Side 861 Bogfør periode


På side side 861 kan du dels sætte de enkelte parametre op for bogføring af renovationsaftaler, og dels søge tidligere bogføringskørsler frem.

Opsætning af parametre for bogføring:

Inden du trykker på knappen Bogfør skal du sikre dig, at du som bruger har rettighed til at bogføre, og at den PC du sidder ved er opsat i systemet som en terminal, der har ret til at bogføre. Hvis de to ting ikke er i orden får du en fejl, når du klikker på knappen Bogfør.

Feltet Periode dato er en dropdown. Klik i feltet, hvorved der åbnes en dropdown til valg af den konkrete periode, som du ønsker at bogføre for. Du vælger det ønskede i dropdown ved at markere det.

Feltet Regnskabsmåned/-år er en dropdown. Klik i feltet, hvorved der åbnes en dropdown til valg af den konkrete måned/år som bogføringen vedrører. Du vælger det ønskede i dropdown ved at markere det.

Feltet Betalingsdato er et indtastningsfelt. I feltet angives den dato som regningen skal have påført som betalingsdato.

Når du har sat disse parametre op er du klar til at bogføre. Klik på Bogfør knappen, og de aftaler, der er sat op til at skulle bogføres i den valgte periode, vil blive bogført.

Hvis bogføringen går godt kommer der en listevisning over den konkrete bogføringskørsel.

Det er muligt at se detaljer om bogføringskørslen.

Klik på knappen Udskriv log og du får vist en pop-up til valg af udskrivningsmuligheder.

Vælg den måde du ønsker at udskrive logge på.

Loggen kan se sådan ud.

Detaljer i loggen:

Hvis du på side 201N søger kunden frem kan du på side 201I se detaljer om den aktuelle bogføring.

Genudskrift af den konkrete faktura sker på side 216I.

Tidligere kørsler

På side 861 er der mulighed for at få dannet en liste over tidligere bogføringskørsler.

Feltet Kørselsår er en dropdown. Klik i feltet, hvorved der åbnes en dropdown til valg af det konkrete år. Du vælger det ønskede i dropdown ved at markere det.

Klik derefter på <bsØg< b="">og der dannes en liste over de bogføringskørsler der har været i det valgte år.

Du kan til hver en tid se detaljer om den konkrete kørsel ved at klikke på Udskriv log. (Se ovenfor).