Dagsorden:

  • Tidsplan:
  • Førtidspension => træder efter planen i kraft 1. juli 2016
  • Alderspension => træder efter planen i kraft 1. januar 2016
  • Digitaliseringsstyrelsen har meldt ud: ” det påtænkes at idriftsætte servicen i den weekend (5-6) december.” Det betyder at der tidligst kan foretages beregning af alderspension for januar 2016 mandag den 7. december 2015. Hvordan passer det med jeres tidsplaner ude i kommunerne (pensionskontor og lønkontor)?
  • I det nuværende brev til pensionisterne vedr. årsregulering står: ”Du kan klage over afgørelsen inden 4 uger efter modtagelsen af brevet til: Styrelsen for Råd og Nævn, Det Sociale Ankenævn, Postboks 689, 3900 Nuuk”. 4 uger efter 7. december er 4. januar 2016.

 -          Gennemgang af:

Alderspension-kommenteret

I dette dokument har KIMIK iT gennemgået lovforslaget, og forsøgt at konkludere hvilke ændringer i det eksisterende system de enkelte paragraffer giver anledning til.

  • Status for samspil med lønsystem.

Bemærkninger:

Førtidspension skal behandles som tidligere år. KIMIK vil udbygge side 902 Breve og side 903 Resultatvisning, så man kan vælge mellem: Førtidspensionister, Alderspensionister eller (alle).

Alderspension: beregning afventer fremkomsten af service, der kan oplyse "Aktuel indkomst". Forventes klar 7. december.

Eksempel på beregning for januar 2016:

Hvis par bestående af førtids- og alders-pensionist: Ved beregning af førtidspensionist: Skal alderspensionistens bi-indkomst beregnes efter gamle regler - dvs skattepligtigindkomst 2014? Ved beregning af alderspensionisten: Skal førtidspensionistens bi-indkomst beregnes efter nye regler - dvs aktuel indkomst? Dvs pensionistens egen beregning sker på andet grundlag end pensionistens betydning for partneren?

Eksempel 2:

Overgang fra arbejde til alderspension

En borger har arbejde hele 2015, og har en samlet indkomst på 400.000. Vedkommende overgår til alderspension pr. 1. januar 2016, og har ikke bi-indkomst i løbet af 2016. Er nedenstående korrekt forstået?

  • Pensionen for januar beregnes på grundlag af bi-indkomst på 400.000.
  • Pensionen for februar beregnes på grundlag af 11/12 * 400.000
  • Pensionen for marts beregnes på grundlag af 10/12 * 400.000 osv

Eller er det således at pensionen for alle måneder i 2016 skal beregnes på grundlag af en bi-indkomst på 0 kroner?

Hvis sidstnævnte er gældende så skal der altså indrapporteres en 12-måneders overskrivning af aktuel indkomst på pensionen for 2016. Dte går jo ikke at indrapportere en overskrivning på nul kroner.

Tidsplan

Marianne Lennert, Qeqqata udtrykte bekymring omkring tidsplanen.