Ofte stillede spørgsmål og deres svar

Indhold:

Boligsikringen er blevet lavere fra september måned
Spørgsmål:
En mand henvendte sig og undrer sig over at boligsikringen er blevet lavere fra september måned og spørger hvad grunden er. Jeg kiggede sagen under Winformatik nr. 570 og der er ikke ændret på noget siden 18. januar 2002, hvor beløbet stadigvæk er på kr. 1252,00. Men det viste sig at der er bogført på kr. 955 under denne person uden vi overhovedet har ændret noget. Hvad er der sket?
Svar:
Der er sket det at en barn er fyldt 18 år den 18.august. Dermed tæller han ikke mere som barn fra og med september.

I brevet med tilsagn fremgik at et barn ville fylde 18 i løbet af året, og at boligsikringen derfor vil blive nedsat fra det tidspunkt.

Tryk på knappen Resultater i side 570 for at se beregningerne måned for måned. Her fremgår det at antal børn er ændret fra 1 til 0.

I side 571 har manden optrådt under punktet "Der er sket ændringer i boligsikringen". Citat fra hjælpeteksten til side 571:

Resultatet af den månedlige beregning sammenlignes med den boligsikring, der fremgår af side 570. Hvis der er forskel, så vises lejers CPR-nummer. Årsagen til at der er sket en forandring er typisk: 
  • Skattekontoret har lavet en ændring af slutopgørelsen. Hermed er det en anden indtægt, der indgår i beregningen. 
  • En af husstandens medlemmer er fyldt 18 år, og regnes dermed ikke mere som et barn. Dette forhold fremgik af det Tilsagns-brev, som blev sendt til Lejer i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. 

Ved at klikke på CPR-nummeret vises side 570 for denne person. Hold skift nede mens du klikker på CPR-nummer for at åbne i et nyt vindue. I side 570 kan man passende klikke på knappen Resultater for at se hvilke forandringer, der er sket, og herefter tage stilling til om ændringen skal meddeles Lejer. Hvis du trykker på OK, så genberegnes boligsikringen jvf. side 570, og vil dermed blive den samme som den månedlige beregning, og vil altså ikke mere optræde i sektionen "Ændringer i boligsikringen".

Nyfødt barn til i husstanden
Spørgsmål:
Kan det ikke ske det samme, hvis der er nyfødt barn til i husstanden?
Svar:
Hvis der kommer et nyfødt barn i husstanden jvf. folkeregister, så vil systemet ikke automatisk medregne dette barn ved beregningen.

Husstanden vil optræde som en uoverensstemmelse under punktet: "Undersøger om husstanden afviger fra folkeregister-husstanden". I skal så åbne ansøgningen, og tilføje barnet til boligsikrings-husstanden.

Hvad skal "Lejer CPR:" og "Indtægtskonto:" bruges til ?
Spørgsmål:
Hvad skal "Lejer CPR:" og "Indtægtskonto:" bruges til ?
Svar:
Lejer CPR

Lejer CPR skal bruges i de tilfælde, hvor det f.eks. er konen, der ansøger om boligsikring; men det er mandens CPR-nummer, der står på lejekontrakten. Hvis feltet i det tilfælde ikke er udfyldt, så vil systemet vise det gule udråbstegn, og angive at der er en uoverensstemmelse vedr. Lejer CPR. Man kan så fjerne udråbstegnet ved at udfylde feltet Lejer CPR med mandens CPR-nummer.

Hvis der står noget i feltet, så bruges det når der dannes fil til INI.
Hvis der ikke står noget i feltet, så bruges ansøgers CPR, når der dannes fil til INI.

Hvis Ansøger = Lejer, så behøver man ikke udfylde feltet Lejer CPR.

Indtægtskonto
Kan bruges, hvis der er tale om en kommunal ejendom. Når der bogføres, så bliver den nævnte konti krediteret, og boligsikringsarten debiteret. 
Eksempel:
Husleje (brutto): 3400,-
Boligsikring: 300,-

Når huslejen pålignes, så:
Kredit indtægtskonto: 3100,-
Debet Huslejerestance: 3100,-

Når boligsikringen bogføres, så:
Kredit indtægtskonto: 300,-
Debet: boligsikringsarten: 300,-

D.v.s. indtægtskontoen får de 3400,-, som den skal have.

Hvis I ikke har nogen af den slags, så kan I bare lade være med at udfylde feltet.