Håndtering af A-bidrag består af følgende dele:

 1. En side i BorgerServiceCenter, hvor en anmodning fra bidragsberettigede indtastes.
 2. En side under bogholderi, hvor et antal anmodninger på en gang bogføres, og bankoverføres.
 3. Side 216 udvides, så den også udskriver FI-kort til bidragspligtig for restancer bogført under punkt 2.

Side til indtastning af anmodning fra bidragsberettigede

I siden skal følgende indtastes:

 • CPR-nummer på bidragsberettiget
 • CPR-nummer på barn
 • CPR-nummer på bidragspligtig
 • Bank-konto
 • Periode, kan evt. være "konfirmation" el. lign
 • Udbetalingsdato
 • Beløb
 • Art (Forskud, Tilskud, Uafsluttet)
  • Almindeligt løbende underholdsbidrag.
  • Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og en måned efter fødslen.
  • Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen.
  • Bidrag i anledning af barnets dåb.
  • Bidrag i anledning af barnets konfirmation, eller anden tilsvarende anledning.
Kontroller
 • Barnet skal være mindre end 18 år og må ikke være gift.
 • Barnet og bidragsberettiget skal bo på samme adresse, og denne adresse skal være i kommunen.
 • Barnet og bidragspligtig må ikke på samme adresse
 • For de ordinære bidrag er forfaldsdato barnets fødselsdag hhv ½ år efter. Udbetalingsdato kan tidligst være dagen efter forfaldsdatoen.

Overvej evt. sammenkobling med side 260 i inkasso.

Breve

Ved Forskud dannes et brev, til den bidragspligtige, der indeholder en forklaring på opkrævningen, samt et FI-kort.
Breve til anden kommune, i tilfælde af at bidragspligtig ikke er bosiddende i kommunen, sættes i bero til en afgørelse, om Inkasso skal overgå til hjemmestyret, er truffet.

Kommentarer
Betina Hansen
26. marts 2008
opfølgning på ovenstående forventer jeg ikke sker her pt. Alligevel vil jeg hermed komme med nogle kommentarer til den efter en snak med vores nye medarbejder Arnarulunnguaq Thomassen.

Ved punkt 3 går jeg ud fra det kun er den nye restance der kommer på FI-kortet.

Efter indtastning af relevante oplysninger mv. er det så hensigtten at man med det samme udskriver et FI-kort? Forfaldsdato på disse er jo varierende og her i storkommunen vil det nok være smart, at dem der laver arbejdet også selv udskriver FI-kortet.

Ved den sidste tekst vedr. breve, det punkt som er sat i bero. Nu er inkasso jo overgået til hjemmestyret.

Peter Trier
26. marts 2008
Ja, det er kun den nye restance, som kommer på FI-kortet.

Det var oprindelig vores oplæg at FI-kort skulle udskrives med side 216 en gang om måneden. Årsagen var at der skal være bogført før der udskrives FI-kort. Altså punkt 2 ovenfor skal være udført. Men måske kan man slå alle 3 punkter sammen i en arbejdsgang. Det vil vi kigge nærmere på når vi kommer til det.

Referencer

Arbejdspakke

Arbejdspakke A-bidrag