I det følgende forklares hvorledes man kan udvælge kunder efter bestemte kriterier, og skrive breve til de udvalgte.

Det kan f.eks. bruges til at skrive til alle forældre, der skylder for daginstitution, og forklare at deres børn bliver smidt ud af institutionen hvis der ikke betales.

Udvælgelse med side 220

I side 220 under Debitor oprettes en kørsel cirka som denne:

Eksemplet eren kørsel, der finder kunder, som skylder på art 9364 – noget som skulle have været betalt senest 31-10-2009.

Klik OK for at foretage udvælgelsen. 

Klik ”Se udvalgte”:

Klik ”Dan fil” nederst på siden for at få dannet et regneark med de udvalgte kunder.

Gem regnearket - vi skal bruge det senere.

Hvis man kun vil have ”aktive” forældre med, så kan man indtaste en Påligningsdato. Så vil kun kunder der er pålignet efter denne dato komme med.

Man kan evt. også indtaste  et Minimum beløb, hvis man ikke vil rykke forældre, der skylder f.eks. 9 kroner. Efter hver ændring skal man trykke OK for at udvælge igen.

Fletning i Word

I Word foretages nu en brevfletning, hvor det dannede regneark anvendes som "Modtagere".

Hvis du kun vil udskrive til ét postnummer, så kan du gøre således:

Klik OK, og lav fletningen som tidligere beskrevet.

Læs mere om Words brevfletning