Udvælgelse - kommunal inddrivelse

Der er to typer debitorer som kommunen selv skal inddrive:

  • Debitorer som er mærket med ”Undtaget fra Inddrivelse” (side 200)
  • Ikke-personer, som mangler grønlandsk CVR-nr (tidligere kaldet GER-nr)

Denne artikel beskriver hvordan man finder ud af hvilke debitorer det drejer sig om, og hvordan man får udsendt kontoudtog til de pågældende.

Side 220 Udvælgelse af kunder

Opret en kørsel således:

Tryk "Anvend", og dernæst "Se udvalgte".

Bemærk, at man kan se side 220 for debitoren ved at klikke på kundenummeret.

Tryk evt. "Dan fil" hvis du vil se informationer om de udvalgte debitorer.

I regnearket udtrukket fra side 220 kan man se CVR-nummer, Undtagelse J/N, og email-adresse angivet til faktura-forsendelse.

Side 232 Kontoudtog

Udfyld "Kørsel" med nummeret fra ovennævnte kørsel i side 220.

Felterne Sprog, Periode, Primosaldo, Periode-tal og Ultimo-saldo udfyldes efter ønske.

Debitorer med/uden email

Hvis I ønsker at udsende kontoudtog med email til debitorer, som har angivet en email-adresse til fakturaforsendelse (i side 200), så kan I opdele kørslen i side 220 i to kørsler. En med Email = Ja og en anden med Email = Nej.

Side 232 benyttes som beskrevet til at udskrive på papir til dem uden email.

Dem med email udskrives en ad gangen i side 232 - uden angivelse af kørselsnummer. I stedet angives kundenummer - det kan findes i regnearket fra side 220. Email-adressen kan også findes i regnearket.