Winformatik Product Backlog-i

Nutaarsiassat kingulliit

 Backlog-i

Kommunit Winformatik®-i aqqutigalugu aqutsinermut ingerlatsiviannik nutaamik ineriartortitsineq isumannaallisaanermut ataqatigiimmik aaqqissuussaq qaammatip ingerlanerani aallarnerneqarnissaa ilimagineqarpoq.

Microsoft-imit Internet Explorer-imut Open Source browser-ikkoortoq Chronium-imik taasaq apriilimi naammassineqarnissaa ilimagineqarpoq; ilimagisatuulli isumalluutinik atuiffiunikooqaluni. Suliassap naammassinissaa anguniarlugu suliassat annertungaartut tassunga atorneqassapput taamaalilluni suliaq naammassiniassammat taamatullu kommunit browser-inut mutiusunut siuarterneqarniassammata - Tassani Chromium-ikkut tunngavilerlugu Microsoft-imi Edge-browser-imik taasami saqqummiussaq pineqarluni.

Apriilimi 2019-imi maannakkut pisunut suliassanut ilaasut

Innarluutilinnut moduli

Innarluutilinnut pineqartoq kommuuniniit tiguneqarmalli sullissinernut aaliangersimasunut tapersiinernik ineriartortitsinernik aamma aningaasaqarnermik sammisami annertuumik aqutsinermi ilaapput. Ataqatigiimmik aaqqissuussap inuit 1000-it sinnerlugit aquppaat ukiumullu 400 millionit koruunit aqullugit. Kommuuninut ataqatigiimmik aaqqissuussamik atuineq iluanaarutaaratarsinnaavoq annertuunik suli sunniuteqarluartumik atoraanni, soorlu aamma suli ataqatigiimmik aaqqissuussamut kissaateqartoqartoq.

Maannakkorpiaq inatsit Namminersorlutik Oqartussani IPIS-imut kattuussaq nalunaarsugassaq naleqqussarnissaa suliarineqarpoq taassumallu saniatigut paasissutissat kommunit aqutsinermut ingerlatsiviannit KOMLIS-imit aqunneqarsinnaalernissaa sulissutigineqarluni.

Nammineq innarluutinut ataqatigiimmik aaqqissuussami aningaasat atorneqartussat akuerisat piliarinissaat innarluutilinnullu ataqatigiimmik aaqqissuussamut ilanngunnissaat suliarineqarput.

Maanna suliap naammassinissaanut suliap affaanut killereerpugut. Ineriartortitsinermi “Proof-of-concept” malillugu periaaseq nutaaq akuersissutinut allakkanut nalunaarsuutinut ataqatigiimmi aaqqissuussami innarluutilinnut tunngasunut sammisat allat akulerussinnaanissai sulissutigineqarput.

Tassani atuisunut allakkanik assigiissaartunik allannguisinnaanissamut oqilisaasoqassaaq, soorlu aamma allaffissornikkut, aserfatsaaliuinikkut siumullu inunnut innarluutilinnut peqqussummut ilaasunut akuersissutinik aaqqiinernik oqinnerusunik peqalernissaa sulissutigineqarluni.

GAR-i aqqutigalugu piviusunngortitsinerit nutaanillu ilaartuinerit

Kalaallit Nunaanni najugaqarfinnut nalunaarsuiffimmik ammaaniarnermi unammillernartut arlallit paasineqarnikuupput, taakkulu Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik, Asiaq, Nuna Tamakkerlugu immikkoortortaqarfik allallu ilagalugit aaqqinniarneqarluni.

Suliassami tassani nakkutiginninnissamut allattuiffinnik assigiinngitsunik ineriartortitsinermik imaqarpoq. Taakku CPR-imi inuit najugaqarfiinut sanilliunneqarsinnaalernissaat suliarineqarput GAR-imilu najugaqarfinnut assersuunneqassallutik. Suli kommunini GAR-imik ingerlaartumik ilaartuinernik paasissutissanik pisoqarsinnaasarnissaa periarfissatut eqqarsaatigineqarpoq. GAR-ip saqqummiunnera malillugu najugaqarfiit akerlileruminaatsunik ineriartortitsinissamut sananeqarnissaat ilisaritinneqarput. Malittarisassat taakku kommunini fag-inut ataqatigiimmik aaqqissuussat “najukkanut sanilliussinissamut” erseqqissarneqarlutillu piviusunngortinneqarnissaat, ass. tapisiat inoqutigiinnik katiterinernut allanullu sanilliullugit atorneqarsinnaasassallutik.

Maannakkorpiaq aningaasarsianut inatsimmik allannguinerup Utoqqalinersiat, Ineqarnermut Tapiissuteqarnerit Meeqqanullu Tapiliussat sunnertussanngorpai

 

Inatsisartunut inatsit normu xx xx.xxx 2019-imeersoq Inatsisartumi inatsimmit akissarsiassanut naleqqussarnermut procentimut aamma maannakkorpiaq akissarsianut tunngasoq upernaaq 2019-imi katersuunnermi akuerineqarnissaa ilimagineqarpoq. Inatsit utoqqalinersianut, ineqarnermut tapiissutinut meeqqanullu tapisianut naatsorsuinermut periaatsinut allannguinermut tunngassuteqarpoq. Siullermik misissueqqissaarnermut suliassat aallarnerneqassapput tassanilu allannguinerit qanoq annertutiginersut nassuiarneqassallutik.

Kommuunitigut aqutsisoqarfimmut paasissutissat

 

Winformatik-i qarasaasiakkut suliarinninnernut kommuuninut ataasiakkaanut sanaajuvoq. KOMLIS-i taamaammat iluarsartuullugu pilersaarusiaavoq kisitsisinik paasinnissutissanik kommuuninilu angusassamik toraagalimmik naleqqiussaalluni kommuunit avaqqullugit ingerlaartoq tamakkiisumik, ataatsiakkaarlugillu akissaajaatit innuttaasut ataasiakkaarlugit koruuninngorlugillu allaqqallutik. KOMLIS-i kommuunit kisitsisaannik aallaaveqarpoq Winformatik-imiit tigusaallutillu katersorneqartartut, taamatullu aamma nalunaarsuutini aallaavinni nalunaarsukkat ass. akissarsiat qeqqaniit aamma soraarnerussutisiat taavalu nalunaajaatini paasissutissiinernut- branche-nullu kisitsisinut tunngasuni nalunaarsuutit ilaallutik.

Microsoft Power BI aamma Excel Pivot-arkit ineriartortinneqarput. Ark-it assigiinngitsut akornanni suliamut tulluarsarlugu atorneqartassaaq.

Taakku ataatigut kommunit ataasiakkaat ark-inik aaliangersimasunik tassunga ikiuutissatut toqqaasinnaapput ataatsimullu KOMLIS-i atornissaanut tapersiissutinik piniarlutik. Winformatik-ip iluani modulimi maanna KOMLIS-imut nalunaarsuutit suliarineqarput atuisunut akuerisanut isumannaatsumik sukkasuumillu isersinnaasoqarnissaa anguniarlugu. KOMLIS-i atorniarlugu atuisut iluarsartuullugu pilersaarusiatut pilersinneqassapput. Taamaaliornikkut taamaallaat atuisut ark-inut eqimattakkaat ataasiakkaat takusinnaassavaat, ass. “Ark-it inooqatigiinnut tunngasut” takusinnaalissallugit. Allagaq inummut aaliangersimasumut kinaassusersorneqarsinnaassappat ark-i kommunini immikkut ark-itut ilineqassaaq, ass. Utoqqalinersianut imaluunniit akissarsiat ark-iannut ilineqarsinnaassalluni.

Isumannaallisaaneq ingerlaartoq Winformatik-imillu aserfatsaaliuineq

Winformatik-i nittartakkatigut inerniliisussatut ineriartortinneqarnikuuvoq - taamatullu teknologiimut sukkasuumik aalajaatsumillu ingerlasunit tunngaveqarluni. Ataqatigiimmik aaqqissuussaq kommuninit pigineqarmat kommunit nammineerlutik qanoq teknologiip tungaatigut nutaanik ilaartortigineqassanersoq naalagaaffigaat. Kommunit taakku saniatigut Winformatik®-ip iluani aningaasatigut modulit aqqutigalugit suliaqartarput. Kommuneqarfik Sermersooq suliassani taakkunani ilaanngimmat aningaasat agguagassat saniatigut aningaasalersorneqartarput.

Nalerimanermik ineriartortitsineq aamma naleqqussaaneq

Microsoft-ip qanittumi ass. Windows Server-i aamma Office 2019-imut naleqquttoq saqqummiuteqqammerpaat. Kommunit - minnerunngitsumik isumannaassuseq pinerullugu - kissaatigivaat ineriartornermut nutaanerusumut malinnaanissartik pisariaqartinneqarlunilu misissussallugu Winformatik®-i nalerimanermi nutaami atornissaa unamminartortaqassanersoq. Microsoft-ip Internet Explorer-imut browseriata unitsinnissaa aallarnerneqareerpoq sukkanerusumillu ingerlanneqarluni, soorlu aamma Winformatik®-i Open Source-miittoq Chromium-imik taasaq pisussani tullerni initungaatsiartussaalluni.

 

Kommuneqarfiit ataatsimut “Product Owner”-i pillugu ataatsimiinneranni aaliangiussat, apriilip tallimaani 2019-imi.

 

Kommunini ataatsimut IT-kkut suleqatigiinneq

 

KANUKOKA Informatik-i 1. januar 1999-mi taamaatsiinnarneqarmat kommuneqarfiit ataatsimut ineriartortitseqqiinermut suliaat Kommuuneqarfiit Ataatsimoorlutik kommuunitigut

aqutsisoqarfimmut (KAQA) inernera Winformatik-imi nuunneqarpoq. Taakkua iluarsartuullugit pilersaarusiat immikkoortut ilai nangitsinertai tiguarpaat “Project Owner”-inut (OP-nut) eqimattanut ingerlateqqissinnaanngorlugit kommuuniniillu sisamaniit allaffissornikkut sinniisunik ilaqarput.

Sukkasuumik suleqatigiinneq

 

Kommuunit iluanni suleqatigiinneq Winformatik-ip tungaatigut “SCRUM”-iusaq malillugu ingerlavoq.  “SCRUM”-iusap kommuunini sulinerup ingerlaneranut paasisimasaqarnissamik qulakkeerisuuvoq taamatullu sammisamik “governance”-qartitsinerulluni: Iluarsartuullugit pilersaarusiat aningaasaqarnermi aalajaatsuunissaq ingerlappaat kommuuninilu sulianut naammassisanut piumasanik piviusunngortitsinerit qulakkeerlugit.

SCRUM-iusap suliassaasa pingaarnerit ilagaat suliat tamarmik ajornaatsumik sivikinnerusumillu piffissami ingerlanissaat “sprint”-inik taaneqartartuni naliginnaasumillu qaammammik ataatsimik sivisussusilimmik ingerlasartuni. Juli-august-ili naliginnaasumik qaammatit marlunni ingerlanneqartarpoq - feeriarfinni.

Taamaalillutik kommuunit iluarsartuullugu pilersaarusiamut paasisimasaqarluartarput allamullu navianartumut ingerlaalernissaq pinngitsoortissinnaallugu. Kommuunit aamma periaaseq “Lean”-imik taasaq ineriartortitsinermut atortarpaat atuinermi tulluarsakkamik ineriartortinneqarsinnaammat tulluarsarneqarlunilu - imatut taaneqakkajuttumik: ”Continuous Delivery and Deployment of Minimal Viable Products”.

 

Product Backlog-i

 

Ineriartorneq aaqqissorneqarlunilu sallinngortinneqartarpoq kommuunit ataatsimoorlutik allagartami uppernarsaammik tunuliaqutilimmi “Product Backlog”-imik taasamit.

Product Backlog-i ataqatigiimmik aaqqissuussinermut allattuiffiuvoq kissaatinik imalik. Ass. maanna suliarineqartut - kommuunillu suliassarisaminnik aallartisaanissaminnut kinguartitaat aamma ilaallutik.  Product Backlog-i kommuunini suliarisani specialist-inut KIMIK iT-milu ineriartortitsisunut

attaveqaqatigiinnissamut angusassamik toraagaqarpoq - taamaakkamilu avataaniittunut atuassallugu paasiuminaassinnaalluni.

Avataaniittunut suliamut malinnaasinnaanissamut periarfissiiniarluta ”Backlog Lite” aserfatsaaliorneqartarpoq Backlog-imiit atuaruminarnerulluni aappaaniit. Allagartamit anguniagaq

tassaavoq sammisat ataasiakkaat ataqatigiissillugit allannissaat taamaalilluni allatat suliap imarisai paasikannerneqarsinnaaniassammata. Backlog-i atuaruminartup siunertarivaa qaammatikkaarlugit/Sprint-ikkaarlugit nalilersuinermi nutaanik ilaartorneqartassasoq. Naliginnaasumik qaammatip qeqqanit tamanut ammasumik takuneqarsinnaasalissaaq.

Sulinermut poortat

 

Ineriartornermut suliat ataasiakkaat naliginnaasumik malittarisassatut pingaarnertut tunuliaqutit aamma anguniakkat (ukioq 2014-2015 qaangiummat) Sulinermut poortani allaaserineqartartoq takuneqarsinnaavoq. Eqimattat PO-mi sulisut anguniarpaat sulinermut poortat suut suliarineqarsimanersut allaaserinissaat suullu naammassigaanni iluanaarutaassanersut allaaseralugit.

Sulinermut poortanut allaaserineqarneri tamanut ammasumik atuarneqarsinnaapput uanilu takuneqarsinnaallutik http://kaqa.gl/Udvikling/Arbejdspakker.

Eqimattat Project Owner-imiittut

 

Kommuunini eqimattat Project Owner-imik taasat ataqatigiimmik aaqqissuussani piginnittutut iluarsartuullugu pilersaarusiaq ingerlappaat. Eqimattap kommuunini ataatsimut sulinerni IT-kkut suliani tulleriiaarinerit pilersaarusiornerillu qaammammut Sprint-itigut allannguinerni ataatsimiinnerni aaliangertarpaat sprint-it tulliini susoqassanersoq - aningaasatigullu killigeqqusat nalunaarutigisarlugit.

Sapaatip akunneranut ataasiarlutik - naliginnaasumik tallimanngornermi - eqimattat PO-miittut suliat ingerlasut qanoq ingerlanerinik tulleriiaarisarput ass. naleqquttumik aamma pisariaqartumik aaqqitassat pilersaarummut ataatsimut ingerlasussamut saqqummiuttarlugit.

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsineq

 

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik Winformatik-itut angitigisumik paasiuminaatsigisumillu ingerlatsineq atuinerlu ataqatigiimmik aaqqissuussinermut ingerlatsinermut tunngasorpassuarnik imaqarpoq. KIMIK iT-mit ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsinerup pissusissamisut ingerlatsinerup saniatigut ataqatigiimmillu aaqqissuussamik teknikkikkut kukkunersiuinerup saniatigut, soorlu ajornartoornerit naliginnaasut kommuunillu avaqqullugit suliassat, KIMIK iT-mit aamma allaffissornikkut suliarineqartarput. Kommuuninut ukiut 30-it KIMIK iT sullissereerluni

paasissutissarsiorfittut inissisimavoq oqartussaasunit pisiortorfinniillu atorneqarluartumik.

Ataqatigiimmik aaqqissuussami ingerlatsinermi sammisat ilagaat “Nalunaarsuutinik paarlaaqatigiinneq akiliisitsinermut oqartussanut”, tassanilu KIMIK iT ass. qaammannut eqimattanik “attaveqaqatissanik” kommuuninit akiliisitsinermullu oqartussanik ilaasulerlutik naapitaqartarput.

 

Allaffeqarfimmi ikiuutit

 

Suliassat annerit allaffeqarfimmut assingusut apeqqutinik akisinernik tusarniaanernullu akissutinut akiuinernik imaqarput, soorlu aamma kommuunini ataatsimut soqutigisanut IT-mut tunngasunut nakkutiginninnernik imaqarlutik. Tamakku ataqatigiimmik aaqqissuussatut ingerlatsivinni ilaatillugit suliarineqartarput.

Allaffeqarfimmi suliassat sinneri ataatsimiinnissamut piareersarnernut- naammassiinernullu aamma ataatsimut IT-mi suleqatigiinni suliassanik aserfatsaaliuinernik imaqarput nittartakkaniwww.kaqa.gl-imi aamma licensinut allaffissornernut atalluni - Suliani naammassisussani tamanna kommuunini isumaqatigiissutini tamanut atuuttuni isersinnaatitaanissaq qulakkeerniarlugu suliaalluni.

Assersuutit ilaanniippoq Microsoft licensi kommuninit tamanit atorneqartarnissaa - assersuutigalugu Windows Server-i aamma sullitanik ingerlatsinermi ataqatigiimmik aaqqissuussani, soorlu Office-kkut ingerlasuni aamma AX2012-ini sanaani atorneqartassallutik.

ERP

 

Ataatsimut tamanut ammasumik iluarsartuullugu pilersaarusiaq ERP tamanut ammasumik aningaasaqarnikkut ataqatigiimmik aaqqissuussamik ilisarisitsinissaminnik anguniagaqarput. Winformatik-ip ingerlariaasaasa ilamernga kisimi ataqatigiimmik aaqqissuussamit taarserneqarsinnaavoq. Kommuunitigut suliani pisortaqarfiup annersarigunagaasa ilaat ilimagineqarpoq Winformatik-imiit sullinneqarnissaa. ERP-mi iluarsartuullugu pilersaarusiaq taamaammat KIMIK iT suleqatigalugu paasiniarneqarpoq Winformatik-imi sulianut modulit ajornannginnerpaamik AX2012R3-kkut Prisme-mi inerniliinikkut aaqqinneqarsinnaassanersoq. KIMIK iT naatsorsuutaannit inernerit uani erserput: support.kimik-it.gl/winfosupport/Interface/prisme/Default.aspx

Killiffipput tassaavoq Winformatik-imi sulianut modulit imminnut ilannguffigineri 1/1-2018-imiilli Kommuneqarfik Sermersuumi ingerlatsinermi ilaalernikuusut ingerlalluarmata. Suli Winformatik Renovation-i ilanngunneqarnikuunngilaq Kommuneqarfik Sermersuup, maanna kommuunini kisimi atuinngitsutut inissisimasup atunngimmagu (Kommuunit allat tamarmik Winformatik Renovation-i atormassuk). Prisme pillugu paasisaqarnerorusukkuit Winformatik-imilu suleqatigiinneq pillugu paasisaqarusukkuit una takuuk: http://kaqa.gl/Prisme

Pikkorissarnerit

 

Pikkorissarnernut Winformatik-ip tungaatigut tamakkiisumik soqutiginnittoqartuaannarpoq.

Modulinut nutaanut atuutereersunullu. Tamanna nuannerpoq pikkorissarnerni unammillernartut annertuut kommuunit aqutassaannit allisaanerminni sulianilu assigiinngitsuni paasisimannittunik aalajangiussinernut aaqqiisinnaammata. Backlog-imi taamaammat atuisunut ilinniartitsineq aamma pikkorissarnernut atortussat aaliangersimasumik ilaapput - tamatigullu nutaanik imaluunniit pikkorissarnermut atortunik nutaanngorsaanissamut pisariaqartitsisoqaraangat uummaqqittarlutik. Pikkorissarnernut atortut atuuttut uani nassaarineqarsinnaapput http://kaqa.gl/Anvendelse/Kursus-selvstudier

Piviusunngortitsinissamut tapersiineq

 

Akulikitsutigut ataqatigiimmik aaqqissuussat tamarmiusumit ineriartorneq ilaminiinnannguaraa imaluunniit atortorissaarut aallartissagaangat ilaminiinnaalluni. Ataqatigiimmik aaqqissuussap atulersinnissaa suliamik annertuumik pisariaqartitsisarpoq pissutigalugu kommuunini sulisut piffissaqarlutillu periarfissaqaraangata aatsaat atulersinnaammat. Piviusunngortitsineq kommuunit malillugit kommuunit ataasiakkaarlugit akilerneqartussaapput, kisianni ass. ataatsimut suliniutini aamma ataatsimut nangitsinerni uuma ataani nalunaarutigineqartarluni.

Iluarsisassamerngit ineriartornissamullu kissaatit

 

Kommuuninut isumaqatigiissutit malillugit ineriartornissamut kissaatit minnerit - soorlu erseqqarissumik silappaarissumik nipillit ullulli ikitsunnguit ingerlanerini naammassisinnaarpasissut - aallartinneqarsinnaapput KIMIK iT-miit attaviginnittoqaruni eqimattallu iluanni suliat pillugit naatsorsuinerni ataatsimiinnerni piaartumik paasitinneqartussanngorpata.

---oOo---