Aktuel indkomst

Aktuel indkomst bruges til at beregne visse indkomst-afhængige sociale ydelser. For tiden (september 2018) drejer det sig om børnetilskud, boligsikring, førtids- og alderspension.

Kommunerne henter hver måned en ny aktuel indkomst for alle skatteydere i kommunen. Oplysningen hentes hos Skattestyrelsen.

Den aktuelle indkomst for en bestemt måned består i hovedreglen af summen af A- og B-indkomster i de seneste 12 måneder med fradrag af standardfradrag. Aktuel indkomst for april 2018 omfatter indtægterne i månederne fra maj 2017 til april 2018. Standardfradraget er for tiden (september 2018) på 10.000 kroner.

Eksempel

I dette eksempel er der kun A-indkomst og ikke nogen B-indkomst.

  Aktuel indkomst
 Måned A-indkomst december 2017 januar 2018 februar 2018 marts 2018 april 2018 maj 2018 juni 2018 juli 2018
januar 2017 31.621 31.621
februar 2017 25.191 25.191 25.191
marts 2017 25.191 25.191 25.191 25.191
april 2017 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431
maj 2017 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431
juni 2017 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431
juli 2017 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431 25.431
august 2017 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295 50.295
september 2017 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431
oktober 2017 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431
november 2017 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863
december 2017 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431 26.431
januar 2018 33.439 33.439 33.439 33.439 33.439 33.439 33.439 33.439
februar 2018 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863 28.863
marts 2018 31.295 31.295 31.295 31.295 31.295 31.295
april 2018 30.687 30.687 30.687 30.687 30.687
maj 2018 35.855 35.855 35.855 35.855
juni 2018 36.039 36.039 36.039
juli 2018 26.431 26.431
Sum af A-indkomst i periode 342.178 343.996 347.668 353.772 359.028 369.452 380.060 381.060
Standard-fradrag -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Aktuel indkomst for periode 332.178 333.996 337.668 343.772 349.028 359.452 370.060 371.060

Hent Regneark

Undtagelser

I en del tilfælde beregnes aktuel indkomst ikke efter ovenstående regel.
Det gælder f.eks. ved uddannelsesstøtte, ved udenlandsk indkomst som eksempelvis pension fra et dansk pensionsselskab, hvis der mangler oplysninger eller hvis der er andre administrative udfordringer.

Beregning af social ydelse

Aktuel indkomst foreligger cirka en måned efter afslutningen af indkomst-perioden. For eksempel foreligger aktuel indkomst for april 2018 ca. 1. juni 2018.

Sociale ydelser beregnes som regel forud. Det vil sige at ydelsen for juli 2018 skal beregnes i løbet af juni 2018. Det betyder at aktuel indkomst for april 2018 er den nyeste når ydelsen for juli skal beregnes. Aktuel indkomst for april 2018 bruges altså til at beregne ydelsen for juli 2018. 

Som man kan se af skemaet vil der indgå indkomster som er mere end et år gamle i beregningen af den aktuelle indkomst. Ved beregning af ydelse for juli 2018 indgår indkomst tilbage til maj 2017.

Månedsregulering

Den aktuelle indkomst vil normalt svinge lidt op eller ned fra måned til måned. For at undgå at skulle ændre på den sociale ydelse hver måned har man indført en regel som siger at den aktuelle indkomst skal forandre sig mere end en vis procentdel før der laves en omberegning af ydelsen. For tiden gælder at ændringen skal være 5% eller mere. 

Eksempel (dog med procentdel = 10%)

Hvordan er aktuel indkomst regnet ud?

Kommunerne får alene oplyst det aktuelle indkomst beløb. Kommunerne får således ikke oplyst hvordan en konkret aktuel indkomst er regnet ud. Det er alene Skattestyrelsen, der er bekendt med hvordan tallet er fremkommet. Det komplette regelsæt synes at være ganske omfattende.

Hvis du har spørgsmål vedrørende aktuel indkomst kan du rette henvendelse til Skattestyrelsen: tax@nanoq.gl  tlf. 34 65 00.

Lovhenvisning

Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst