Offentlig Digital Post (e-Boks)

Digital Post-løsningen giver sikker digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere og virksomheder. Løsningen for Digital Post leveres af e-Boks.

Her beskrives tilgang til e-Boks fra Winformatik.  

Bemærk:

Det er ikke muligt at anvende e-Boks fra Winformatik før kommunen har underskrevet en tilslutningsaftale vedr. e-Boks med Digitaliseringsstyrelsen. Indtil tilslutningsaftalen er indgået vil e-Boks-knapperne i Winformatik være "grå" og forsynes med ballon-teksten: "e-Boks er ikke installeret".

Efter underskift skal kommunen oplyse forskellige ID'er til Kimik iT, som sørger for opsætning af Winformatiks e-Boks-modul. Det handler om system-konstanterne 70-79.

Modtagere kan bede om at blive fritaget for digital e-Boks-forsendelse. De fritagne får i stedet for forsendelsen som et papirbrev. Valg mellem e-Boks og papirbrev sker udenfor Winformatik. Winformatik afsender blot en meddelelse, og har ikke indflydelse på om meddelelsen sendes digitalt via e-Boks eller med papirbrev. Læs om fritagelse.

En meddelelse består af en kort tekstbesked og et vedhæftet PDF-dokument.

Muligheder i Winformatik

Afsendelse

Der er mulighed for at sende følgende typer meddelelse via e-Boks:

Meddelelser vedr. børnetilskud

Side Side nr.
 Enkeltstående breve ifm. sagsbehandling (tildeling og afslag)  550
 Månedlige breve (ved regulering af børnetilskud)  551
 Årlige breve (ved regulering for det kommende år)  551

Meddelelser vedr. boligsikring

Side Side nr.
 Enkeltstående breve ifm. sagsbehandling (tildeling og afslag) 570D

Månedlige breve (ved regulering af boligsikring) 

Send e-Boks til lejere

Send e-Boks til private udlejere

571
 Årlige breve (ved regulering for det kommende år) 574

Meddelelser vedr. pension (førtidspension og alderspension)

Side Side nr.
 Enkeltstående breve ifm. sagsbehandling (tildeling og afslag)  900
 Månedlige breve (ved regulering af pension)  902
 Årlige breve (ved regulering for det kommende år)  902

Meddelelser vedr. daginstitution 

Side Side nr.
Årlige breve (årsregulering af takster)                                     520

Herudover kan man sende et vilkårligt PDF-dokument til en bestemt borger via e-Boks med side 250 (bemærk at der indtil videre ikke kan sendes til virksomheder).
Man kan f.eks. skrive et brev i Word, gemme brevet som PDF fra Word, og derefter sende det via side 250. Funktionen kan f.eks. bruges af en medarbejder til test af om der er forbindelse fra Winformatik helt frem til en e-Boks-postkasse. Det kan f.eks. gøres ved at medarbejderen sender en e-Boks-besked til sig selv. Medarbejderen skal logge på sin egen e-Boks med NemID for at se meddelelsen.

Bemærk dog: Hvis borgeren er fritaget, og der derfor sendes via Fjernprint, så skal pdf-dokumentet opfyldes nogle ganske bestemte krav. Generelt kan man ikke vide om en bestemt borger er fritaget eller ej, så generelt bliver man nødt til at sende et dokument som opfylder kravene. Kun hvis man er 100% sikker på at modtageren ikke er fritaget kan man sende hvilken som helst pdf. Det kunne f.eks. være hvis en medarbejder sender et test-dokument til sig selv.

Overvågning

Side 33 (under System-administration) giver mulighed for at overvåge afsendelsen af meddelelser. Der er bl.a. mulighed for at slå op på et bestemt CPR-nummer, og se hvilke meddelelser, der er sendt til pågældende borger. Det er muligt at se meddelelsen (PDF-dokumentet) og gensende meddelelsen.

Referencer

Digitaliseringsstyrelsen

Sullissivik.gl

Lov om Offentlig Digital Post

Bekendtgørelse om fritagelse

Teknisk dokumentation fra Magenta