Materiale til faggruppemøde 17. oktober 2016

Dagsorden

Variabel pensionsalder

 • 1.  Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4.   Stk. 2.  Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den 1. januar 2017. Dog kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning afgøre, at pensionsalderen først forhøjes til 66 år fra den 1. januar 2021 for en person, som er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde.   Stk. 3.  Pensionsalderen forhøjes til 67 år fra den 1. januar 2021. Dog kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning afgøre, at pensionsalderen først forhøjes til 67 år fra den 1. januar 2025 for en person, som er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde.   Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for udskudt forhøjelse af pensionsalderen efter stk. 2 og 3.    Stk. 5. Personer, der allerede er tilkendt alderspension, fortaber ikke retten hertil, selv om stk. 2-3 måtte føre til, at de ikke længere opfylder aldersbetingelsen for tilkendelse af alderspension.

Emil Garney, Familie-departementet:

Jeg kan bekræfte følgende udsagn:

 • For personer der er født 31. december 1951 eller før er pensionsalderen 65 år.Ja
 • For personer der er født i perioden 1. januar 1952 - 31. december 1954 er pensionsalderen som udgangspunkt 66 år.Ja
 • For personer der er født 1. januar 1955 eller senere er pensionsalderen som udgangspunkt 67 år.Ja
 •  
 • For personer der er født i perioden 1. januar 1952 - 31. december 1955 kan kommunalbestyrelsen ændre pensionsalderen til 65 årKorrekt
 • For personer der er født i perioden 1. januar 1956 – 31. december 1958 kan kommunalbestyrelsen ændre pensionsalderen til 66 år.Korrekt

 • Blå: Som udgangspunkt
 • Rød: "Nedslidning"

Spørgsmål til Departementet:

En person, der er født 1. januar 1952. Vedkommende bliver altså 65 år den 1. januar 2017. Personen søger om at få betegnelsen ”nedslidt”. Ansøgningen ankommer til kommunen 1. april 2017. Kommunen behandler ansøgningen, og har 1. juni 2017 truffet den afgørelse at personen kan betragtes som nedslidt efter §1, stk 2. Skal personen have alderspension fra og med:

 • Februar 2017 ?
 • Maj 2017 ?
 • Juli 2017 ?

Svar fra Departementet:

Fra den 1. maj 2017(ansøgningstidspunktet).

Bemærk:

Hvis vi (hypotetisk) antager at ingen bliver tilkendt betegnelsen nedslidt, så vil der ikke være nogen personer, der starter på en alderspension i hele 2017 (faktisk fra og med februar 2017 til og med januar 2018). Og tilsvarende i hele 2021. Bemærk dog at personer, der er fyldt 65 år før 1. januar 2017, kan have undladt at søge. De vil have ret til alderspension i 2017.

Forslag til ændring i side 900:

"Nedslidt": __ (afkrydsningfelt)  Ansøgningsdato: __________

Hvis der sættes hak i "Nedslidt" så skal Ansøgningsdato også være udfyldt. Ansøgningsdato må godt være udfyldt uden der er hak i "Nedslidt".

Siden skal vise personens beregnede pensionsalder og pensionsdato jf. figuren ovenfor.

"Brøk-pensionister"

Alderspension:

 • 7. Retten til fuld alderspension er betinget af mindst 40 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller Færøerne mellem det fyldte 15. år og pensionsalderen. Stk. 2. Er betingelsen for fuld alderspension efter stk. 1, ikke opfyldt, fastsættes alderspensionen efter forholdet mellem bopælstiden, nedrundet til hele år, og 40 år.

Førtidspension:

 • 7. Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i henholdsvis Grønland, Danmark eller Færøerne udgør mindst 5/6 af bopælstiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen ydes. Er betingelsen for fuld førtidspension ikke opfyldt, fastsættes førtidspensionens størrelse efter forholdet mellem bopælstiden og 5/6 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvor førtidspensionens ydes.

Forslag til ændring i side 900:

Bopælstid i Rigsfællesskabet ____ (antal år)

Eller er det bedre med en (omregnet) dato for tilflytning til Rigsfællesskabet? En dato kan "overleve" fra førtidspension til alderspension.

Beslutning: Et felt til angivelse af bopælstid i Rigsfællesskabet.

Tidsplan vedrørende pension januar 2017

Førtidspension § 20.  Udbetaling af førtidspension reguleres hver den 1. januar, jf. §§ 15-18.

Alderspension § 12.   Udbetaling af alderspension reguleres hver den 1. januar, jf. §§ 9-11.

Alle pensionister skal altså have genberegnet deres pension pr. januar 2017 på basis af seneste aktuelle indkomst. Seneste aktuelle indkomst dækker perioden november 2015 - oktober 2016, og er (efter planen) tilgængelig for kommunerne søndag den 27. november 2016.

Mandag den 28. november vil pensionskontorerne have mulighed for at gennemgå beregningerne for januar, og rette de fejl, der kan rettes uden at kontakte pensionisterne.

Når det er gjort kan lønkontorerne påbegynde indtastningen ud fra listen i side 903. Der skal laves individuel aftale mellem pensions- og løn-kontor om hvordan arbejdet fordeles.

Herefter kan pensionskontorerne danne breve med side 902, og udsende disse til pensionisterne. Såfremt en pensionist reagerer på brevet, og dette giver anledning til ændring af pensionsbeløbet, så skal dette meddeles til lønkontoret.