Arbejdspakker

Dokument Beskrivelse I gang
Handicapsystem: Økonomisystem udvidelser Handicapsystemet skal udvides med en økonomidel således at der sker en sammenbinding af personer med handicap, hjælpeforanstaltninger, institutioner til satser, kontoplan, budget mm. Økonomidelen skal kommunikere med to forskellige økonomisystemer: AX2012 (Prisme) og Winformatik.
Hjemmehjælpsmodul Administration og styring af hjemmehjælpsydelser
KOMLIS Det kommunale ledelsesinformationssystem.
Administration af pensioner Administration af pensioner
Anbragte børn Fase 5 Registreringsdel Støtte af lovgivning på området
     

 

Afsluttede

Dokument Beskrivelse Afsluttet
A-bidrag administration Administration af underholdsbidrag
Email-forsendelse af fakturaer Der ønskes fremsendelse af faktura i PDF format via email
Udvidelse af beregningsskema for familiebudget Beregning af flere oplysninger
Anbragte børn Fase 6 Økonomidel Støtte af lovgivning på området
Handicap fase 6 Støtte af lovgivning på området
Knytte bilag til posteringer Forøget fleksibilitet i tilknytning af bilag til posteringer
Handicap fase 5 Bl.a. økonomi for personer under behandling i Danmark