Kommuneqarfiit Ataatsimoorlutik Qarasaasiatigut Suleqatigiiffiat
Det Fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Winformatik Product Backlog-i.PDF

                                                                                                                                                                             

apriilip arferngat 2018

Winformatik Product Backlog-i

Nutaarsiassat kingulliit

Inooqatigiinnut tunngasut ilaat suliassat pingaarnertut nakkutigineqassapput. Innarluutilinnut suliassat ineriartortuarput qangalilu piumaneqartumik akilersuutinik atorsinnaasumik modulimik ineriartortitsineq naammassineqaqqammerluni. Tamarmik kommuunini sullissinerni suliassanut annertuunut ilaapput taakkulu paasissutissanik malussarissunik aningaasanillu annertuunik nalilinnik imaqarput.

Tapiissutit A-bidrag-inik taaneqartartut kommuunip iluani allaffissornerup ineriartornerani ingerlalluarneqaleruttorput. Pikkorissarnermut atortussat piareeqqapput pikkorissarnernilu atorneqarsinnaallutik. Moduli sammineqartumi malittarisassat amerlasuut nakkutiginissaanut sanaajuvoq taamaattumillu suliat siunissami sukkanerusumik, assigiiaartumik kukkunikinnerusumillu ingerlanissaat naatsorsuutigineqartumik tapersersorneqarlutik. Suli Qaasuitsup Kommuniani avitsiterinermi suliassaqarpoq, soorlu aamma Kommuneqarfik Sermersuumi Kommune Kujallermilu Prisme-mik eqqussinermi suliassaqaalulluni. Suliat tamarmik immikkut kommuninit kommuninut suliassatut suliarineqarput aningaasanit agguagassanit tigusanit aningaasaliiffigineqarlutik.

Taakku saniatigut kommunit e-mailikkut akiligassiissutinik nassiussisinnaanissaq piviusunngortissallugu aaliangerpaat Kommuneqarfik Sermersooq ilaatinnagu - taamatullu aningaasanik suliassat naliginnaasut saniatigut iliuuseqarlutik. Suliassat taakku ikiliartorput nungungajalerlutillu.

Apriili 2018-imi maannakkut pisumik suliassanut ilaasut

Innarluutilinnut moduli

Innarluutilinnut pineqartoq kommuuniniit tiguneqarmalli sullissinernut aaliangersimasunut tapersiinernik ineriartortitsinernik aamma aningaasaqarnermik sammisami annertuumik aqutsinermi ilaapput. Ataqatigiimmik aaqqissuussap inuit 1000-it sinnerlugit aquppaat ukiumullu 400 millionit koruunit aqullugit. Kommuuninut ataqatigiimmik aaqqissuussamik atuineq iluanaarutaaratarsinnaavoq annertuunik suli sunniuteqarluartumik atoraanni, soorlu suli ataqatigiimmik aaqqissuussamut kissaateqartoqartoq.

Piffissaq killilik 6 naammasseqqammerpoq – Tassani aningaasanik atugassanik naatsorsuinissamut pilersitsinerit, konto-nut pilersaarusianut kattussinerit, siuliani aningaasat atugassat naatsorsorneqarnerinik takutitsinerit, agguaassinernik naatsorsuinerit, Excel-imut eqqussinerit/avammukaassinerit ilaapput - aamma aningaasanik aqutsinerup tungaatigut ima annertusisitsineq pivoq ineqarfinnut assigiinngitsunut, pineqaatissiissutini ikiortissat aamma inuit

innarluutillit ataatsimut konto-mut pilersaarusiamut, qaffassutsit il.il. inississinnaalerniassammata, soorlu aamma ataqatigiimmik aaqqissuussami marlunnik alliliisoqarnikuulluni.

Maanna sammisat marluk sammineqarput. Aappaa toqqakkanik aaqqissuinermut tunngavoq aappaalu kisitsisit atorlugit nassuiaasiornermut tunngalluni. Nakkutiginninnermut quppernernut tunngavoq (qupperneq 928) soraarnernut soraarnertut allassimanngitsunut, nuunnikunut aamma utoqqalillutik soraarnernut ujaarlersinnaanermut allisitassat. Saniatigut suliffeqarfinnik ujaarlernermut (qupperneq 927) allisaasoqassaaq ujaarlernissamut nalunaarsuutit aamma tigusinerit annertusarlugit. Nakkutiginninnermut quppernerit (qupperneq 928) aamma tamakkerlugu isiginninnermut qupperneq (qupperneq 927) maanna suliffiup iluani misilittarneqalerput.

Sammisap aappaa paragraffinut nalunaarsuinermut tunngavoq. Taanna inatsisiliornermut tunngasumik piumasaqaammut ingerlateqqiineruvoq assersuutigalugulu ikiuinermut pineqaatissiinernut imaluunniit suliffeqarfinnut inummit innarluutilimmit atorneqarsinnaalluni. Tassani anguniarneqarpoq paragraffimiit aaliangersimasumik innarluutillip paragraffi sorleq ikiuinissamut pineqaatissiinermik pisimanersoq takuneqarsinnaaniassammat. Maanna nalunaarsuinermut sannaamik ineriartortitsisoqareerpoq aamma paragraffinut atuuttunut atuutilertussanullu atugassaalluni (qupperneq 929). Maanna tamanna suliffiup iluani misilittarneqarpoq. Saniatigut aamma nalunaarsuiffiit qupperneranni tamakkununnga atorsinnaasut allanngortiterneqalerput (qupperneq 921). Allisaanerup aappaa aallartereerpoq.

Maanna kommuunit paragraffiliornissartik aallarnereerpaat.

Maanna ataqatigiimmik aaqqissuussap allisarnissaa suliarineqarpoq paragraffit quppernermi 927-mi 928-imilu takutinneqarsinnaalerniassammata. Quppernerit taakku ataatsimut isigisassatut atorneqassapput assersuutigalugulu kisitsisit atorlugit nassuiaasiornermi makitsinermi inunnut innarluutilinnut ikiuinermullu isigisassatut pilersitsippata atorneqassallutik. Taakku saniatigut SKS-ikkut nappaatit suussusaannik kodit nutaatut ilaartorneqarnissaannik kissaatit suliarineqarput naammassineqarniassammata. Taamaalillutik inuit innarluutillit nappaatit suussusaannik nutaanik paasinnissimasut innarluutaat ataqatigiimmik aaqqissuussaanni allanneqarsinnaalissapput. Innarluutilinnut ataqatigiimmik aaqqissuussamut allanik kissaateqartoqarnikuuvoq, soorlu Qallunaat Nunaanni tapersiinermut pilersitsinissamut kissaateqartoqarnikuulluni aamma nakkartitsineq ajunnginnerusoq ataatsimullu isigalugu innarluutilinnut ataqatigiimmik aaqqissuussap tungaatigut inatsimmut nutaamut tulluarsaanissaq 1.1.2019-imit atuutilertussamut tulluarsagaanissaat kissaatigineqarluni.

Ataqatigiimmik aaqqissuussap aamma sulisut suliarisimasaannik nalunaarsuinernik siunissami naatsorsuisinnaanissaa anguniarneqarpoq - ass. inuit tapersersuisut assigisaallu akissarsianullu ataqatigiimmik aaqqissuussami aningaasanik aqutsinermi nalunaarsuutit nuunnissaat il. il. Anguniarneqarlutik.

Tapersiinermut A-bidrag-inut moduli

Winformatik-imi moduli nutaaq saqqummeqqammersoq akilersuutinut allaffissornermi sullissinermut tapersersuisussaavoq.

Tassani tapersiissutinik pisinnaatitaasut qinnuteqaataannit pisartakkat allattorneqarlutillu aqunneqarsinnaapput tapersiissutinullu tunniussisussaatitaasunut aningaasat amerlassusaannik qinnuteqartoqarsinnaalluni.

Modulimi pikkorissarsinnaaneq neqeroorutigineqarpoq. Pikkorissarnissamut atugassat ass.

suliffeqarfiup iluani pikkorissarnerit aamma nammineerluni ilinniarsinnaasat uani download-erneqarsinnaapput:

support.kimik-it.gl/winfosupport/Undervisning/Undervisningsmaterialer/BorgerCerviceCenter/A-bidrag

Maanna kommunini ataqatigiimmik aaqqissuussat atorneqarnissai assoroorutigineqarput.

Moduli arlaleriarluni ineriartortinneqarnikuuvoq kissaatit arlallit suliarineqarneri peqqutaallutik. Imaluunniit eqqortumik oqaatigissagaanni - kissaatit atajuarnikuupput, ataqatigiimmilli aaqqissuussap ineriartornerani erseqqissinikuullutik. Suliap ingerlarngata takutippaa qanoq suleqatigiinnut allanullu piumasaqaateqartunut “eqqaasaqarnissamik” aaliangersimasumillu ataasiakkaanik allaaserisaqarnissaq siumut paasereernissai nalunartiginersut.

Suliap ingerlanera immikkut ittumik taasariaqanngilaq. Ataqatigiimmik aaqqissuisut nunarsuaq tamakkerlugu misigisarpaat ineriartortitsinerminni atuisut suut pisariaqarnerinut paasinnikkiartornerini pisariaqartitaannut naapitsinnginnersut ersarissisarneri. Tamanna takutiinnarpaa imarisat IT-kkullu aaqqissuussani akit qanoq inissisimassanersut naatsorsoruminaatsuuneri. Taamatullu annertussusermik imaluunniit akimik aaliangersimasumik taasinissaq piviusumi ajornarnerusartoq.

Qaammatip ingerlanerani utoqqalinersiutinik siumoortumik akiliisarneq

Utoqqalinersiallit ilaat utoqqalinersiatik aqunnissaat ajornartittarpaat qaammammut ataasiaannarlugit akilerneqartillugit. Taakkua sapaatip-akunneranut ataasiarlutik imaluunniit sapaatip-akunneri allorlugit akilersittarput. Ullut assigiinngitsuni akiliisoqarsinnaasarpoq. Akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussap utoqqalinersiat siumoortumik agguaallugit akilersinnaanngilai. Taamaammat tamakkua Winformatik-imi modulini inooqatigiinnut tunngasuni akileeriaatsinut ineriartortitsinissaq kissaatigineqarpoq.

Innuttaasunut sullissinermi kinaassusermut isertuuttumik utoqqalinersianik naatsorsuiffiliorneq

Innuttaasunut (siunnersuisuinullu) siumoortumik- naliginnaasumillu utoqqalinersianik naatsorsuisinnaanissaat kissaatigineqarpoq. Tamanna meeqqanut tapersiissutinut ineqarnermullu tapiissutinut www.sullissivik.gl-ikkut naatsorsuisinnaanerup assinganik ingerlassaaq.

Meeqqat inissinneqarnikut - alliliineq paasiniaaqqissaarnerlu

Meeqqanut inissinneqarnikunut ataqatigiimmik aaqqissuussamut alliliinissat assigiinngitsut pilersinneqartussanngorput, assersuutigalugu inooqatigiinni paasiniaaqqissaarnernik imalinni qanorlu meeqqat inissinneqarnikut ataqatigiimmillu aaqqissuussap ingerlaneranik nangitsinerit ilaallutik. Taamaasillutik kissaatit suut piviusunngortinneqassanersut qanorlu tulleriiaarneqassanersut ataatsimut isigalugit takuneqarsinnaassapput.

Meeqqanut inissinneqarnikunut ataqatigiimmik aaqqissuussamiittumi alliliisoqarnikuuvoq assersuutigalugulu meeqqat inissinneqarnikut ilaqutariinni paarineqartut, pilertortumik ilaqutariinni paarineqartut, akissarsiutigalugu ilaqutariit paarsisut meeqqallu ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfinni inissinneqarnikut immikkut inissinneqarnikuullutik. Tamakku saniatigut meeqqanut inissinneqarnikunut ataqatigiimmik aaqqissuussamut nalunaarsuiffimmi sumiiffimmiinnaq inissiinerit pinnagit ikiuinermulli aaqqiineq aamma akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussami aalajangiinerit allattuiffii atorneqarsinnaassapput.

Maanna aamma sammisamut tunngatillugu inatsimmik suliarinnittoqarpoq paasiniaaqqissaarnermik kinguneqartussamik kingornalu meeqqanut inissinneqarnikunut sammivissamik inissiisussamik

suliarinnittoqarluni.

Isumannaallisaaneq ingerlaartoq Winformatik-imillu aserfatsaaliorneq

Winformatik-i nittartakkani inernertuinnaq sanaajuvoq - taamatullu teknologiiullutik qaffasissumik allanngorartuunngitsumillu sukkassusillit.

Ataqatigiimmik aaqqissuussaq kommuunimit pigineqarmat kommuunit aamma kisermaassillutik nutaanik ilaartornissaata qanoq sukkatiginera aaliangertarpaat. Kommuunit aamma ukiup ingerlanerani nutarterineq annertooq naammassivaat, tassanilu ineriartortitsinermik nalerimaneq teknikkikkut suliatigullu ullutsinnut naleqquttumik qaffassimallugu. Maannakkorpiarli pisoq isumannaallisaanermut ingerlaartumut annikilleqqasumik sukkassuseqarpoq atornissaanut tulluarsakkamik nutaanik ilaartuineq eqqarsaatigissagaanni.

Kommunit tallimat akornanni pingasut maanna ingerlatsineq Winformatik-imiit Windows Server 2016-imut nuutsippaat. Kommunini taamaammat Winformatik-ikkut ikkussuinerit teknikkikkut tikinneqarsinnaasuni teknologiinullu allanut sanilliullugu ingerlaartumik paasisimannilluarsimanertut nalilerneqarsinnaavoq.

Kommuunitigut aqutsisoqarfimmut paasissutissat

Winformatik-i qarasaasiakkut suliarinninnernut kommuunini ataasiakkaanut sanaajuvoq. KOMLIS-i taamaammat iluarsartuullugu pilersaarusiaavoq kisitsisinik paasinnissutissanik kommuuninilu angusassamik toraagalimmik naleqqiussaq kommuunit avaqqullugit ingerlaartoq tamakkiisumik ataatsiakkaarlugillu akissaajaatit innuttaasut ataatsiakkaarlugit koruuninngorlugillu allaqqallutik. KOMLIS-i kommuunit kisitsisaannik aallaaveqarpoq Winformatik-imiit tigusaallutillu katersorneqartartut, taamatullu aamma nalunaarsuutini aallaavinni nalunaarsukkat ass. akissarsiat qeqqaniit aamma soraarnerussutisiat taavalu nalunaajaatini GER-imilu nalunaarsuutit ilaallutik.

KOMLIS Excel Power Pivot-ark-itut IT-mi ataatsimiisitallit nittartagaanni maanna saqqummersitaavoq: www.kaqa.gl taamaallunilu tamanut ammasumik tikinneqarsinnaavoq. Nalunaarsuutit tamanut saqqummiussassat taamaalillutik “inuinnarnut” nuuttariaannaanavianngimmata.

Maannakkorpiaq Power BI Desktop-imi arkit allanngortinnissai suliarineqarput Microsoft-ip iluani sanaajusut tabelinik, diagramminik assinillu malittarisaqarlutik diagramminik takutitsisinnaasut. Power BI Desktop-it www.kaqa.gl-kkut aaneqarsinnaallutillu assersuutigalugu AX2012-ikkut piareerpata toqqaannartumik atorneqarsinnaalissapput.

Kommuunit saniatigut kommuuninut KOMLIS-ikkut ark-inik qinnuteqarsinnaapput inuinnarnut nuunneqarsinnaasunik ass. illoqarfinni sullissinernik suliassani. KOMLIS-i nalliuteqqittartumik saqqummertarpoq angissuseq/poortani assigiinni aamma Power-Pivot-imi pitsaassutsimi naliginnaasumik sakkuusoq ass. Microsoft AX2012-imi atorneqartoq. Aningaasaqarnermut- suliffeqannginnermullu ark-i qaammatikkaartumik tamanut ammasumik saqqummertarpoq inooqatigiinnullu akissarsianullu ark-i qaammatit pingasukkaarlugit saqqummertarluni.

Power-Pivot-i pillugu paasisaqarnerorusukkuit uani atuarsinnaavutit: microsoft.com/en-us/bi/powerpivot.aspx

Power BI pillugu allataq uani nassaarineqarsinnaavoq: https://powerbi.microsoft.com/en-us/

KOMLIS arkit pillugit atuinermut suliareqqiinermullu pikkorissarnerit piviusut KIMIK iT-mi piniarneqarsinnaapput.

Mailikkut nalunaarsuutit poortakkaat KOMLIS-imi akisussaasumit nalunaarutigineqassapput. Allattuiffimmi ilaaniaruit support@kimik-it.gl-imut allassinnaavutit.

Kommuneqarfiit Ataatsimoorlutik pilersaarusiorlutik ataatsimiinneranni “Product Owner”-imi aaliangerneqarpoq apriilip arferngani 2018

Kommunini ataatsimut IT-kkut suleqatigiinneq

KANUKOKA Informatik-i 1. januar 1999-mi taamaatsiinnarneqarmat kommuneqarfiit ataatsimut ineriartortitseqqiinermut suliaat Kommuuneqarfiit Ataatsimoorlutik kommuunitigut aqutsisoqarfimmut (KAQA) inernera Winformatik-imi nuunneqarpoq. Taakkua iluarsartuullugit pilersaarusiat immikkoortut ilai nangitsinertai tiguarpaat “Project Owner”-inut (OP-nut) eqimattanut ingerlateqqissinnaanngorlugit kommuuniniillu sisamaniit allaffissornikkut sinniisunik ilaqarput.

Sukkasuumik suleqatigiinneq

Kommuunit iluanni suleqatigiinneq Winformatik-ip tungaatigut “SCRUM”-iusaq malillugu ingerlavoq. “SCRUM”-iusap kommuunini sulinerup ingerlaneranut paasisimasaqarnissamik qulakkeerisuuvoq taamatullu sammisamik “governance”-qartitsinerulluni: Iluarsartuullugit pilersaarusiat aningaasaqarnermi aalajaatsuunissaq ingerlappaat kommuuninilu sulianut naammassisanut piumasanik piviusunngortitsinerit qulakkeerlugit.

SCRUM-iusap suliassaasa pingaarnerit ilagaat suliat tamarmik ajornaatsumik sivikinnerusumillu piffissami ingerlanissaat “sprint”-inik taaneqartartuni naliginnaasumillu qaammammik ataatsimik sivisussusilimmik ingerlasartuni. Juli-august-ili naliginnaasumik qaammatit marlunni ingerlanneqartarpoq - feeriarfinni.

Taamaalillutik kommuunit iluarsartuullugu pilersaarusiamut paasisimasaqarluartarput allamullu navianartumut ingerlaalernissaq pinngitsoortissinnaallugu. Kommuunit aamma periaaseq “Lean”-imik taasaq ineriartortitsinermut atortarpaat atuinermi tulluarsakkamik ineriartortinneqarsinnaammat tulluarsarneqarlunilu - imatut taaneqakkajuttumik: ”Continuous Delivery and Deployment of Minimal Viable Products”.

 

Product Backlog-i

Ineriartorneq aaqqissorneqarlunilu sallinngortinneqartarpoq kommuunit ataatsimoorlutik allagartami uppernarsaammik tunuliaqutilimmi “Product Backlog”-imik taasamit.

Product Backlog-i ataqatigiimmik aaqqissuussinermut allattuiffiuvoq kissaatinik imalik. Ass. maanna suliarineqartut - kommuunillu suliassarisaminnik aallartisaanissaminnut kinguartitaat aamma ilaallutik. Product Backlog-i kommuunini suliarisani specialist-inut KIMIK iT-milu ineriartortitsisunut

attaveqaqatigiinnissamut angusassamik toraagaqarpoq - taamaakkamilu avataaniittunut atuassallugu paasiuminaassinnaalluni.

Avataaniittunut suliamut malinnaasinnaanissamut periarfissiiniarluta ”Backlog Lite” aserfatsaaliorneqartarpoq Backlog-imiit atuaruminarnerulluni aappaaniit. Allagartamit anguniagaq tassaavoq sammisat ataasiakkaat ataqatigiissillugit allannissaat taamaalilluni allatat suliap imarisai paasikannerneqarsinnaaniassammata. Backlog-i atuaruminartup siunertarivaa qaammatikkaarlugit/Sprint-ikkaarlugit nalilersuinermi nutaanik ilaartorneqartassasoq. Naliginnaasumik qaammatip qeqqanit tamanut ammasumik takuneqarsinnaasalissaaq.

Sulinermut poortat

Ineriartornermut suliat ataasiakkaat naliginnaasumik malittarisassatut pingaarnertut tunuliaqutit aamma anguniakkat (ukioq 2014-2015 qaangiummat) Sulinermut poortani allaaserineqartartoq takuneqarsinnaavoq. Eqimattat PO-mi sulisut anguniarpaat sulinermut poortat suut suliarineqarsimanersut allaaserinissaat suullu naammassigaanni iluanaarutaassanersut allaaseralugit.

Sulinermut poortanut allaaserineqarneri tamanut ammasumik atuarneqarsinnaapput uanilu takuneqarsinnaallutik KAQA.gl/DK/Arbejdspakker.

Eqimattat Project Owner-imiittut

Kommuunini eqimattat Project Owner-imik taasat ataqatigiimmik aaqqissuussani piginnittutut iluarsartuullugu pilersaarusiaq ingerlappaat. Eqimattap kommuunini ataatsimut sulinerni IT-kkut suliani tulleriiaarinerit pilersaarusiornerillu qaammammut Sprint-itigut allannguinerni ataatsimiinnerni aaliangertarpaat sprint-it tulliini susoqassanersoq - aningaasatigullu killigeqqusat nalunaarutigisarlugit.

Sapaatip akunneranut ataasiarlutik - naliginnaasumik tallimanngornermi - eqimattat PO-miittut suliat ingerlasut qanoq ingerlanerinik tulleriiaarisarput ass. naleqquttumik aamma pisariaqartumik aaqqitassat pilersaarummut ataatsimut ingerlasussamut saqqummiuttarlugit.

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsineq

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik Winformatik-itut angitigisumik paasiuminaatsigisumillu ingerlatsineq atuinerlu ataqatigiimmik aaqqissuussinermut ingerlatsinermut tunngasorpassuarnik imaqarpoq. KIMIK iT-mit ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsinerup pissusissamisut ingerlatsinerup saniatigut ataqatigiimmillu aaqqissuussamik teknikkikkut kukkunersiuinerup saniatigut, soorlu ajornartoornerit naliginnaasut kommuunillu avaqqullugit suliassat, KIMIK iT-mit aamma allaffissornikkut suliarineqartarput. Kommuuninut ukiut 30-it KIMIK iT sullissereerluni paasissutissarsiorfittut inissisimavoq oqartussaasunit pisiortorfinniillu atorneqarluartumik.

Ataqatigiimmik aaqqissuussami ingerlatsinermi sammisat ilagaat “Nalunaarsuutinik paarlaaqatigiinneq akiliisitsinermut oqartussanut”, tassanilu KIMIK iT ass. qaammannut eqimattanik “attaveqaqatissanik” kommuuninit akiliisitsinermullu oqartussanik ilaasulerlutik naapitaqartarput.

Allaffeqarfimmi ikiuutit

Suliassat annerit allaffeqarfimmut assingusut apeqqutinik akisinernik tusarniaanernullu akissutinut akiuinernik imaqarput, soorlu aamma kommuunini ataatsimut soqutigisanut IT-mut tunngasunut

nakkutiginninnernik imaqarlutik. Tamakku ataqatigiimmik aaqqissuussatut ingerlatsivinni ilaatillugit suliarineqartarput.

Allaffeqarfimmi suliassat sinneri ataatsimiinnissamut piareersarnernut- naammassiinernullu aamma ataatsimut IT-mi suleqatigiinni suliassanik aserfatsaaliuinernik imaqarput nittartakkani www.kaqa.gl-imi aamma licensinut allaffissornernut atalluni - Suliani naammassisussani tamanna kommuunini isumaqatigiissutini tamanut atuuttuni isersinnaatitaanissaq qulakkeerniarlugu suliaalluni.

Assersuutit ilaanniippoq Microsoft licensi kommuninit tamanit atorneqartarnissaa - assersuutigalugu Windows Server-i aamma sullitanik ingerlatsinermi ataqatigiimmik aaqqissuussani, soorlu Office-kkut ingerlasuni aamma AX2012-ini sanaani atorneqartassallutik.

ERP

Ataatsimut tamanut ammasumik iluarsartuullugu pilersaarusiaq ERP tamanut ammasumik aningaasaqarnikkut ataqatigiimmik aaqqissuussamik ilisarisitsinissaminnik anguniagaqarput. Winformatik-ip ingerlariaasaasa ilamernga kisimi ataqatigiimmik aaqqissuussap taarsersinnaavaa. Kommuunitigut suliani pisortaqarfiup annersarigunagaasa ilaat ilimagineqarpoq Winformatik-imiit sullinneqarnissaa. ERP-mi iluarsartuullugu pilersaarusiaq taamaammat KIMIK iT suleqatigalugu ilimagineqarpoq qanoq Winformatik-imi sulianut modulit ajornannginnerpaamik AX2012R2-kkut aaqqinneqarsinnaassanersoq. KIMIK iT naatsorsuutaannit inernerit uani erserput: support.kimik-it.gl/winfosupport/Interface/prisme/Default.aspx

Pikkorissarnerit

Pikkorissarnernut Winformatik-ip tungaatigut tamakkiisumik soqutiginnittoqartuaannarpoq. Modulinut nutaanut atuutereersunullu. Tamanna nuannerpoq pikkorissarnerni unammillernartut annertuut kommuunit aqutassaannit allisaanerminni sulianilu assigiinngitsuni paasisimannittunik aalajangiussinernut aaqqiisinnaammata. Backlog-imi taamaammat atuisunut ilinniartitsineq aamma pikkorissarnernut atortussat aaliangersimasumik ilaapput - tamatigullu nutaanik imaluunniit pikkorissarnermut atortunik nutaanngorsaanissamut pisariaqartitsisoqaraangat uummaqqittarlutik. Pikkorissarnernut atortut atuuttut uani nassaarineqarsinnaapput support.kimik-it.gl/winfosupport/Undervisning/Default.aspx

 

Piviusunngortitsinissamut tapersiineq

Akulikitsutigut ataqatigiimmik aaqqissuussat tamarmiusumit ineriartorneq ilaminiinnannguaraa imaluunniit atortorissaarut aallartissagaangat ilaminiinnaalluni. Ataqatigiimmik aaqqissuussap atulersinnissaa suliamik annertuumik pisariaqartitsisarpoq pissutigalugu kommuunini sulisut piffissaqarlutillu periarfissaqaraangata aatsaat atulersinnaammat. Piviusunngortitsineq kommuunit malillugit kommuunit ataasiakkaarlugit akilerneqartussaapput, kisianni ass. ataatsimut suliniutini aamma ataatsimut nangitsinerni uuma ataani nalunaarutigineqartarluni.

Iluarsisassamerngit ineriartornissamullu kissaatit

Kommuuninut isumaqatigiissutit malillugit ineriartornissamut kissaatit minnerit - soorlu erseqqarissumik silappaarissumik nipillit ullulli ikitsunnguit ingerlanerini naammassisinnaarpasissut - aallartinneqarsinnaapput KIMIK iT-miit attaviginnittoqaruni eqimattallu iluanni suliat pillugit naatsorsuinerni ataatsimiinnerni piaartumik paasitinneqartussanngorpata.