Pension reform

Indledning

Oplæg som er vedtaget af styregruppen oktober 2015:

Efterårssamlingen behandler forslag til ret omfattende ændringer i beregning af førtids- og alderspension. Ændringerne skal efter planen træde i kraft pr. 1. januar 2016. Borgerne skal forventeligt have 4 ugers klagefrist. Vedtagelsen af forslaget forventes at ske den 11. november, hvilket giver meget kort udviklingstid. Derfor iværksættes udviklingsarbejdet allerede nu.

Faggruppe

Kommune

Lønkontor

Pensionskontor

KU

Kathrine Holm Kleist, kahk@kujalleq.gl

Marie Rødgaard marr@kujalleq.gl Katrine Poulsen kapo@kujalleq.gl Frederikke Kristoffersen frkr@kujalleq.gl Maline Lyberth mall@kujalleq.gl Dariusz Sobczynski, daso@kujalleq.gl Sofie Simonsen ssim@kujalleq.gl

SE

Anna Reimer, annr@sermersooq.gl

Fuldmægtig Hans Jensen, hanj@sermersooq.gl Fuldmægtig Jeremias Jeremiassen, jej@sermersooq.gl Siverth S. Hansen, siha@sermersooq.gl Clara Olsen, klol@sermersooq.gl Masasse Lars Mikaelsen, lami@sermersooq.gl  Ina Mathiasen, inma@sermersooq.gl Peter Lyberth, petl@sermersooq.gl Marie Filemonsen, mfil@sermersooq.gl

QE

Orienteres:

Marianne Lennert, male@qeqqata.gl

Nielsine Rosing Josefsen, niro@qeqqata.gl telefon 817864

Grethe Larsen, grla@qeqqata.gl

Områdechef for Familie i Sisimiut Kenneth Thomsen, keth@qeqqata.gl

QA

Ida Madsen, ida@qaasuitsup.gl

Amanda Fencker, amfe@qaasuitsup.gl

Kesia Rasmussen, kera@qaasuitsup.gl

Faggruppemøder


  20. oktober 2015: Indledende snak

  6. november 2015: Referat

  25. november 2015: Referat

  14. januar 2016: Referat

  11. februar 2016: Referat

  22. marts 2016: Referat

  20. april 2016: Referat

  13. maj 2016: Referat

  22. juni 2016: Referat

   Kommenteret lovforslag (alderspension)

   Kommenteret lov (førtidspension) - Regneark fra Familiedepartementet

   Lovgrundlag

   Lovforslag ligger på http://www.inatsisartut.gl/samlingerhome/oversigt-over-samlinger/samling/punktliste.aspx

   De relevante dokumenter er:

   ALDERSPENSION

   FØRTIDSPENSION

   Kursus i ny pensionslovgivning Nuuk 03. december 2015

   PowerPoint anvendt af KIMIK iT ved kurset:

   Kursus 03122015 Pensionsberegning ud fra aktuel indkomst

   Spørgsmål stillet på kurset og svar på disse

   Kursus i Førtidspension Nuuk 02-04. MAJ 2016

   PowerPoint anvendt af KIMIK iT ved kurset:

   Kursus 04052016 Førtidspension fra og med juli 2016

   Ændring af pensionen i løbet af året

   I loven hedder det:

   • 12. Stk. 2.  Ved tilkendelse af alderspension og ved væsentlige ændringer i den samlede aktuelle indkomst beregnes alderspensionen på baggrund af den forventede samlede aktuelle indkomst.

   Familiedepartementet har uddybet dette:

   • De nye Inatsisartutlove giver hjemmel for at foretage genberegning af boligsikring, alderspension og førtidspension ved væsentlige ændringer i grundlaget for den gældende beregning.
   • Som en tjeneste ønskes indarbejdet en advisering af den enkelte sagsbehandler, når der sker ændring i den samlede aktuelle indkomst. Tjenesten ønskes udformet så der foretages en beregning for alle i systemet én gang pr. måned og med tilsvarende advisering én gang pr. måned, hvis der er væsentlige ændringer.
   • Tærskel værdien for boligsikring skal sættes til en ændring på kr. +/- 7.000,00 i husstandens samlede aktuelle indkomst.
   • Tærskel værdien for alderspension skal sættes til en ændring i den samlede aktuelle indkomst på kr. +/- 7.000,00 for grundbeløbet, +/- 7.000,00 for tillægget ved enlige pensionister, og kr. +/- 14.000 for tillægget ved pensionister der lever i parforhold.
   • Det beror på en konkret vurdering foretaget af de enkelte sagsbehandlere om der som følge af adviseringen er grundlag for en genberegning. Der skal derfor ikke ske nogen automatisk genberegning af ydelser ved væsentlige ændringer uden, at den enkelte sagsbehandler har foretaget en vurdering af sagen og truffet afgørelse. Dvs. at systemet ikke pr. automatik må ændre direkte i borgerens ydelse, men blot skal advisere sagsbehandleren om, at der nu er sket en væsentlig ændring, og sagsbehandleren skal efterfølgende kunne acceptere eller afvise, at ydelsen faktisk ændres.
   • Det bemærkes, at den almindelige årlige regulering af alderspension (1. januar) og boligsikring (typisk 1. januar) fortsat finder anvendelse og således at beregning og udbetaling sker automatisk.
   Nødplan

   Winformatik understøttelse af ovenstående procedure kan desværre ikke nå at komme i drift til beregningen af februar-pensionen. Derfor har KIMIK foreslået en nødplan. Planen er godkendt af departementet.

   Trin 1 i nødplanen
   • Ultimo 2015/Starten af januar 2016 hentes en frisk aktuel indkomst ud i alle kommuner for alle borgere. Den friske aktuelle indkomst indeholder forskellige rettelser samt er beregnet på Sulinal redegørelsesoplysninger omfattende november 2015.
   • Dette trin er allerede gennemført.
   Trin 2 i nødplanen
   • Der laves en ny beregning for alle pensionister alene baseret på den nyeste aktuelle indkomst. (samme proces som ved januar beregningen - blot med nye værdier af aktuel indkomst).
   • Sagsbehandler bruger en eksisterende liste i systemet til at sammenligne februar-beregningen med januar-beregningen.
   • Med udgangspunkt i listen gennemgår sagsbehandler udvalgte sager, og sagsbehandler indtaster en forventet indkomst i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt for at få en korrekt beregning.
   • Sagsbehandler informerer pensionisten i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt. Brevet dannes ikke af systemet; men sagsbehandler bruger standard brevskabelonen, og beskriver beregningen overfor pensionisten.

   Bemærk, at en ændring af den udbetalte pension under alle omstændigheder kræver en manuel indtastning i lønsystemet. Det vil sige at hvis der for en bestemt pensionist ikke gøres noget i lønsystemet, så vil januar-beløbet også blive brugt ved februar-udbetalingen - uanset hvad Winformatik har beregnet februar-tallet til.

   Materiale til faggruppemøde 11. februar 2016

   Skitse vedr. ændringer i aktuel indkomst

   Skitse vedr. ændringer på side 900A i Winformatik

   Materiale til faggruppemøde 17. Oktober 2016

   Referat 17.10.2016

   Referat