Data: Prisme -> Winformatik-fagmoduler

Fag-Modul Retning Øk-Modul Emne Frekvens Udløst af Bemærk
(alle) <- Debitor Kunde-nummer og oplysninger om kunde/borger/leverandør     1
      Forslag:
Side 200 + 240 i Winformatik anvendes fortsat til oprettelse af debitorer/kreditorer/registranter. Manuel synkronisering mellem Winformatik og Prisme
(alle) <- Bogføring, kontoplan m.v. Posteringskonti, arter og åbne regnskabsår     1
      Forslag:
Posteringskonti og arter vedligeholdes fortsat i Winformatik. Ved oprettelse af ny konto skal der laves i en indgang i Prismes kontobro.
Regnskabsår åbnes og lukkes fortsat i Winformatik.
Manuel synkronisering mellem Winformatik og Prisme
Daginstitution (side 501) <- Debitor Side, der viser om forældre har gæld Efter behov Operatør 2
      Forslag:
I første omgang udelades denne funktion af Winformatik.
Brætsalg <- Kreditor Har fisker/fanger en bankkonto? Efter behov Operatør 3
      Forslag:
Bankkonto for fisker/fanger indtastes i Winformatik side 360 (som hidtil), og sendes med til Prisme i G68.
Boligsikring <- Bogføring, kontoplan m.v. Aflæsning af måned ud fra postering foretaget af boligsikring selv. Efter behov Operatør 4
      Forslag:
Oplysningen findes fremover i "skyggesystemet"
Journal-ark, Familieøkonomi, Boligsikring <- Bogføring, kontoplan m.v. Side, der viser sociale ydelser (side 201) Efter behov Operatør 2
      Forslag:
I første omgang udelades denne funktion af Winformatik.
Pension <- Bogføring, kontoplan m.v. Oplysninger om udbetalt pension Pr. måned KIMIK IT IT 5
      Pr. måned:
Kommune-nr, CPR-nummer, måned, udbetalt grundpension (konto 43 eller konto 47)
Pension <- Bogføring, kontoplan m.v. Afstemning mellem beregnet og faktisk bogført Pr. måned Operatør 5
      Pr. måned:
Kommune-nr, CPR-nummer, måned, lokalitet, kontonummer, udbetalt grundpension (konto 43 eller konto 47)
Handicap <- Bogføring, kontoplan m.v. Opgørelse af bestemte sociale ydelser Efter behov Operatør 6
      Side 928 -> "Økonomi": Henter forbrug og budget i økonomisystem.
Bruges muligvis ikke i Sermersooq.
Anbragte børn <- Bogføring, kontoplan m.v. Opgørelse af bestemte sociale ydelser Efter behov Operatør 6
      Side 933 -> "Oversigt konti" : Se regneark. Henter forbrug og budget i økonomisystem.
Bruges muligvis ikke i Sermersooq.
Alle sociale moduler <- Bogføring, kontoplan m.v. Økonomisk status for personer (side 201 + 327) Efter behov Operatør 2
      Forslag:
Side 201 markeres med gul tekst: "Ikke alle posteringer vises".
Side 327 udelades af Winformatik.

Listen og beskrivelsen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Bemærkninger:

  1. Det skal afklares hvordan oplysninger vedrørende kreditorer/debitorer, konti og arter kan synkroniseres imellem de to systemer
  2. Det antages at Prisme stiller webside hhv udskrift til rådighed til dette.
  3. Kan evt. ignoreres.
  4. Er ikke noget problem da oplysningen kan findes i "skyggesystemet"
  5. Foreslås løst ved periodiske filoverførsler
  6. Skal afklares.