Formål

Formålet med dette dokument er, at beskrive skærm-flowet i renovations systemet i Winformatik under delsystemet Miljø og Teknik.  Der stilles også spørgsmål om uafklarede punkter. Nedenstående skal opfattes som et løsningsforslag, ændringer og kommentarer er meget velkomne.

Forløb i Renovations system.

Det forventes at kunden på nuværende tidspunkt allerede er oprettet i Winformatik.

Man kan søge på en aftale og oprette en aftale om levering med en kunde på side  860.

Ved søgning på side 860 skal siden huske den lokalitet, som brugeren sidst har søgt på. Lokaliteten skal være valgt   i listen over lokaliteter næste gang brugeren anvender siden.

Feltet "Næste fakturering" skal udfyldes af bruger første gang når en helt ny aftale oprettes. Dernæst bliver feltet opdateret af systemet, men bruger har dog mulighed for at rette det.

En aftale får tildelt et nummer af systemet, så man senere kan søge på aftale-nummeret.

Bemærk, man kan også søge på navn, indflytnings dato og fraflytning dato på en person, som bor på adressen hvor ydelsen leveres til.

Ved klik på et Aftalenr i listen over fundne aftaler eller ved klik på Ny aftale-knappen kommer du til detalje-siden 860D.  Her kan du kan rette oplysninger om aftalen.

På side 860D kan du se hvilke leverancer der er tilknyttet aftalen

   

Klik på en af leverancerne i listen over leverancer og få vist et detalje billede for leverancen  , her kan du evt. rette oplysninger om leverancen.

Klik på knappen Ny leverance for at oprette en ny leverance. Når første leverance er oprettet så skal systemet selv foreslå samme adresse på hvor ydelse skal leveres (ud fra første leverance) på 860L.

Systemet skal kontrollere og forhindre, at en leverance IKKE indgår i flere aftaler på samme tid. (MEre forklaring)

Bemærk at man f.eks. kan oprette en aftale som har 3 boligblokke.

På længere sigt kan man evt. indtaste lejers cpr-nr og søge på det.

Når du klikker på et leverance-nr kommer du til leverance detaljesiden.

Systemet vil oplyse hvem der bor i husstanden, når man har tastet adresse og lokalitet samt klikket på Anvend.

Feltet "næste fakturering" skal opdateres automatisk ved en bogførings-kørsel. Feltet "næste fakturering" kan også overskrives/rettes af person som bruger system

For at vedligeholde og oprette en ydelse, skal side 862 bruges. Udfyld søge-felter og ved tryk på Søg knappen vises en liste af ydelser. For at oprette en ny ydelse, tryk på knappen 'Ny' Bemærk: der kan indsættes flere søge-felter

På side 862D kan du vedligeholde en ydelse, f.eks. det tidsrum ydelsen skal eksistere/udbydes, hvilken betalingsmåde der skal anvendes dvs. før eller efter en bogførings-periode slutter. Du kan også angive hvor ofte der skal betales i feltet Betalings-frekvens, f.eks. 1 gang pr. måned, 1. gang pr uge, straks osv. Der skal angives inden for hvilken tidsperiode at prisen på varen er gældende samt hvilken art der skal bogføres under og i hvilken lokalitet prisen er gælden. Man kan forestille sig at der er forskellige priser afhængig af lokalitet.

Pris for ydelse gælder fra en periode og indtil der oprettes en ny periode. For at oprette en ny periode som en pris skal gælde for: tast ny periode og klik på knappen "Opret ny periode". Når der er oprettet en ny periode, så skal art, pris og indtægtskonto angives igen for hver lokalitet. Eftersom prisen som regel er ens for lokaliteter, så kan man bruge knapperne "Kopier art", "Kopier pris" og "Kopier konto". Knapperne kopierer henholdsvis art, pris og indtægtskonto som står ud for  første lokalitet. I eksemplet nedenunder vil alle lokaliteter få arten 1021 og prisen 220 samt indtægtskonto 1001002000.

Om Dan regninger/Bogføring

Fra side 861 kan man danne regninger for renovation. Man kan udskrive log over bogføring

Eksempel på udskrift/log efter bogføring af renovation