Disse sider er for dig der er interesseret i videreudvikling af Winformatik.

Du kan være en eller flere af følgende

  • Du deltager for eksempel i en faggruppe
  • Du du snakker nogen der deltager i faggruppearbejdet
  • Du er ansat i Selvstyret og har interesse i kommunal forretningslogik
  • Du er ansat hos tredjepart og har interesse i kommunal sagsbehandling.

Eller lignende.