Brætsalg, bogføring

Dette dokument beskriver bogføringspraksis i de forskellige byer pr. ultimo 2013.

Desuden beskrives sammenhæng til det nye system (i drift pr. 1. januar 2014). Betegnelsen "Mærke" refererer til måden at angive de forskellige konti på i det nye system.

Bemærk at selve udbetalingen i det nye system sker via Kreditor-modulet. Mærke = "UDB". Eventuel modregning til restancer og/eller Inddrivelsesmyndigheden sker også i Kreditor-modulet

STandardkonti

Relevante standard-konti (ciffer 7 og 8 i konto-nummer):

  • 15 Varekøb
  • 16 Forplejning
  • 30 Skattepligtig overførsel til personer
  • 79 Øvrige indtægter
  • 90 Status (finansforskydninger)

Kujalleq

Sted i kontonummer (xx):

  • Nanortalik = 10
  • Qaqortoq = 20
  • Narsaq = 30

Afregning til fisker/fangere

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
23-02-xx-15-00 Råvarekøb Debet Omsætningen. Det ser ud til at Narsaq (fejlagtigt?) bogfører denne på konto 23-02-30-79-00 REST
23-02-xx-79-01 Driftsbidrag 5 % Kredit   DRIFT
96-03-00-90-06 Skat 8% Kredit   SKAT
96-03-00-90-07 KNAPK 2 % Kredit   KNAPK
90-02-nn-90-nn Bank Kredit Beløb og bankkonto for hver enkelt fisker/fanger indtastes i Grønlandsbanken (UDB)

Ovenstående bogføring udføres med side 417 i det nye system.

Omsætning

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
23-02-xx-79-00 Råvaresalg Kredit Omsætningen  
Art 1219 =
91-02-00-90-70
DIV. REGN. ERHVERVSM. Debet Rekvisitioner, eksterne  
nn-nn-nn-16-nn Udgiftskonti, typisk standardkonto 16 Forplejning Debet Rekvisistioner, interne  
90-02-nn-90-nn Bank Debet Kontant og kortsalg  

Ovenstående bogføring udføres ved manuel bogføring i det nye system.

Sermersooq

Der er kun kommunalt administreret bræt i Nuuk og Paamiut. I Nuuk sker udbetaling til fisker/fangere, skattetræk m.v. ikke via Winformatik. Derfor er det umiddelbart ikke relevant for Nuuk at anvende det nye system.

Paamiut

Afregning til fisker/fangere

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
23-07-50-79-01 (art 1030) Afgifter fra fangere Debet Omsætningen. Burde dette ikke være en udgiftskonto, f.eks. standardkonto 15 eller 30 ? REST
23-07-50-79-01 (art 1030) Afgifter fra fangere Kredit Driftsbidrag 10 % DRIFT
Art 9999 =
91-05-50-92-60
Skat 23% Kredit   SKAT
90-02-nn-90-nn Bank Kredit Beløb og bankkonto for hver enkelt fisker/fanger indtastes i Grønlandsbanken (UDB)

Bemærk, at art 1030 har været sat forkert op, så reelt har der været foretaget hovedbogspostering (uden CPR-nummer) på konto 23-07-50-79-01.

Trækkes der til KNAPK og lokalforeningen ?? Svar: Nej

Ovenstående bogføring udføres med side 417 i det nye system.

Omsætning

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
23-07-50-79-00 Indtægter Kredit Omsætningen  
91-05-50-90-27 Fordelingskonto for art 9338
Regninger Teknisk forvaltning
Debet Rekvisitioner  
90-02-60-90-01 Bank Debet Kontant og kortsalg (pr. måned)  

Ved rekvisitioner udskrives der regning med side 210 (kredit 91-05-50-90-27, debet art 9338, kunde = institution eller ekstern kunde).
Hvis det er en institution, så bogføres efterfølgende (kredit art 9338, debet udgiftskonto (standardkonto 16 Forplejning).

Ovenstående bogføring udføres ved manuel bogføring i det nye system.

Qeqqata

Sted i kontonummer (xx):

  • Sismiut = 10
  • Maniitsoq = 20

Maniitsoq

Afregning til fisker/fangere

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
23-22-20-30-00 Udbetaling til fangerne Debet Omsætningen. Minus skat; men inkl. KNAPK REST
Art 0390 =
91-06-20-90-18
Skat 8% Kredit Nogle fisker/fangere trækkes mere. Individuel træk-procent fra Indhandlingstrækkort. SKAT
Art 0070 =
23-22-20-30-01
Betaling af skat Debet Kunde = Teknik & Miljø SKAT DEBET
90-02-nn-90-nn Bank Kredit Beløb og bankkonto for hver enkelt fisker/fanger indtastes i Grønlandsbanken (UDB)
Art 9850 =
91-06-20-90-00
Interrimskonto Kredit Modregning til kommunale restancer -

Betaling til KNAPK (2 %) sker fra konto 23-22-20-30-00 Udbetalinger til fangerne. Maniitsoq overvejer at oprette en særskilt underkonto til det (som i Sisimiut).

Driftsbidrag 10 % er trukket fra udbetalingen til fisker/fangerne, og er heller ikke indeholdt i debiteringen på konto 23-22-20-30-00.

Ovenstående bogføring udføres med side 417 i det nye system.

Omsætning

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
Art 0990 =
23-22-20-79-00
Indtægter Kredit Omsætningen. Kunde = Teknik & Miljø  
??? ??? Debet Rekvisitioner  
90-02-nn-90-nn Bank Debet Kontant og kortsalg  

Ovenstående bogføring udføres ved manuel bogføring i det nye system.

Sisimiut

Afregning til fisker/fangere

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
23-22-10-30-00 Udbetaling til fangerne Debet Omsætningen. Minus skat; men inkl. KNAPK REST
Art 6170 =
91-06-10-90-17
Skat 10% Kredit   SKAT
23-22-10-30-02 Betaling af skat Debet   SKAT DEBET
90-02-10-90-11 Bank Kredit Beløb og bankkonto for hver enkelt fisker/fanger indtastes i Grønlandsbanken (UDB)
Art xxxx Restancearter Kredit Modregning til kommunale restancer -
23-22-10-79-03 Kørsel/poser Kredit Fisker/fangere, der har benyttet kommunens bil til transport betaler 25,- pr. gang TRANSPORT

Betaling til KNAPK (1,5 %) sker fra konto 23-22-10-30-01 KNAPK.

Driftsbidrag 10 % er trukket fra udbetalingen til fisker/fangerne, og er heller ikke indeholdt i debiteringen på konto 23-22-10-30-00.

Ovenstående bogføring udføres med side 417 i det nye system.

Omsætning

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
23-22-10-79-01 Omsætning fra salg Kredit Omsætningen  
91-06-10-91-21 Fordelingkonto for art 1210 Diverse regning Debet Rekvisitioner  
90-02-10-90-11 Bank Debet Kontant og kortsalg  

Ovenstående bogføring udføres ved manuel bogføring i det nye system.

Qaasuitsup

Der er kun kommunalt administreret bræt i Ilulissat.

Ilulissat

Bogføring af omsætning og afregning til fisker/fangerne sker samtidig (en gang pr. åbningsdag). Der afregnes til fiskere/fangere via Kreditor-modulet (dagligt ?)

Konto-nr Navn Debet/Kredit Bemærk Mærke
23-22-20-79-02 Kassedifference Debet Mønter og øre-differencer REST
91-06-00-90-11 Fordelingskonto for art 9210
Diverse regning Teknisk forvalt.
Debet Rekvisistioner REKVIS
90-01-20-90-11 Interrimskonto PC 01 Debet Dankort + Akiliut KORT
90-01-20-90-11 Interrimskonto PC 01 Debet Sedler (via døgnboks) KONTANT
23-22-20-71-00 Indtægter Kredit Drift 12 % DRIFT
Art 9684 =
96-03-20-90-71
Skat 8 % Kredit Kundenummer = Ilulissat kommune.
Burde nok være hovedbogskonto, f.eks.
96-03-20-90-74
SKAT
Art 9620 =
96-03-00-90-23
Kreditor-afregning u/faktura-nr Kredit   UDB

KNAPK: der er bogført på konto 96-03-20-90-70 frem til november 2013; men der bliver tilsynelandende ikke bogført her mere. Der trækkes ikke til KNAPK (?).

Kort og kontakt kan muligvis fremover bogføres direkte på bank 90-02-20-90-06.

Ved rekvisition bogføres efterfølgende med side 210 Diverse regning (kredit fordelingskonto for art 9210, debet art 9210). Gælder det både eksterne og interne ?