Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

§ 6.  Forventes en persons aktuelle indkomst at ændre sig med 10 procent eller derover beregnes den aktuelle indkomst på baggrund af den forventede samlede aktuelle indkomst.

§ 7.  Loven træder i kraft den 1. juli 2018

Løsningsforslag

Efter departementets fortolkning så skal §6 bruges til at afgøre om der fra en måned til den næste er sket en så væsentlig ændring at boligsikringen skal genberegnes. Til det formål bruges den såkaldte trappe-indkomst.

Læs om begrebet trappe-indkomst her.

Forslaget indebærer at systemet fremover beregner boligsikring på basis af trappe-indkomsten. Med systemet kan man på en gang danne breve til alle der har fået ændret boligsikringen.

Der skal altså ikke mere være individuel sagsbehandling med tilhørende brevudskrivning i forbindelse med "væsentlige ændringer i indkomsten". Der vil dog stadig være mulighed for individuel sagsbehandling, hvor man f.eks. kan angive en forventet indkomst eller justere husstanden.

Følgende udgår:

  • Side 570: Ny aktuel indkomst, Afkrydsningsfelt til "Anvend nyeste aktuel indkomst" samt Brev-knappen "Brev - ny aktuel indkomst".
  • Side 571: For-beregning og advis-liste

Nye funktioner:

  • Liste, der viser de tilfælde hvor der er ændring i forhold til forrige måned. Sagsbehandlere kan gennemgå listen og fange evt. "mystiske" tilfælde.
  • Bestilling af breve vedr. ændringer

Bemærk at det på længere sigt er hensigten at papir-brevene skal erstattes af meddelelser i borgernes digital postkasse (jf. Inatsisartutlov nr. 14 af 8. juni 2017 om Offentlig Digital Post).