Kunder

Såvel personer som ikke-personer kan oprettes som kunder. Hvis en person, der oprettes som kunde, er ajourført fra CPR, så hentes navn, adresse, m.m via CPR-oplysningerne. Hvis en person ikke ajourføres fra CPR kan denne oprettes manuelt i side 240.

Hvis CPR-nummeret på personen, der oprettes manuelt, er kendt, så anvendes det ved oprettelsen i side 240. Hvis der senere kommer oplysninger fra CPR på dette CPR-nummer, så overskrives de indtastede oplysninger.

Hvis CPR-nummer ikke er kendt, så kan man oprette et "kunstigt" CPR-nummer ud fra denne vejledning, og anvende det som kundenummer.

Tilknytning af kunder til kontaktpunkter

Mens personer via deres bopælsadresse i folkeregistret automatisk er tilknyttet et kontaktpunkt via den lokalitet de tilhører, forholder det sig anderledes med ikke-personer (firmaer mv.) eller manuelt oprettede personer, idet deres adresse ikke nødvendigvis er betegnende for hvilken lokalitet eller kontaktpunkt deres fakturaer vedrører. Man kan meget vel have et firma, som er hjemmeboende i en by, men som modtager regninger vedr. renovation i en anden.

Derfor skal kunder eksplicit tilknyttes en lokalitet via s 240 i inka. Det gøres ved først at fremsøge kunden og dernæst vælge egen kommune i selectboxen på s. 240. Herefter bliver selectboxen med Lokalitet valgbar og man kan vælge en af lokaliteterne i den pågældende kommune (Lokalitet kan ikke vælges i andre kommuner):

Der vil så ske det at fakturaerne til denne kunde vil blive sendt til det kontaktpunkt, som er tilknyttet den pågældende lokalitet, her Nuuk. Det skal bemærkes at hvis kunden ikke er tilknyttet en lokalitet, vil fakturaen blive fremsendt alligevel, idet den vil blive fremsendt til kommunens defaultkontaktpunkt (som sættes i info s. 26) Kunden vil altså modtage fakturaen, men på toppen af regningen vil der stå default kontaktpunktets oplysninger.