Kan man lave en skrivebords-genvej til en bestemt side i Winformatik?

Ofte stillede spørgsmål og deres svar

Indhold:

Hvordan styres sprog i Winformatik ?
Spørgsmål:
Hvordan laver jeg en genvej på mit skrivebord, der kan vise en udskrift ?

Svar:

Metode1:
Med denne metode får du mulighed for at vælge parametre inden udskrift.

Brug Winformatiksystemet på normal vis til at danne udskriften.
I nedenstående er side 21 anvendt som eksempel.

Højreklik et vilkårligt sted, udenfor den hvide ramme og vælg "opret genvej"


Du vil blive spurgt om ovenstående, hvilket du svarer ja til.


Nu vil du kunne finde et tilsvarende ikon/genvej på dit skrivebord.


Højreklik på ikonet og vælg "Omdøb" så kan du give den et mere passende navn.


Efter omdøbningen ses det indtastede navn for genvejen.Metode2:
Med denne metode bruges de parametre, du sidste anvendte.
Dette bør du være opmærksom på, hvis det er udskrifter
der indeholder datoer, som så ikke vil være opdateret ved næste udskrift
.


Med denne metode får du ikke mulighed for at ændre i parametre, det vil altid være de samme
som du satte, da du oprettede genvejen. Højreklik et vilkårligt sted udenfor den hvide ramme og vælg
"Opret genvej".

Du bør  være opmærksom på, at hvis det er udskrifter
der indeholder datoer, så vil disse ikke  være opdateret ved næste udskrift
.


Nu vil du se et ikon eller en ny genvej på dit skrivebord.
Højreklik på dette og vælg "Omdøb" giv den et passende navn.


Omdøbt genvej herover.

Hvordan styres sprog i Winformatik ?
Spørgsmål:
Hvordan styres om der bruges dansk eller grønlandsk i Winformatik ?
Svar:
Langt de fleste tekster i brugergrænsefladen er på dansk. Det gælder f.eks. den faste tekst på alle skærmsider, og hjælpeteksterne, der hører til.

Der findes en sprogkode for hver bruger. Den sættes i side 12 under Systemadministration.
Der findes en sprogkode for hver kunde. Den sættes i side 200 under Inkasso.

Brugerens sprogkode anvendes til at styre om visse tekster, f.eks. konto- og arts-navne vises på danske eller grønlandsk. Når man bestiller en udskrift vil det ofte være muligt at angive om udskriften skal være på dansk eller grønlandsk (og i visse tilfælde om den skal være dobbeltsproget).

Kundens sprogkode anvendes til at angive hvilket sprog, der skal bruges når der dannes kontoudtog m.v. til kunden.

 
Hvorfor virker Alt Q taste-kombination ikke ?
Spørgsmål:
Spørgsmål: Hvorfor virker Alt Q taste-kombination ikke?
Svar:
I langt de fleste sider virker Alt Q taste-kombination i de forskellige sider. Men ved enkelte sider, såsom er popup sider eller dialogbokse, virker taste kombinationen Alt Q ikke. Det vil typisk være ved sider der anvendes til udskrifter eller søgninger i dialogbok på kunde etc.

Der gives ingen meddelelse om at taste kombinationen Alt Q ikke virker
Kan man lave en skrivebords-genvej til en bestemt side i Winformatik?
Spørgsmål:
Kan man lave en skrivebords-genvej til en bestemt side i Winformatik?
Svar:

Ja det kan man ved at følge nedenstående vejledning.

 1. Man skal skrive den fuldstændige adresse i adresselinien, som vist herunder.

  http:// din kommunes server/winformatik/?system= delsystem&side= den side du gerne vil til
  Din kommunes server:
  Her skal du skrive selve serverens navn -  IKKE kommunens navn
  winfose15 = Sermersooq
  winfoku15 = Kujalleq
  winfokq15 = Qeqertalik
  winfoak15 = Avannaata
  winfoqe15 = Qeqqata
  Systemforkortelse
  Delsystem    Forkortelse
  Bogholderi bogh
  Borgerservice bosc
  Budget budg
  Daginstitution dagi
  Debitor inka
  Erhverv erhv
  Folkeregister folk
  System administration info
  Kreditor krdi
  Ledighedsregistrering led
  Lønsystem lon
  Skat skat
  Social soc
  Teknik og miljø tekn
  Hvert delsystem har flere sider, hvoraf du vælger den side du vil til
  Eksempler:
  http:// winfoku15/winformatik/?system= soc&side= 579  (Her er der tale om social side 579 på Kujalleq's server)
  http:// winfoqe15/winformatik/?system= inka&side= 209 - (Her er der tale om Inkasso side 209 på Qeqqata's server)

 2. Når du har skrevet det direkte link i adresselinien og trykket på "enter" kommer du til den ønskede side. For at gemme dette link på f.eks. dit skrivebord, tager du fat i Winformatik ikonet og holder venstre musetast nede, medens du trækker det ud på dit skrivebord.
  Tag fat og træk til skrivebord.

  Man kan i enkle tilfælde opleve, at siden ikke kommer frem i første forsøg, opleves dette kan man trykke på F5 eller ikonet som vist herunder.

  BEMÆRK! Der opnås intet ved at gå til siden af sædvanlig vej og derefter trække ikonet til skrivebordet, dette vil ikke virke efter hensigten. Man skal taste ind som vist i ovenstående eksempel.