Winformatik Product Backlog-i

Microsoft-imit Internet Explorer-imut Open Source browser-ikkoortoq Chronium-imik taasaq juunimi aallartinneqassaaq; ilimagisatuulli isumalluutinik atuiffiunikooqaluni. Suliassap naammassinissaa anguniarlugu suliassat annertungaartut tassunga atorneqassapput taamaalilluni suliaq naammassiniassammat taamatullu kommunit browser-inut mutiusunut siuarterneqarniassammata siunissamullu browser-inut mutiusunik kommuninit atuisoqartarsinnaanissaa qulakkeerneqarniassammat  - Tassani Chromium-ikkut tunngavilerlugu Microsoft-imi Edge-browser-imik taasami saqqummiussaq pineqarluni.

 

Backlog-i

Innarluutilinnut moduli

Innarluutilinnut pineqartoq kommuuniniit tiguneqarmalli sullissinernut aaliangersimasunut tapersiinernik ineriartortitsinernik aamma aningaasaqarnermik sammisami annertuumik aqutsinermi ilaapput. Ataqatigiimmik aaqqissuussap inuit 1000-it sinnerlugit aquppaat ukiumullu 400 millionit koruunit sinnerlugit aqullugit. Kommuuninut ataqatigiimmik aaqqissuussamik atuineq iluanaarutaaratarsinnaavoq annertuunik suli sunniuteqarluartumik atoraanni, soorlu aamma suli ataqatigiimmik aaqqissuussamut kissaateqartoqartoq.

Maannakkorpiaq quppernerit toorneqarsinnaasut atorlugit Namminersorlutik Oqartussani IPIS-ikkut aqutami inatsisitigut nalunaarutinik ingerlanneqartumik atorneqartussat naleqqussarneqarneri suliarineqarput. Taakku saniatigut maannakkut nalunaarsuutit taakku kommunit nammineq aqutsisoqarfittut ingerlataanni KOMLIS-imik taasami atorneqartarsinnaanissai sulissutigineqarput taamaalillutillu iluatsippata PowerBI atorlugu misissoqqissaarneqarsinnaasassallutik. Innarluutilinnut ataqatigiimmik aaqqissuussamit nalunaarutinut atatillugu akuersissutinut assigiinngitsunut pilersitsinissamik kissaateqareertoqarnerata kingorna suliaq naammassingajalerpoq. Iluarsisassamerngit misilittaanerillu ataasiakkaat kisiisa amigaatigaagut. Taakku saniatigut akuersissutit nammineq ingerlaartut qanoq suliarineqartassanersut maanna suliarineqarpoq. Atuisunut allakkanik assigiissaartunik allannguisinnaasoqartarnissaata ajornannginnerulernissaa anguniarneqarpoq taamaattorli aamma allaffissornermi, aserfatsaaliuinermi aamma inunnut innaluutilinnut ataqatigiimmi aaqqissuussamiittunut akuersissutinik iluarsaassassanik ingerlatsisoqarnissaa ajornannginnerusumik ingerlanneqarnissaa anguniarneqarluni. Tamakku tamarmik browseri atorlugu teknologiimi mutiusumi ingerlanneqassapput.

GAR-i aqqutigalugu piviusunngortitsinerit nutaanillu ilaartuinerit

Kalaallit Nunaanni najugaqarfinnut nalunaarsuiffimmik ammaanermi unammillernartut arlallit paasineqarnikuupput, taakkulu Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik, Asiaq, Nuna Tamakkerlugu immikkoortortaqarfik allallu ilagalugit aaqqinniarneqarluni. Suliassami tassani nakkutiginninnissamut allattuiffinnik assigiinngitsunik ineriartortitsinermik imaqarpoq. Taakku CPR-imi inuit najugaqarfiinut sanilliunneqarsinnaalernissaat suliarineqarput GAR-imilu najugaqarfinnut assersuunneqassallutik. Suli kommunini GAR-imik ingerlaartumik ilaartuinernik paasissutissanik pisoqarsinnaasarnissaa periarfissatut eqqarsaatigineqarpoq. GAR-ip saqqummiunnera malillugu najugaqarfiit akerlileruminaatsunik ineriartortitsinissamut sananeqarnissaat ilisaritinneqarput. Malittarisassat taakku kommunini fag-inut ataqatigiimmik aaqqissuussat “najukkanut sanilliussinissamut” erseqqissarneqarlutillu piviusunngortinneqarnissaat, ass. tapisiat inoqutigiinnik katiterinernut allanullu sanilliullugit atorneqarsinnaasassallutik.

Maannakkorpiaq aningaasarsianut inatsimmik allannguinerup Utoqqalinersiat, Ineqarnermut Tapiissuteqarnerit Meeqqanullu Tapiliussat sunnertussanngorpai

Procenti aaqqiissutissaq aamma maannakkorpiaq aningaasarsiat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 24. maj 2019-imeersoq ukiami katersuunnermi 2019-imi ingerlanneqartumi akuerineqarpoq. Taakku pensioninut, ineqarnermut tapiissuteqartarnermut aamma meeqqanut tapiliussani allanngortoqarnerinut naatsorsuisinnaanermut periaatsinik imaqarput. Kommunit iluarsartuullugit pilersaarusianik aallarniiniarnerisa sivisusimanerisa minnerunngitsumillu inatsisitigut malittarisassanik ingerlatsisinnaanermut peqqutit kingusissumik inissinneqarsimaneri peqqutaallutik Winformatik-imi iluarsisassat atorneqartussat naammassineqarsinnaasimanngillat. Taakku maajip naanerani juunillu aallartinnerani tapiliussanut naatsorsuinernut atorneqartussaanikuugaluarput. Taamaammat aaqqiissuutaagallartumik tamakku aaqqiiffiginikuuagut tapiliussat eqqortumik naatsorsorneqarsinnaanissaat anguniarlugu.

Kommuunitigut aqutsisoqarfimmut paasissutissat

Winformatik-i qarasaasiakkut suliarinninnernut kommuuninut ataasiakkaanut sanaajuvoq. KOMLIS-i taamaammat iluarsartuullugu pilersaarusiaavoq kisitsisinik paasinnissutissanik kommuuninilu angusassamik toraagalimmik naleqqiussaalluni kommuunit avaqqullugit ingerlaartoq tamakkiisumik, ataatsiakkaarlugillu akissaajaatit innuttaasut ataasiakkaarlugit koruuninngorlugillu allaqqallutik. KOMLIS-i kommuunit kisitsisaannik aallaaveqarpoq Winformatik-imiit tigusaallutillu katersorneqartartut, taamatullu aamma nalunaarsuutini aallaavinni nalunaarsukkat ass. akissarsiat qeqqaniit aamma soraarnerussutisiat taavalu nalunaajaatini paasissutissiinernut- branche-nullu kisitsisinut tunngasuni nalunaarsuutit ilaallutik.

Microsoft Power BI aamma Excel Pivot-arkit ineriartortinneqarput. Ark-it assigiinngitsut akornanni suliamut tulluarsarlugu atorneqartassaaq.

Taakku ataatigut kommunit ataasiakkaat ark-inik aaliangersimasunik tassunga ikiuutissatut toqqaasinnaapput ataatsimullu KOMLIS-i atornissaanut tapersiissutinik piniarlutik. KOMLIS-i atorniaraanni atuisut ataqatigiimmik aaqqissuussap iluani aaqqissuussaniittut assigalugit pisinnaatitaatinneqarnissaat pisariaqarpoq - taamaaliornermilu kommunini IT-mi immikkoortortaqarfimmut saaffiginninnermi akuersissummik pisoqarsinnaalluni.

Taamaaliornermi atuisut ark-inut tulleriaarinerit takusinnaavaat atugassatillu nassaaralugit, ass. “Inooqatigiinnut ark-it”. Taamaaliornermi inummut aaliangersimasumut allakkanik tulluarsaaanissaq periarfissaavoq kommuninullu ark-it tulluarsakkanut paasissutissat ilineqarsinnaallutik. Ass. pensionit akissarsiassallu pineqarpata iliuuseq taanna atorneqarsinnaavoq.

Isumannaallisaaneq ingerlaartoq Winformatik-imillu aserfatsaaliuineq

Winformatik-i nittartakkatigut inerniliisussatut ineriartortinneqarnikuuvoq - taamatullu teknologiimut sukkasuumik aalajaatsumillu ingerlasunit tunngaveqarluni. Ataqatigiimmik aaqqissuussaq kommuninit pigineqarmat kommunit nammineerlutik qanoq teknologiip tungaatigut nutaanik ilaartortigineqassanersoq naalagaaffigaat. Kommunit taakku saniatigut Winformatik®-ip iluani aningaasatigut modulit aqqutigalugit suliaqartarput. Kommuneqarfik Sermersooq suliassani taakkunani ilaanngimmat aningaasat agguagassat saniatigut aningaasalersorneqartarput.

Nalerimanermik ineriartortitsineq aamma naleqqussaaneq

Microsoft-ip qanittumi ass. Windows Server-i aamma Office 2019-imut naleqquttoq saqqummiuteqqammerpaat. Kommunit - minnerunngitsumik isumannaassuseq pinerullugu - kissaatigivaat ineriartornermut nutaanerusumut malinnaanissartik pisariaqartinneqarlunilu misissussallugu Winformatik®-i nalerimanermi nutaami atornissaa unamminartortaqassanersoq. Microsoft-ip Internet Explorer-imut browseriata unitsinnissaa aallarnerneqareerpoq sukkanerusumillu ingerlanneqarluni, soorlu aamma Winformatik®-i Open Source-miittoq Chromium-imik taasaq pisussani tullerni initungaatsiartussaalluni.

Kommuneqarfiit ataatsimut “Product Owner”-i pillugu ataatsimiinneranni aaliangiussat, juunip 7-ani 2019-imi.

Kommunini ataatsimut IT-kkut suleqatigiinneq

 

KANUKOKA Informatik-i 1. januar 1999-mi taamaatsiinnarneqarmat kommuneqarfiit ataatsimut ineriartortitseqqiinermut suliaat Kommuuneqarfiit Ataatsimoorlutik kommuunitigut

aqutsisoqarfimmut (KAQA) inernera Winformatik-imi nuunneqarpoq. Taakkua iluarsartuullugit pilersaarusiat immikkoortut ilai nangitsinertai tiguarpaat “Project Owner”-inut (OP-nut) eqimattanut ingerlateqqissinnaanngorlugit kommuuniniillu sisamaniit allaffissornikkut sinniisunik ilaqarput.

 

Sukkasuumik suleqatigiinneq

 

Kommuunit iluanni suleqatigiinneq Winformatik-ip tungaatigut “SCRUM”-iusaq malillugu ingerlavoq.  “SCRUM”-iusap kommuunini sulinerup ingerlaneranut paasisimasaqarnissamik qulakkeerisuuvoq taamatullu sammisamik “governance”-qartitsinerulluni: Iluarsartuullugit pilersaarusiat aningaasaqarnermi aalajaatsuunissaq ingerlappaat kommuuninilu sulianut naammassisanut piumasanik piviusunngortitsinerit qulakkeerlugit.

SCRUM-iusap suliassaasa pingaarnerit ilagaat suliat tamarmik ajornaatsumik sivikinnerusumillu piffissami ingerlanissaat “sprint”-inik taaneqartartuni naliginnaasumillu qaammammik ataatsimik sivisussusilimmik ingerlasartuni. Juli-august-ili naliginnaasumik qaammatit marlunni ingerlanneqartarpoq - feeriarfinni.

Taamaalillutik kommuunit iluarsartuullugu pilersaarusiamut paasisimasaqarluartarput allamullu navianartumut ingerlaalernissaq pinngitsoortissinnaallugu. Kommuunit aamma periaaseq “Lean”-imik taasaq ineriartortitsinermut atortarpaat atuinermi tulluarsakkamik ineriartortinneqarsinnaammat tulluarsarneqarlunilu - imatut taaneqakkajuttumik: ”Continuous Delivery and Deployment of Minimal Viable Products”.

Product Backlog-i

 

Ineriartorneq aaqqissorneqarlunilu sallinngortinneqartarpoq kommuunit ataatsimoorlutik allagartami uppernarsaammik tunuliaqutilimmi “Product Backlog”-imik taasamit.

Product Backlog-i ataqatigiimmik aaqqissuussinermut allattuiffiuvoq kissaatinik imalik. Ass. maanna suliarineqartut - kommuunillu suliassarisaminnik aallartisaanissaminnut kinguartitaat aamma ilaallutik.  Product Backlog-i kommuunini suliarisani specialist-inut KIMIK iT-milu ineriartortitsisunut

attaveqaqatigiinnissamut angusassamik toraagaqarpoq - taamaakkamilu avataaniittunut atuassallugu paasiuminaassinnaalluni.

Avataaniittunut suliamut malinnaasinnaanissamut periarfissiiniarluta ”Backlog Lite” aserfatsaaliorneqartarpoq Backlog-imiit atuaruminarnerulluni aappaaniit. Allagartamit anguniagaq

tassaavoq sammisat ataasiakkaat ataqatigiissillugit allannissaat taamaalilluni allatat suliap imarisai paasikannerneqarsinnaaniassammata. Backlog-i atuaruminartup siunertarivaa qaammatikkaarlugit/Sprint-ikkaarlugit nalilersuinermi nutaanik ilaartorneqartassasoq. Naliginnaasumik qaammatip qeqqanit tamanut ammasumik takuneqarsinnaasalissaaq.

Kommunini ataatsimut IT-kkut suleqatigiinneq

 

KANUKOKA Informatik-i 1. januar 1999-mi taamaatsiinnarneqarmat kommuneqarfiit ataatsimut ineriartortitseqqiinermut suliaat Kommuuneqarfiit Ataatsimoorlutik kommuunitigut

aqutsisoqarfimmut (KAQA) inernera Winformatik-imi nuunneqarpoq. Taakkua iluarsartuullugit pilersaarusiat immikkoortut ilai nangitsinertai tiguarpaat “Project Owner”-inut (OP-nut) eqimattanut ingerlateqqissinnaanngorlugit kommuuniniillu sisamaniit allaffissornikkut sinniisunik ilaqarput.

Sukkasuumik suleqatigiinneq

 

Kommuunit iluanni suleqatigiinneq Winformatik-ip tungaatigut “SCRUM”-iusaq malillugu ingerlavoq.  “SCRUM”-iusap kommuunini sulinerup ingerlaneranut paasisimasaqarnissamik qulakkeerisuuvoq taamatullu sammisamik “governance”-qartitsinerulluni: Iluarsartuullugit pilersaarusiat aningaasaqarnermi aalajaatsuunissaq ingerlappaat kommuuninilu sulianut naammassisanut piumasanik piviusunngortitsinerit qulakkeerlugit.

SCRUM-iusap suliassaasa pingaarnerit ilagaat suliat tamarmik ajornaatsumik sivikinnerusumillu piffissami ingerlanissaat “sprint”-inik taaneqartartuni naliginnaasumillu qaammammik ataatsimik sivisussusilimmik ingerlasartuni. Juli-august-ili naliginnaasumik qaammatit marlunni ingerlanneqartarpoq - feeriarfinni.

Taamaalillutik kommuunit iluarsartuullugu pilersaarusiamut paasisimasaqarluartarput allamullu navianartumut ingerlaalernissaq pinngitsoortissinnaallugu. Kommuunit aamma periaaseq “Lean”-imik taasaq ineriartortitsinermut atortarpaat atuinermi tulluarsakkamik ineriartortinneqarsinnaammat tulluarsarneqarlunilu - imatut taaneqakkajuttumik: ”Continuous Delivery and Deployment of Minimal Viable Products”.

 

Product Backlog-i

 

Ineriartorneq aaqqissorneqarlunilu sallinngortinneqartarpoq kommuunit ataatsimoorlutik allagartami uppernarsaammik tunuliaqutilimmi “Product Backlog”-imik taasamit.

Product Backlog-i ataqatigiimmik aaqqissuussinermut allattuiffiuvoq kissaatinik imalik. Ass. maanna suliarineqartut - kommuunillu suliassarisaminnik aallartisaanissaminnut kinguartitaat aamma ilaallutik.  Product Backlog-i kommuunini suliarisani specialist-inut KIMIK iT-milu ineriartortitsisunut

attaveqaqatigiinnissamut angusassamik toraagaqarpoq - taamaakkamilu avataaniittunut atuassallugu paasiuminaassinnaalluni.

Avataaniittunut suliamut malinnaasinnaanissamut periarfissiiniarluta ”Backlog Lite” aserfatsaaliorneqartarpoq Backlog-imiit atuaruminarnerulluni aappaaniit. Allagartamit anguniagaq

tassaavoq sammisat ataasiakkaat ataqatigiissillugit allannissaat taamaalilluni allatat suliap imarisai paasikannerneqarsinnaaniassammata. Backlog-i atuaruminartup siunertarivaa qaammatikkaarlugit/Sprint-ikkaarlugit nalilersuinermi nutaanik ilaartorneqartassasoq. Naliginnaasumik qaammatip qeqqanit tamanut ammasumik takuneqarsinnaasalissaaq.

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsineq

 

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik Winformatik-itut angitigisumik paasiuminaatsigisumillu ingerlatsineq atuinerlu ataqatigiimmik aaqqissuussinermut ingerlatsinermut tunngasorpassuarnik imaqarpoq. KIMIK iT-mit ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsinerup pissusissamisut ingerlatsinerup saniatigut ataqatigiimmillu aaqqissuussamik teknikkikkut kukkunersiuinerup saniatigut, soorlu ajornartoornerit naliginnaasut kommuunillu avaqqullugit suliassat, KIMIK iT-mit aamma allaffissornikkut suliarineqartarput. Kommuuninut ukiut 30-it KIMIK iT sullissereerluni

paasissutissarsiorfittut inissisimavoq oqartussaasunit pisiortorfinniillu atorneqarluartumik.

Ataqatigiimmik aaqqissuussami ingerlatsinermi sammisat ilagaat “Nalunaarsuutinik paarlaaqatigiinneq akiliisitsinermut oqartussanut”, tassanilu KIMIK iT ass. qaammannut eqimattanik “attaveqaqatissanik” kommuuninit akiliisitsinermullu oqartussanik ilaasulerlutik naapitaqartarput.

 

Allaffeqarfimmi ikiuutit

 

Suliassat annerit allaffeqarfimmut assingusut apeqqutinik akisinernik tusarniaanernullu akissutinut akiuinernik imaqarput, soorlu aamma kommuunini ataatsimut soqutigisanut IT-mut tunngasunut nakkutiginninnernik imaqarlutik. Tamakku ataqatigiimmik aaqqissuussatut ingerlatsivinni ilaatillugit suliarineqartarput.

Allaffeqarfimmi suliassat sinneri ataatsimiinnissamut piareersarnernut- naammassiinernullu aamma ataatsimut IT-mi suleqatigiinni suliassanik aserfatsaaliuinernik imaqarput nittartakkaniwww.kaqa.gl-imi aamma licensinut allaffissornernut atalluni - Suliani naammassisussani tamanna kommuunini isumaqatigiissutini tamanut atuuttuni isersinnaatitaanissaq qulakkeerniarlugu suliaalluni.

Assersuutit ilaanniippoq Microsoft licensi kommuninit tamanit atorneqartarnissaa - assersuutigalugu Windows Server-i aamma sullitanik ingerlatsinermi ataqatigiimmik aaqqissuussani, soorlu Office-kkut ingerlasuni aamma AX2012-ini sanaani atorneqartassallutik.

ERP

 

Ataatsimut tamanut ammasumik iluarsartuullugu pilersaarusiaq ERP tamanut ammasumik aningaasaqarnikkut ataqatigiimmik aaqqissuussamik ilisarisitsinissaminnik anguniagaqarput. Winformatik-ip ingerlariaasaasa ilamernga kisimi ataqatigiimmik aaqqissuussamit taarserneqarsinnaavoq. Kommuunitigut suliani pisortaqarfiup annersarigunagaasa ilaat ilimagineqarpoq Winformatik-imiit sullinneqarnissaa. ERP-mi iluarsartuullugu pilersaarusiaq taamaammat KIMIK iT suleqatigalugu paasiniarneqarpoq Winformatik-imi sulianut modulit ajornannginnerpaamik AX2012R3-kkut Prisme-mi inerniliinikkut aaqqinneqarsinnaassanersoq. KIMIK iT naatsorsuutaannit inernerit uani erserput: support.kimik-it.gl/winfosupport/Interface/prisme/Default.aspx

Killiffipput tassaavoq Winformatik-imi sulianut modulit imminnut ilannguffigineri 1/1-2018-imiilli Kommuneqarfik Sermersuumi ingerlatsinermi ilaalernikuusut ingerlalluarmata. Suli Winformatik Renovation-i ilanngunneqarnikuunngilaq Kommuneqarfik Sermersuup, maanna kommuunini kisimi atuinngitsutut inissisimasup atunngimmagu (Kommuunit allat tamarmik Winformatik Renovation-i atormassuk). Prisme pillugu paasisaqarnerorusukkuit Winformatik-imilu suleqatigiinneq pillugu paasisaqarusukkuit una takuuk: http://kaqa.gl/Prisme

Pikkorissarnerit

 

Pikkorissarnernut Winformatik-ip tungaatigut tamakkiisumik soqutiginnittoqartuaannarpoq.

Modulinut nutaanut atuutereersunullu. Tamanna nuannerpoq pikkorissarnerni unammillernartut annertuut kommuunit aqutassaannit allisaanerminni sulianilu assigiinngitsuni paasisimannittunik aalajangiussinernut aaqqiisinnaammata. Backlog-imi taamaammat atuisunut ilinniartitsineq aamma pikkorissarnernut atortussat aaliangersimasumik ilaapput - tamatigullu nutaanik imaluunniit pikkorissarnermut atortunik nutaanngorsaanissamut pisariaqartitsisoqaraangat uummaqqittarlutik. Pikkorissarnernut atortut atuuttut uani nassaarineqarsinnaapput http://kaqa.gl/Anvendelse/Kursus-selvstudier

Piviusunngortitsinissamut tapersiineq

 

Akulikitsutigut ataqatigiimmik aaqqissuussat tamarmiusumit ineriartorneq ilaminiinnannguaraa imaluunniit atortorissaarut aallartissagaangat ilaminiinnaalluni. Ataqatigiimmik aaqqissuussap atulersinnissaa suliamik annertuumik pisariaqartitsisarpoq pissutigalugu kommuunini sulisut piffissaqarlutillu periarfissaqaraangata aatsaat atulersinnaammat. Piviusunngortitsineq kommuunit malillugit kommuunit ataasiakkaarlugit akilerneqartussaapput, kisianni ass. ataatsimut suliniutini aamma ataatsimut nangitsinerni uuma ataani nalunaarutigineqartarluni.

Iluarsisassamerngit ineriartornissamullu kissaatit

 

Kommuuninut isumaqatigiissutit malillugit ineriartornissamut kissaatit minnerit - soorlu erseqqarissumik silappaarissumik nipillit ullulli ikitsunnguit ingerlanerini naammassisinnaarpasissut - aallartinneqarsinnaapput KIMIK iT-miit attaviginnittoqaruni eqimattallu iluanni suliat pillugit naatsorsuinerni ataatsimiinnerni piaartumik paasitinneqartussanngorpata.

---oOo---