Snitflade 552 Børnetilskud

Beskrivelse

Bogføring af børnetilskud i Winformatik omfatter:

  • Debitering på forælders CPR-nummer på konto for børnetilskud (46-04-00-30-00). Reference = barnets CPR-nummer. En postering pr barn.
  • Kreditering på hensættelseskonto for forældre uden bankkonto
  • Kreditering af bankkonto for forældre med bankkonto

Anvendelse af filformater

G68

  • G68: Kredit samlet for familien enten med eller uden bankkonto. Betalingstekst = børns CPR.

G69

  • Debet en linje pr. barn. Ydelsesmodtager = forælder. Posteringstekst = barn CPR + måned.

Anvendelse af felterne

G68:

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G68

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Transaktionstype

01

Transaktionstype (2 positioner numerisk)

’01’ eller ’10’

Eksempler : ’01’ angiver at Prisme må anvende anden destination (ex. ved modregning af kreditnota), mens ’10’ angiver, at beløbet SKAL udbetales til destinationen i linien (ex. ved transport/factoring). Brugen af ’10’ bør minimeres, da det nemt kan resultere i manuelt arbejde ifm. modregning af kreditnotaer.

 OBS: Prisme understøtter ikke ’00’ – registrering af udbetaling effektueret i andet system.

Flyd_Fast

 

1

 Flyd_Fast (1 position numerisk)

Altid ’1’. (flydende format) Prisme understøtter ikke ’0’ = fast format.

Beløb &0800000000999

Felt 8, Beløb (11 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes) Udbetalingsbeløbet.

Eksempel: 9,99 kr. = ’&0800000000999’
Fortegn &09+

Felt 9 Fortegnsmarkering (1 position, skal udfyldes).

Fortegn på beløb.

Skal udfyldes med ’-’ hvis beløb er mindre end 0 ellers ’+’.

Eksempel: ’&09+’.

Identkode &1002

Felt 10, Identkode (2 positioner numerisk, skal udfyldes)

Nrkode på udbetalingsberettiget som kan antage følgende værdier:

’01’ : Frit valgs nr. = kreditorkonto i Prisme

’02’ : CPR

’03’ : SE

’04’ : Giro (understøttes ikke i Prisme)

’05’ : Telefon (understøttes ikke i Prisme)

’06’ : PBS (understøttes ikke i Prisme)

’07’ : PI (understøttes ikke i Prisme)

’08’ : FI (understøttes ikke i Prisme)

’10’ : Myndighed (understøttes ikke i Prisme)

’11’ : CVR

’12’ : P-nummer (understøttes ikke i Prisme)

Udbetalingsberettiget &1100000021212121

Felt 11, Udbetalingsberettiget (10 eller 14 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

Den berettigede til udbetalingen. Regler for udfyldning af udbetalingsberettiget afgøres af den tilhørende nrkode (felt 10).

 

Felt 10 er ’01’ -> Kreditorkonto i Prisme med foranstillede nuller

Felt 10 er ’02’ -> 9-10 cifre med modulus 11 kontrol.

Felt 10 er ’03’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.

Felt 10 er ’11’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.

 

Eksempel: ’ &1100000021212121’.

Forælders CPR-nummer

Udbetalingsdato &1220050114

Felt 12, Udbetalingsdato (8 positioner numerisk).

Forfaldsdato for udbetalingen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

Eksempel: ’&1220050114’

Posteringshenvisningsnr &1620051224001230012345

Felt 16, Posteringshenvisningsnr (20 positioner numerisk, skal udfyldes)

Består af 3 dele, en dato som udfyldes med ÅÅÅÅMMDD, et maskinnr (5 cifre) som udfyldes med foranstillede 0’er og et ekspeditionsløbenr (7 cifre)som ligeledes udfyldes med foanstillede 0’er. Typisk vil udbetalingshenvisningsnummeret bestå af finanspostens posteringsdato, maskinnr og ekspeditionsløbenr, men det vigtigste er at den tilhørende udbetalingspost i dens posteringshenvisningsnr har et nr som svarer til finanspostens udbetalingshenvisningsnr, så man kan se at de 2 eller flere posteringer hører sammen.

Der kan indgå flere finansposter til en udbetaling. Alle finansposter som vedrører den samme udbetalingspost skal have samme udbetalingshenvisningsnr.

 Eksempel: ’&1620051224001230012345’.

Skal passe med &117 i G69.

Der findes pt ikke et løbenummer i Winformatik-bogføringen der kan passe, så det skal "opfindes". Det kan være nummerering af udbetalingerne indenfor hver kørsel. Maskin-nummer kan passende være 00552.

PI_Regnr  

Felt 20, PI_Regnr (4 positioner numerisk – foranstillede nuller) Kan udelades

Angiver registreringsnummer på bank- eller giro-konto. Anvendelse af felt 20 kræver at felt 21 udfyldes.

PI_Kontonr  

Felt 21, PI_Kontonr (10 positioner numerisk – foranstillede nuller) Kan udelades

Angiver kontonummer på bank-, giro- eller fi-konto. Kan anvendes alene ved giro- og fi-konto, men kræver felt 20 udfyldt ved bank-konto.

Betalingstekst &40BØRNETILSKUD FEBRUAR: 500,00 &41CPR 1212121212: 200,00 &42CPR 1010101010: 300,00

- Felt 40-75, Betalingstekst (81 positioner alfanumerisk)

Oplysninger vedr. udbetalingen. Bliver mere end et felt udfyldt, benytter Prisme linieskift mellem felterne.

 
G69:

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300552

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 552 (side-nummer i Winformatik, der bogfører børnetilskud) F.eks. 00552

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

4604003000

 

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

Samlekontoen for børnetilskuds-arten. F.eks. 46-04-00-30-00

Felt 112, beløb

&112 000000082100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 821,00.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113D

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 117, Henvisningsnummer &1620051224001230012345 Passer med Felt 16 i G68 for udbetalingen.
Felt 132, nrkode &13202 02 =  typen CPR-nummer
Felt 133, Ydelsesmodtager &1331212121212 (10 positioner, foranstillede 0’er, kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 132 (nrkode) er udfyldt. Barnets CPR-nummer

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

FEB 2017

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

Testcase

Udbetaling for april 2017, bogføres 31-03-2017, udbetalingsdato 01-04-2017

To forældre, hver med to børn (fiktive CPR-numre):

Forælder Barn Bankkonto Beløb
0101900001 0101100001 6471-1234567 706,42
0101900001 0202120001 6471-1234567 706,42
0202900001 0101100002 (ingen) 477,58
0202900001 0202120002 (ingen) 477,58

Testfiler