På denne side findes en oversigt over hvilke andre IT systemer, som Winformatik udveksler data med. Følg link til beskrivelse af dataformater, programmeringsgrænseflader samt tekniske og formelle vejledninger.

OIO betyder Offentlig Information Online.

Delsystem Modul Ekstern Integration Retning
Kommune - Ekstern
Form Frekvens Udløst af
Bogh Bogføring, kontoplan m.v. Grønlandsbanken Bankoverførsler -> Upload af fil efter login på eksterns hjemmeside Efter behov Operatør
    Grønlandsbanken FI-indbetalinger (Fælles Indbetalingskort) <- FI-indbetalinger og PTG2-filformat Efter behov Operatør
    Acubiz Rejseafregninger <- Importformat for elektronisk bilagshåndtering i Winformatik.pdf Efter behov Operatør
Erhv Brætsalg Skattestyrelsen Skattepligtige brætsalg via fil -> Upload af fil efter login på eksterns hjemmeside (sulinal) Pr. måned Operatør
  Brætsalg KNAPK Liste over fanger/fiskere samt beløb via fil -> Fil bestående af Navn, Cprnr., Total Beløb (KNAPK) Kvartalsvis Operatør
  Brætsalg Skattestyrelsen Skattepligtige brætsalg via fil -> Upload af A11-fil efter login på eksterns hjemmeside (sulinal) Pr. år Operatør
Erhv Institutionssalg Skattestyrelsen Indrapportering af salg til institutioner og leje af transportmidler -> Upload af A11-fil efter login på eksterns hjemmeside (sulinal) Pr. år Operatør 
Folk Folkeregister Det Centrale Personregister (CPR) Ændringer i CPR-abonementer -> Send filer med Secure FTP
Vejledning
Efter hver hverdag Scheduled task
    Det Centrale Personregister (CPR) Daglig ajourføring <- Hent filer med Secure FTP
Vejledning
Efter hver hverdag Scheduled task
Grønlands Adresseregister (GAR) Oplysninger om autoriserede adresser <- Hent data via web-service Pr. uge Scheduled task
    SBSYS Oplysninger om personer -> SBSYS view beskrivelse
Efter behov Ekstern
Inka Betalingsservice NETS (PBS) Hent aftaler og betalinger <- Download af fil efter login på eksterns hjemmeside Pr. måned Operatør
    NETS (PBS) Send opkrævninger -> Upload af fil efter login på eksterns hjemmeside Pr. måned Operatør
Inka Inddrivelse Inddrivelsesmyndigheden Send fordringer og nedskrivninger -> Upload af fil efter login på eksterns hjemmeside Fordringer: ca pr. måned. Nedskrivninger: ca pr. uge Operatør
    Inddrivelsesmyndigheden Modtage afregninger <- Fil sendt med email fra ekstern Pr. måned Ekstern
    Inddrivelsesmyndigheden Hent afviste fordringer samt afstemninger <- Download af fil efter login på eksterns hjemmeside Pr. måned Kimik IT
Inka Debitor Renoweb (Kun SE) udveklse debitornavn adr cpr og debitorID   <-> Webservice Efter behov Ekstern
Krdi Kreditor Grønlandsbanken Bankoverførsler -> Upload af fil efter login på eksterns hjemmeside Efter behov Operatør
  Inddrivelsesmyndigheden Modregning i offentlige udbetalinger <-> KomKommunikation med eksterns webservice (Sulinal - Central incasso).  Efter behovd> Operatør
    ITR BS+ Indlæsning af ITR BS+ filer til Winformatik <- Se filformat Filformat Efter behov Operatør
Led Ledighed Grønlands Statistik Ledighedsdata -> Winformatik sender email Pr. måned Operatør
      Piareersarfiit (IT Reg) Ledighedsdata -> Webservice Efter behov Ekstern
Lon Grænseflade til lønsystem Det centrale lønsystem Bogføring af lønkørsel <- Databaselink Efter behov Operatør
    Det centrale lønsystem Udtræk af løndata til regneark <- Databaselink Efter behov Operatør
Skat Skat Skattestyrelsen Skattepligtige indkomster, manuel hentet fil (af Kimik iT) fra eSkat, efterfølgende upload i 5 * Winformatik <- Download af filer efter login på eksterns hjemmeside, efterfulgt af upload i 5 * Winformatik Pr. måned Kimiik IT
    Skattestyrelsen Aktuel Indkomst overskrivning/annullering -> via FOSP Webservice Efter behov Operatør
Soc Børnetilskud Grønlandsbanken Udbetalinger -> Upload af fil efter login på eksterns hjemmeside Pr. måned Operatør
Soc Sociale udbetalinger Grønlandsbanken Udbetalinger -> Upload af fil efter login på eksterns hjemmeside Efter behov Operatør
Soc Sociale udbetalinger Skattestyrelsen Skattepligtige social ydelser via fil -> Upload af A11-fil efter login på eksterns hjemmeside (sulinal) Pr. år Operatør
Soc Boligsikring Boligselskaberne INI og Iserit Oplysning om lejere, husleje-størrelse m.m. <- Email med vedhæftet fil. Se fil beskrivelse her Pr. måned Ekstern
    Boligselskaberne INI og Iserit Oplysning om tildelt boligsikring -> Winformatik sender email Pr. måned Operatør
    Skattestyrelsen Aktuel Indkomst <- via FOSP Webservice Pr. dag Scheduled task
Soc Pension Departement for familie m.v. Pensionssatser <- Email med vedhæftet fil (regneark) Pr. år (cirka) Ekstern
    Skattestyrelsen Aktuel Indkomst <- via FOSP Webservice Pr. dag Scheduled task
Soc Handicap IPIS Handicap-oplysning -> Download af fil Efter behov Ekstern logger på Winformatik via https
Tekn Renovation Affaldsvægte (ScanVægt) i Sermersooq kommune Oplysning om afleveret affald - dannelse af regninger <- Fil anbragt i aftalt fil-mappe Efter behov Ekstern
Inka Debitor Webservice til hentning af Debitoroplysninger i Sermersooq kommune Webservice henter Debitor oplysninger til RenoWeb som håndterer renovation i Sermersooq kommune -> WebService RenoWeb beskrivelse Efter behov Ekstern
Tekn Renovation RenoWeb engangs-overførsel af data til RenoWeb fra Winformatik RenoWeb engangs-overførsel af data til RenoWeb fra Winformatik, foretaget 29. august 2014 -> Engangsoverførsel til RenoWeb beskrivelse En gang/Efter behov Ekstern
Tekn Renovation RenoWeb opkrævningsgrundlag til Winformatik Beskrivelse af RenoWeb opkrævningsgrundlag som sendes fra RenoWeb til Winformatik <- Opkrævningsgrundlag fra RenoWeb beskrivelse Pr. Kvartal Ekstern