Side 862 Søgning og detaljer

Renovation - Ydelser 

På side 862 kan du søge de Ydelser frem, som er registreret i systemet. På side 862D kan du få vist detaljer om en allerede oprettet ydelse.

Når du vil søge en ydelse frem, kan du bruge alle felter som søgekriterium.

Feltet Pris gyldig fra er en dropdown, og viser de datoer der er oprettet på side 862D i feltet Opret ny periode. Pris gyldig fra er ikke et søgekriterium på 862, men når du har valgt en ydelse, så vises priser der gælder fra dato valgt i Pris gyldig fra. Klik i feltet, hvorved der åbnes en dropdown til valg af den konkrete dato. Du vælger det ønskede i dropdown ved at markere det.

Feltet Ydelser er en dropdown. Klik i feltet, hvorved der åbnes en dropdown til valg af den konkrete ydelse, som du ønsker at fremsøge. Du vælger det ønskede i dropdown ved at markere det.

 

Feltet >Art er en dropdown. Klik i feltet, hvorved der åbnes en dropdown til valg af den konkrete art, som ydelsen er registreret på. Du vælger det ønskede i dropdown ved at markere det.

 

Feltet Indtægts-konto kan enten udfyldes direkte, hvis man kender det konkrete kontonummer. Eller det kan hentes i en pop-up, som kaldes frem ved at trykke på det tre ...

I pop-up’en kan der søges enten på en del af eller hele kontonummeret, eller en del af eller hele kontonavnet. Kontoen hentes med retur til 862 ved at klikke på kontonummeret i listen.

Klik på Søg knappen og de udsøgte Ydelser vises i en liste nederst på siden.

Ved at trykke på en kolonneoverskrift kan man sortere listen. Der ses så en sort pil i den kolonneoverskrift du har sorteret i.

Ved at trykke på det understregede ydelsesnavn i listen går du til side 862D hvor der vises flere detaljer om ydelsen.

På side 862 kan du også trykke på knappen Ny for at oprette en ny ydelse, som ikke i forvejen findes i systemet. Derved åbnes side 862D klar til indtastning.

Når du opretter en ny ydelse, så er Pris gyldig fra på side 862D lig med den nyeste dato i Feltet Pris gyldig fra på side 862 !!

På side 862D er det muligt at redigere en allerede oprettet ydelse.