Arbejdspakker

Dokument Beskrivelse I gang
A-bidrag administration Administration af underholdsbidrag
Hjemmehjælpsmodul Administration og styring af hjemmehjælpsydelser  
KOMLIS Det kommunale ledelsesinformationssystem.
Email-forsendelse af fakturaer Der ønskes fremsendelse af faktura i PDF format via email
Administration af pensioner Administration af pensioner
Anbragte børn Fase 5 Registreringsdel Støtte af lovgivning på området
     

 

Afsluttede

Dokument Beskrivelse Afsluttet
Udvidelse af beregningsskema for familiebudget Beregning af flere oplysninger
Anbragte børn Fase 6 Økonomidel Støtte af lovgivning på området
Handicap fase 6 Støtte af lovgivning på området
Knytte bilag til posteringer Forøget fleksibilitet i tilknytning af bilag til posteringer
Handicap fase 5 Bl.a. økonomi for personer under behandling i Danmark