BOERNE-databasen:

Synspunkter fremlagt af Helene K. Schmidt, Franklin og Nina Møller 10/8-2001 for Magni Laksáfoss.

Kontaktpersoner:

Helene K. Schmidt - Leder af Kvikskranken (bortrejst de næste 3 måneder)

Nina Møller - sekretær? ved Kvikskranken (arbejder meget med databasen)

Franklin Høegh-Olsen - Leder af Skattekontoret

 Næste kontakt:

Der er ikke aftalt yderligere møder / kontakter.

 Generel beskrivelse af systemet:

Systemet anvendes til at styre BørneTilskudsBetalingerne.

 Tilskuddet udbetales hver 3. måned.

 Ud fra skatteoplysningerne (slutskatten) og antal børn i familien beregnes børnetilskuddet.

 Samlevende med hver deres børn skal beregnes korrekt (sker ikke i dag i Nuuk system).

  • Skal have boet sammen i mindst ét år.
  • Samlevende skal kunne slås sammen manuelt og holdes sammen, således at man ikke skal slå samlevende sammen hvert kvartal.

 Ønsker om ændringer i systemet:

  • Samlevende med hver deres børn skal beregnes korrekt. Dvs. der skal tages hensyn til husstanden (ud fra adresseoplysningerne i folkeregisteret) og ikke ægteskabelige bindinger. Dette forudsætter at der åbnes for manuel rettelse af elektronisk beregnede oplysninger.
  • Forældre til børn i børnehjem skal ikke have tilskud. Dette bør systemet kunne tage hensyn til.
  • Ønske om at systemet beregner mere elektronisk, og ellers kun spytter en tjekliste ud (i stil med Informatik, hvor S30-systemet spytter en liste ud med personer som afviger)
  • Plejeforældre (fx bedsteforældre) skal kunne oprettes og "huskes" næste kvartal.