Likviditetsbudget

Likviditetsbudget dannes som et Excel-regneark. Meningen er, at brugeren selv kan indsætte manuelle korrektioner (typisk under status). Summerne er dannet som formler, således at de manuelle indtastninger medregnes i totalerne.

Likviditetsbudgettet omfatter altid hele kontoplanen (i praksis den kommunale). Konti, der starter med 90, optræder ikke selvstændigt på udskriften. Der kan indtastes en startbeholdning. Såfremt året er startet indsætter systemet automatisk startbeholdning. Regnearket indholder formler, der viser likvidbeholdningen primo og ultimo hver måned. Regnearket viser regnskabstal til og med bestemt måned og budgettal for resten af året.

Såfremt virkningen af eksterne regnskabers træk på likviditeten skal vises, skal der lægges et månedsopdelt budget for mellemregningskonti. På samme måde skal virkningen af posteringer i supplementsperioden for forrige år budgetlægges på årsafslutningskontoen.

Eksempler:

   

Budget

 

Konto

Kontonavn

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Suppl

I Alt

0

Balance

                           

1

Drift

                           

1

Driftsudgifter

                           

1

Administrationsområdet

40

118

25

25

26

8

44

44

44

44

44

46

44

552

2

Teknik

41

20

98

66

64

163

102

91

66

61

61

259

62

1.154

3

Boligområdet

38

15

60

38

38

38

38

38

40

40

40

37

40

500

4

Socialområdet

90

 

180

90

90

90

90

90

96

96

96

96

96

1.200

1

Driftsudgifter I Alt

209

153

363

219

218

299

274

263

246

241

241

438

242

3.406

1

Drift I Alt

209

153

363

219

218

299

274

263

246

241

241

438

242

3.406

0

Balance I Alt

209

153

363

219

218

299

274

263

246

241

241

438

242

3.406

 

Likvide Midler Primo

*

-209

-362

-725

-944

-1.162

-1.461

-1.735

-1.998

-2.244

-2.485

-2.726

-3.164

 
 

Likvide Midler Ultimo

-209

-362

-725

-944

-1.162

-1.461

-1.735

-1.998

-2.244

-2.485

-2.726

-3.164

-3.406

 

*: Her Indtastes Startbeholdning

   

Regnskab

Budget

 

Konto

Kontonavn

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Suppl

I Alt

0

Balance

                           

1

Drift

                           

1

Driftsudgifter

                           

1

Administrations-
området

1.522

815

1.800

2.650

1.192

1.363

2.341

2.541

1.305

1.477

1.583

1.429

1.425

21.442

2

Teknik

200

332

280

420

338

454

609

569

591

344

387

433

143

5.100

3

Boligområdet

9

11

1.046

-111

-453

-31

-2

305

215

687

-160

-15

65

1.566

4

Socialområdet

2.315

2.237

1.395

3.577

382

1.680

2.023

1.861

2.496

2.811

2.516

2.570

13

25.876

5

Undervisning Og Kultur

1.441

1.935

1.767

2.376

943

1.408

2.127

2.099

1.771

1.735

1.796

1.949

1.256

22.603

6

Forsynings-
Virksomhed

113

103

155

-26

-77

305

156

198

-220

510

130

-274

300

1.373

1

Driftsudgifter
I Alt

5.599

5.434

6.443

8.886

2.325

5.179

7.254

7.573

6.158

7.564

6.252

6.092

3.202

77.961

7

Anlægsudgifter

                           

7

Anlægsområdet

26

620

72

70

88

272

770

773

738

-34

-33

93

-33

3.422

7

Anlægsudgifter
I Alt

26

620

72

70

88

272

770

773

738

-34

-33

93

-33

3.422

8

Indtægter

-2.624

-7.614

-6.625

-5.221

-6.649

-5.680

-4.879

-4.879

-4.957

-5.443

-6.387

-5.444

-5.447

-71.849

1

Drift
I Alt

3.002

-1.560

-110

3.735

-4.236

-229

3.145

3.467

1.939

2.087

-168

741

-2.278

9.533

9

Status

                           

90

Aktiver

-467

-876

-597

-1.469

348

472

       

-2

-1.187

-4

-3.781

9

Status
I Alt

-467

-876

-597

-1.469

348

472

       

-2

-1.187

-4

-3.781

0

Balance
I Alt

2.535

-2.437

-707

2.267

-3.888

243

3.145

3.467

1.939

2.087

-170

-446

-2.282

5.752

 

Likvide
Midler Primo

11.410

8.875

11.312

12.019

9.752

13.640

13.398

10.253

6.786

4.847

2.760

2.930

3.376

 
 

Likvide
Midler Ultimo

8.875

11.312

12.019

9.752

13.640

13.398

10.253

6.786

4.847

2.760

2.930

3.376

5.658

 

Månedsbudget

Den nye udskrift 394 Udskrift af Månedsbudget udskriver månedstallene for de enkelte konti for et udsnit af kontoplanen. Udskriften kan bestilles så den viser regnskabstal til og med en bestemt måned og budgettal (incl. tillægsbevillinger) for resten af året.