Velkommen til Det Fælleskommunale IT-Udvalgs hjemmeside

Det fælleskommunale IT-udvalg er styregruppe for "Det Fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland". 

IT-udvalget fungerer således som overordnet "brugergruppe" og praktisk forhandlingspart, når det gælder fælleskommunal udvikling og vedligeholdelse af konkrete IT-løsninger som f.eks. Winformatik®    

IT-udvalget drives efter et kommissorium og en forretningsorden, som er vedtaget i medlemskommunerne

og godkendt af de respektive kommunalbestyrelser. Dokumenterne foreligger på grønlandsk og på dansk. 

IT-udvalget består af medlemmer fra følgende kommuner:


IT-udvalget nedsætter generelle projektgrupper til afdækning af konkrete problemstillinger samt projektspecifikke grupper til at styre/bistå udviklingen af de planlagte/kørende projekter. Projektgrupperne styres af IT-udvalget.