Side 860L Leverancer

På side 860L kan du oprette de leverancer, som skal registreres på en aftale.

Opret ny Leverance:

For at kunne tilknytte leverancer til en aftale søges aftalen frem på side 860, og aftalen åbnes i side 860D.

Ved at trykke på knappen Ny leverance på side 860D åbnes side 860L med en side klar til indtastning. Felter der er markeret med ’*’ skal udfyldes.

  • Side 860L er delt i 3 blokke. En blok med Betaler af ydelse
  •  Ydelser leveres til
  •  Antal enheder.

Informationerne i blokken Betaler af ydelse hentes med fra den oprettede aftale, og viser den der skal have faktura på ydelsen. Data i den blok kan ikke rettes på side 860L.

Informationer i blokken Ydelser leveres til hentes fra systemet, ud fra det der er registreret på kundenummeret. Oplysningerne i den blok kan ændres, hvis ydelsen skal leveres et andet sted.

Informationer i blokken Antal enheder er markeret med en ’*’ og skal udfyldes.Antal enheder kan være antal spande, antal containere, antal stativer eller lignende .

Feltet Ydelse er en dropdown. Ønskes der en specifik ydelse registreret på leverancen, kan der vælges i feltet. Klik i feltet hvorved der åbnes en dropdown til valg af den ydelse, som du ønsker skal bruges.

Feltet Startdato på 860L er tvunget og skal udfyldes med den dato, som leverancen starter på. En leverances start- og slutdato skal ligge inden for en aftales start og slut-dato. Dvs. leverance start-dato skal være større end aftalens start-dato og leverances slut-dato (hvis der en leverance slut-dato) skal ligge før aftalens slut-dato (hvis der er en).

Når feltet Antal enheder , Ydelser og Start-dato på 860L er udfyldt kan der gemmes ved at klikke på Anvend. Derefter kan der oprettes yderligere informationer om leverancen.

Øvrige Leverance detaljer:

Feltet Slutdato på 860L er ikke tvunget. Hvis slutdato er udfyldt stopper leverancen på den dato der er anført i feltet. Hvis slutdato er tomt fortsætter ydelsen indtil videre.

Feltet Notat er et fritekst felt og kan udfyldes med tekst om leverancen.

 Når der er klikket Anvend, opdateres feltet Sidst opdateret og Opdateret Af.

Ret eller slet Leverance:

På side 860L kan du se detaljer om allerede oprettede leverancer tilknyttet den aktuelle aftale, rette allerede oprettede leverancer eller slette leverancer.

Detaljer om en allerede oprettet aftale vises ved at klikke på den understregede leverance i listen på side 860D.

 Retleverance: Klik på linket i kolonnen Vare navn i listen på side 860D. Derved åbnes side 860L.

Det er nu muligt at rette det registrerede.

Hvis der er valgt forkert kunde må aftalen slettes og en aftale på det rigtige kundenummer oprettes.

Det er muligt at rette såvel oplysninger om, hvortil ydelsen skal levers som detaljer om ydelsen.

Når du er færdig med at rette detaljer på side 860L klikker du på Anvend for at gemme de rettede oplysninger. Eller OK for at gemme og returnerer til 860D.

Slet Leverance

Du sletter en leverance ved at sætte en slutdato for leverancen på side 860L.

Følgende knapper er på siden:

Knappen Anvend gemmer dine ændringer. Og du bliver på side 860L.

Knappen OK gemmer dine ændringer. Og du returnerer til side 860D.

Knappen Annuller annullerer dine indtastninger. Og du returnerer til side 860D.

På side 860L kan du redigere oplysninger om en eksisterende leverance eller du kan oprette en ny leverance 
Sektionen "Husstand ifølge Folkeregister" viser hvilke personer der bor på adressen, hvor ydelsen leveres til.