Bopælsattest

Bestillingsbilledet har nummer 115.

I Word

Bopælsattest

Hvis billedet åbnes fra menuen, skal der indtastes et CPR-nummer, men hvis billedet kaldes fra billede 101, medtages CPR-nummeret herfra.

Ved kontrollen af CPR-nummeret tages højde for evt. indtastede bindestreger, således at det er valgfrit, om man vil indtaste CPR-nummeret med eller uden bindestreg.

Når der er indtastet/medtaget et CPR-nummer, vises navn som ekstra kontrol af indtastning. Hvis personen ikke findes i CPR-registeret, eller der ikke kan udskrives en attest for personen, vises en fejlmeddelelse, og der kan ikke udskrives.

For at der kunne optræde på en attest skal en personen opfylde følgende:

  • være aktiv
  • være tilmeldt folkeregisteret i en grønlandsk kommune.

Hvis feltet, Udskriv alle samboende, er markeret, udskrives attesten med den valgte person som primær person, og alle personer med samme adresse oplistes med den ældste øverst. Hvis feltet ikke er markeret, udskrives attesten kun for den valgte person.

Hvis der trykkes på knappen, Vis Samboende, vises en liste over personer, som bor på samme adresse som den valgte person. Fra denne liste kan så vælges, hvilke personer der skal med på bopælsattesten.

Hvis feltet, Udskriv med det samme, er markeret, dannes attesten og udskrives på brugerens standard-printer uden yderligere interaktion fra brugeren. Hvis feltet ikke er markeret, dannes attesten, og Microsoft Word åbnes, således at brugeren kan redigere/tilføje i attesten. Brugeren skal således selv udskrive attesten og lukke Microsoft Word efter endt brug.

For hver person, som medtages på bopælsattesten, udskrives CPR-nummer, Navn, Dato for tilflytning til Grønland og Dato for tilflytning til kommunen.

Attesten udskrives på 2 liggende A4-sider, svarende til 4 A5-sider. Den ene side indeholder på højre halvdel selve bopælsattesten og på venstre halvdel Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 21. januar 1993 vedr. sygesikringslovens ydelser til personer med bopæl på Færøerne og i Grønland under midlertidigt ophold i Danmark. Den anden side indeholder Direktoratet for Sundhed og Forsknings Information om hjælp ved sygdom under midlertidigt ophold uden for Grønland.

Hvis printeren er udstyret til det, udskrives attesten på begge sider af papiret. Herved opnås, at attesten kan foldes til et hæfte i størrelse A5 med selve attesten på forsiden, Sundhedsministeriets bekendtgørelse på bagsiden og Direktoratets Information på opslags-siderne. Kan printeren ikke udskrive på begge sider af papiret, foldes arket med selve attesten og Sundhedsministeriets bekendtgørelse, så attesten fremstår på forsiden, og det andet ark udleveres ufoldet.