880 huskes det valgte Område til næste gang du vælger siden. F.eks. hvis du har valgt Område "06 - Nuuk", så vil der stå "06 - Nuuk" i Område-feltet næste gang du åbner siden.

I det fleste felter kan du nøjes med at skrive noget af ordet/værdien du vil søge på. F.eks. hvis du vil søge efter bygningsdel hvor Ejer er "Polar Oil", så kan du skrive "oil" og du vil få alle de bygningsdele, som har en ejer hvor ordet "oil" indgår. Når du har indtastet dine søgekriterier, så klik på Søg knappen for at vise resultat på skærmen - eller klik på Excel knappen Klik på Søg knappen og bnr vises i en liste nederst på siden Bemærk: Det er bygningsdele som vises.

For at se dit søge-resultat i Excel: indtast i søge-felter og klik på Excel. Fra Excel kan du arbejde videre med dine resultater, såsom yderligere filtrering, sortering og grafisk visning.

Side 880D -Detaljeside

På side 880D kan du oprette, rette og se detaljer for et bnr. Man kan kun rette, hvis man har adgang til side 880. Du kan får adgang ved at henvende dig til din lokale support-afdeling. Rettigheder gives på side 12.

Side 880D er opdelt i Bygning og Bygnings-dele. I Bygningdele vises også hvem, der ejer bygningsdele. Bemærk; når du opretter en ny bygning/b-nr, så oprettes der automatisk en bygnings-del (Se nederst på siden)

I sektionen Bygning kan du se på et kort, hvor et b-nr er placeret, såfremt det er registreret hos NunaGis. Ikke alle b-nr er registreret endnu. Tryk på knappen "Vis på kort" og du vil se en rød markering som angiver hvor b-nr er placeret. Du kan zoome ud og ind på kortet.

Feltet Hus-nr: Husnumre, som bygningen anvender. Eksempler: 1, 12A, 42A-48B. Er ikke et struktureret felt.
Feltet Adr_notat: Anvendes f.eks. hvis bygningen ligger på et sted, hvor der ikke er en autoriseret vej jvf. vejregistret.
A-nr skal være unikt inden for given kommune og lokalitet, samt være numerisk (kun tal). Feltet A-nr skal altid udfyldes ved oprettelse af ny b-nr
Historiske oplysninger er markeret med gråt, borset fra felterne Sidst opdateret og Opdateret af. De to sidstnævnte felte angiver hvornår en bruger sidst foretog en ændring og initialer på denne bruger. Historisk felter kan ikke rettes og vil muligvis udgå i fremtiden.

Bygningsdele viser en oversigt over hvilke bygnings-dele en bygning består af og hvem der ejer de enkelte bygningsdele. For at rette detaljer om en bygnings-del, klik på det understregede Litra i listen. Du kommer da til en bygnings-del detalje-side. Du kan oprette en ny bygnings-del ved at klikke på knappen "Opret ny bygningsdel". Herfra kan du også slette en bygnings-del.

Du kan Oprette en ny ejer til en bygningsdel på to måder:

  • Du kan klikke på linket "Opret ny ejer" ud for en bygnings-del.
  • Du kan klikke på det understregede litra, så kommer du til detalje-siden for bygnings-dele. Herfra kan du oprette en ny Ejer til bygnings-delen

For at rette detaljer om Ejer, klik på det understregede Ejer-navn. Du kommer til en Ejer detalje-side. Herfra kan du også slette en ejer.

Side 882 -Diagnose-side

På side 882 kan du foretage diverse udtræk. Side 882 er nyttig hvis du vil foretage analyse og oprydning i data. Udtræk vises i et Excel regneark. I Excel regnaearket kan du foretage yderligere analyse, herunder sortering, yderligre filtrering og grafisk visning. Du kan udfylde alle eller nogle af søge-felterne, afhængig af hvor forfinet en søgning du ønsker.

Bnr-serier
Der kan være "huller" i b-numre. Det er mest interessant finde huller og b-nr serier indenfor en kommune og et Område (svarer til gammle kommune). F.eks. i Område 05-Paamiut kan der være b-numre fra 1-10 og dernæst fra 15-230 etc. Dvs. at b-nr 11,12,13 og 14 ikke er anvendt i Område 05- Paamiut. Hvis du vil oprette et nyt b-nr, så skal du finde disse huller og vælge et b-nr indenfor et område, som ikke er valgt.

Non unik A-nr Indenfor en kommune og et Område og en lokalitet, skal A-nr være unik. For at undersøge om der findes ens A-numre inden for et område og lokalitet, kan du klikke på knappen "Non unik A-nr". Husk at vælge Område og Lokalitet

Bemærk, du kan kun se bnr som hører til din stor-kommune.

Side 888 og 888D - Søge og Detljeside -kun til at læse

Side 888 og 888D er som side 880 og 880D, bortset fra at man kun kan læse. Man kan ikke rette i disse sider. Man kan kun rette i bnr oplysninger, hvis man har adgang til side 880. Du kan får adgang ved at henvende dig til din lokale support-afdeling. Rettigheder gives på side 12.