Beregning af bi-indkomst

Eksempel 1

Mand er førtidspensionist, Ægtefælle er ikke pensionist.

Udregning af mandens skattepligtige indkomst i 2009:

De 39.348 under A-indkomst er pension udbetalt i 2009.

Ægtefællens skattepligtige indkomst i 2009:

Samlet bi-indkomst til grund for pension 2011: 213.503 + 30.380 – 39.348 = 204.535

 Eksempel 2

Mand er førtidspensionist, Ægtefælle er ikke pensionist.

Mandens skattepligtige indkomst 2009:

 A-indkomst 43.632 er pension 2009.

Ægtefællens skattepligtig indkomst 2009:

Samlet bi-indkomst til grund for pension 2011: 162.554 + 39.770 – 43.632 = 158.692

 Eksempel 3

 Manden pensionist, ægtefælle ikke pensionist.

Manden har ikke haft hverken A- eller B-indkomst i 2009 ud over pensionen. Manden har ikke nogen ligningsmæssige fradrag. Mandens skattepligtige indkomst er altså pensionen minus standardfradraget på 10.000.

Ægtefælle har haft skattepligtig indkomst i 2009 på 200.000.

Samlet bi-indkomst til grund for pension 2011: 200.000 – 10.000 = 190.000

Eksempler på beregning af forventet bi-indkomst

(Klik for at hente dokument)