Vejledning til overgang til Prisme

Indhold

Indledning
A-bidrag
Daginstitution - Bogfør periode
Lønkørsler
Børnetilskud
Brætsalg
Bogføring af sociale udbetalinger
Boligsikring
Renovation
Sider i Winformatik efter overgang til Prisme

Indledning

Når kommunen overgår til ERP-systemet Prisme, vil der være en række af de arbejdsgange der tidligere er foretaget i Winformatik, som fremover vil skulle foretages i Prisme i stedet.
I praksis vil det betyde at nogle arbejdsgange fremover vil skulle foretages 100 % i Prisme og andre arbejdsgange vil stadig skulle 100% i Winformatik.
For at få et overblik over hvilke arbejdsgange der overgår til Prisme, se her:  Modulernes fremtidige placering
Der vil dog også være arbejdsgange, hvor første del af arbejdsgangen udføres i Winformatik, og anden del af arbejdsgangen udføres i Prisme. Det er disse arbejdsgange der beskrives i denne vejledning.

Læs her om det tekniske samspil mellem Winformatik og Prisme efter ibrugtagning af Prisme.

I en kort overgangsperiode kan der være tale om en alternativ arbejdsgang hvor Winformatik danner bankfil, og hvor der skal bogføres i Prisme uden bankoverførsel. Dette skal i hvert enkelt tilfælde aftales med leverandøren af Prisme: Fujitsu.

A-bidrag:

Så længe man ikke er overgået til Prisme laves A-bidrag således:

 1. Indtastning med side 585 (A-bidrag Sag/søgning)
 2. Bogføring med side 586 (A-bidrag – Bogføre)
 3. Regningsdannelse/udskrift med side 216 (Udskriv regninger)
 4. Bankoverførsel med side 362 (Kreditorafregning)

Overgangsperiode: Punkt 1 og 2 udføres i Winformatik, punkt 3 udføres i Prisme, punkt 4 udføres ved manuel indtastning i Grønlandsbanken netbank. NB: Advisering til Fujitsu vedr. bogføring uden bankoverførsel.

Når man er gået over til Prisme skal pkt. 1 og 2 stadig udføres i Winformatik, mens pkt. 3 og 4 skal udføres i Prisme.  

Daginstitution- Bogfør periode:

Så længe man ikke er overgået til Prisme laves bogføring af periode således:

 1. Bogføring med side 522 (Daginstitution - Bogfør periode)
 2. Oversendelse til betalingsservice med side 272 (PBS: Behandling af data til og fra PBS).
 3. Regningsudskrivning med side 216 (Udskriv regninger)

Overgangsperiode: Ikke relevant i QE.

Efter at man er gået over til Prisme skal pkt. 1 stadig udføres i Winformatik, mens pkt. 2 og 3 skal udføres i Prisme.  

BEMÆRK: Når man er gået over til Prisme, kan side 501 (List børn – Registrering af barn) ikke længere anvendes til at se om regningerne er betalt (Restance?). Det skyldes at indbetalingerne kun registreres i Prisme; ikke længere i Winformatik. Disse oplysninger skal efterfølgende findes via Prisme.


 

Lønkørsler:

Så længe man ikke er overgået til Prisme bogføres lønkørsler med side 403 (Bogføring af lønkørsel) i Winformatik.

Overgangsperiode: Skal aftales med Centralløn.

Når man er gået over til Prisme skal lønkørsler bogføres via Prisme.

Børnetilskud:

Så længe man ikke er overgået til Prisme håndteres børnetilskud således:

 1. Beregning af børnetilskud med side 550 (Børnetilskud - Ajourfør udbetalings-underlag).
 2. Bogføring med side 552 (Bogføring af børnetilskud)
 3. Bankoverførsel med side 552 (Bogføring af børnetilskud - Dan Bankfil)

Overgangsperiode: Alle 3 punkter udføres i Winformatik. NB: Advisering til Fujitsu vedr. bogføring uden bankoverførsel.

Når man er gået over til Prisme skal pkt. 1 og 2 stadig udføres i Winformatik, mens pkt. 3 skal udføres i Prisme.
Bemærk at batch-jobbet i Prisme skal køres således at bankoverførsel kan nås - typisk kl. 7 på udbetalingsdagen.

Brætsalg:

Så længe man ikke er overgået til Prisme håndteres brætsalg således: 

 1. Bogføring med side 417 (Brætsalg: Beregning og bogføring)
 2. Bankoverførsel med side 362 (Kreditorafregning) - inkl. modregning hos Inddrivelsen

Overgangsperiode: Punkt 1 udføres i Winformatik, punkt 2 udføres ved manuel indtastning i Grønlandsbanken netbank. NB: Advisering til Fujitsu vedr. bogføring uden bankoverførsel. Der kan ikke modregnes hos Inddrivelsen i overgangsperioden.

Når man er gået over til Prisme skal pkt. 1 stadig udføres i Winformatik, mens pkt. 2 skal udføres i Prisme.  

Bogføring af sociale udbetalinger:

Så længe man ikke er overgået til Prisme håndteres bogføring af sociale udbetalinger således:

 1. Bogfør med side 562 (Bogføring sociale udbetalinger)
 2. Dan bankfil med side 562

Overgangsperiode: Begge punkter udføres i Winformatik. NB: Advisering til Fujitsu vedr. bogføring uden bankoverførsel.

Når man er gået over til Prisme skal pkt. 1 stadig udføres i Winformatik, mens pkt. 2 skal udføres i Prisme.  

Boligsikring:

Så længe man ikke er overgået til Prisme håndteres boligsikring således:

 1. Indtastning af ansøgninger med side 570 (Boligsikringsansøgninger).
 2. Beregning og bogføring med side 571 (Beregn og bogføring boligsikring)
 3. Bankoverførsel til udlejer med side 362 (Kreditorafregning)

Overgangsperiode: Ikke relevant i QE.

Når man er gået over til Prisme skal pkt. 1 og 2 stadig udføres i Winformatik, mens pkt. 3 skal udføres i Prisme.

Renovation:

Så længe man ikke er overgået til Prisme håndteres renovation således:

 1. Bogføring med side 861 (Renovation - Bogfør periode)
 2. Oversendelse til betalingsservice med side 272 (PBS: Behandling af data til og fra PBS).
 3. Regningsudskrivning med side 216 (Udskriv regninger)

Overgangsperiode: Ikke relevant i QE.

Efter at man er gået over til Prisme skal pkt. 1 stadig udføres i Winformatik, mens pkt. 2 og 3 skal udføres i Prisme.  

Sider i Winformatik efter overgang til Prisme.

Sider i Winformatik/økonomi, som stadig skal anvendes

Siderne til oprettelse af kunder, art og konti anvendes hvis der bliver behov for at oprette nye kunder, arter eller konti. Bemærk, at der skal ske en tilsvarende oprettelse parallelt i Prisme. Side 360 anvendes til at oprette bankkonto til brug for udbetaling af A-bidrag.

Bogholderi

350 Kontoplan
353 Oprettelse af konterings-regler (arter)


Debitor

200 Stamoplysninger
240 Vedligeholdelse af navne og adresser
242 Oprettelse af kunde

Kreditor

200 Stamoplysninger
240 Vedligeholdelse af navne og adresser
242 Oprettelse af kunde
360 Bankkonti til kreditor-afregning

Sider i Winformatik, som erstattes af funktionalitet i Prisme:

Nedenfor oplistes de sider i Winformatik, som ikke længere skal anvendes som en del af de daglige arbejdsgange, når man er gået over til Prisme. De arbejdsopgaver som tidligere blev udført ved hjælp af disse sider, skal fremadrettet udføres i Prisme.

Det vil dog være muligt at anvende disse sider til opslag af historiske data i Winformatik hvor dette er nødvendigt. Det er vigtigt at være opmærksom på at man kun kan forvente at de data, der hidrører fra tiden frem til overgangen til Prisme, er korrekte. Hvis man har behov for at fremsøge historiske data, som relaterer sig til tiden efter overgangen til Prisme, skal disse data findes via Prisme. 

Bogholderi

300 Bilagsregistrering
301 Kasse-registrering
302 Oversigt over terminaler
304 Lukning af kasse
305 Vis attestations- og anvisningsberettigede
306 Bogføring af FI-indbetalinger
307 Bogføringsbilag
308 Bogføring af att./anv. bilag
309 Mine bogføringsbilag
310 Konto-udtog
311 Forbrugsoversigt
312 Søgning efter posteringer
314 Saldo tal
315 Ændring af data i postering
316 Bilagsregistrering
317 Kasse-registrering
319 Masse-indlæsning af bilagsdokumenter
321 Udskrift af konto-udtog
322 Udskrift af journaler
323 Udskrift af kontoplan
324 Udskrift af konterings-regler
325 Udskrift af posteringer
326 Udskrivning af Registrantkontrol
327 Udskrivning af Registrantlister
329 Overfør økonomi-tal til Excel
330 Igangsætning af dagsafslutning
331 Oversigt over journaler
340 Udskrift af balance
344 Spærring af en konto for flere posteringer i et regnskabsår
345 Åbning af nyt regnskabsår
346 Lukning/genåbning af regnskabsår
351 Ændring af arts-nummer
352 Oprettelse af regnskaber og standard-konti
354 Oversigt over Kontoplan
355 Attestations- og anvisningsrettigheder
356 Brugers tilknytning til stedkoder


Budgetlægning mm.

370 Budget-tal
371 Budgetoversigt for konto
372 Åbning af budgetår
373 Fremskrivningsprocenter
374 Tillægsbevillinger
375 Vedtagelse af budget
376 Budgetbemærkninger
377 Ændring af månedsfordeling
380 Overfør budgettal til Excel
381 Overfør budgettal fra Excel
389 Månedsrapportering
390 Grafisk visning af daglig saldo
391 Udskrift af Tillægsbevillinger
392 Udskrift af Likviditetsoversigt
393 Udskrift af Finansieringsoversigt
394 Udskrift af Månedsbudget
395 Referencebudget sammenlignet med budget
396 Udskrift af forbrug pr. standardkonto
397 Udskrift af budget
398 Udskrift af budgetbemærkninger
399 Budgetrapporter

Erhverv

410 Udskrift af A11 for institutionssalg, bådleje m.m.

Debitor

201 Artsoversigt for kunde
205 Kunde-relaterede tabeller
206 Oversigt over alle aftaler
207 Aftaler opgjort pr. arbejdsgiver
208 Søgning efter kunde-nr udfra navn eller adresse
209 Oversigt over artsnumre
210 Registrering af diverse-regninger
211 Påligning. Indtastning
212 Påligning med modregning. Indtastning
213 Påligning med modregning. Bogføring
214 Påligning. Bogføring
215 Udskrift af regninger fra påligning
216 Udskrift af regninger fra påligning (med FI-kort)
217 Søgning på regninger
220 Udvælgelse af kunder
221 Kunde-oversigt fordelt på arter
230 Udskrift af restance-liste
231 Udskrift af kunde-liste
232 Udskrift af kundeudtog for kunder
233 Periodisk kontoudtogskørsel
234 Udskrift af oprindelige påligninger
235 Udskrift af periodeopgjort restance-liste
236 Udskrift af saldo-lister
237 Periodisk kontoudtog (kun udskrift)
238 Udskrift af debitorer med anden skattekommune
241 Koder for indkomst- og kunde-typer
250 Opslag i stamdata for kunde
260 Inkasso sager
261 Udskrift af inkasso sager
264 Udskrivning af Årsopgørelse A-bidrag
270 PBS: Debitorgrupper
271 PBS: Aftaler
272 PBS: Behandling af data til og fra PBS
280 Udveksling af data med Inddrivelsesmyndigheden
281 Kontrollister for udveksling af data med Inddrivelsesmyndigheden
301 Udligning
304 Lukning af kasse
317 Udligning

Kreditor

201 Artsoversigt for kunde
231 Udskrift af kunde-liste
250 Opslag i stamdata for kunde
327 Udskrift af Registrantlister
361 Udskrift af kreditor-specifikation
362 Bogføring af kreditor-afregning
363 Indlæsning ITR BS+ filer

Løn

402 Kontrol før lønbogføring
403 Bogføring af lønkørsel
404 Adresse-forskelle

Social

569 Udskrift af A11 for trangsvurderet hjælp

Teknik og Miljø

250 Opslag i stamdata for kunde
866 RenoWeb - Indlæsning af fil og prøve-beregning
867 RenoWeb posteringer - Bogfør batch
868 Affaldsvægte - Indlæsning af fil og prøve-beregning
869 Affaldsvægte - Bogfør batch