Grønlands Adresseregister

Registret er bl.a. etableret for at sikre ensartethed i personadresser.

Regler for adresser i registret (forslag)

Komponenter

Komponent Tvungen Beskrivelse
Kommune-kode ja 3 cifre. Som defineret i CPR. 955, 956, 957, 959, 960, 961.
Lokalitet (ja) 4 cifre med foranstillede nuller. Er ikke en egentlig del af adresserne; men kan udledes af kommune- og vej-kode via tabel 
Vejkode ja 4 cifre med foranstillede nuller. Skal findes defineret i CPR. https://www.cpr.dk/kunder/gratis-download/vejregister-og-udtraeksbeskrivelse/ 
Husnummer nej 3 cifre med foranstillede nuller plus evt. husnummerbogstav (stort bogstav). Hvis Husnummer er tomt så skal B-nummer være udfyldt.
B-nummer nej 4 cifre med foranstillede nuller (*). Hvis B-nummer er tomt så skal Husnummer være udfyldt.
Etage nej 2 tegn. 01, 02, ST, KL, m.fl.. Bør være tomt for alle grønlandske adresser, og dermed kan feltet helt udgå.
Side/dør nej Enten 4 cifre med foranstillede nuller eller et enkelt stort bogstav. Indtil videre tillades også andre kombinationer, f.eks. V-3. Hvis der er bogstaver så skal de være store.

(*) Kathrine Seblon, Digitaliseringsstyrelsen har 7. juli 2020 meddelt at Styrelsen og Asiaq er blevet enige om følgende regel hvis der er tale om et B-nummer med bogstaver:

  • Hvis selve B-nummeret er 1-3 cifre, så skrives bogstavet i B-nummerfeltet, f.eks. B-nummer = 123C eller B-nummer = 012A
  • Hvis selve B-nummeret er 4 cifre, så skrives bogstavet i Side/Dør-feltet, f.eks. B-nummer = 1234, Side/dør = C
  • Hvis selve B-nummeret er 4 cifre, og der er brugt lejlighedsnummer, så skrives f.eks. B-nummer = 1134, Side/dør = A001

I følgende lokaliteter skal husnummer være udfyldt:

Nr Navn
0500 Paamiut
0600 Nuuk
0700 Maniitsoq
0800 Sisimiut
0820 Kangerlussuaq
1000 Aasiaat
1100 Qasigiannguit
1200 Ilulissat

I øvrige lokaliteter skal B-nr være udfyldt.

CPR-felter

I CPR-systemet findes følgende felter i forbindelse med grønlandske person-adresser:

CPR-felt

Tvungen Beskrivelse
Kommune-kode ja 3 cifre.
Vejkode ja 4 cifre med foranstillede nuller.
Husnummer nej 3 cifre med foranstillede nuller plus evt. husnummerbogstav (stort bogstav).
B-nummer nej Op til 4 tegn - ingen særlige regler bortset fra at bogstaver er store. Venstre-stillet uden efterstillede blanke.
Etage nej 2 tegn. 2 cifre eller ST eller KL.
Side/dør nej 4 tegn. Hvis det udelukkende er cifre så er det med foranstillede nuller. Hvis der er bogstaver så er de store. Hvis der er færre end 4 tegn så højre-stilles med foranstillede blanktegn.

  

Referencer