Social ark fra registrant bogholder

De 5 ark tager udgangspunkt i sociale arter, der konterer på konto 4 De indeholder alle 4 faneblade og er opbygget ens. 
Faneblad 1: Tabel, som kommunevis - pr måned - viser opdeling på kto2/kto4/kto10 på valgt gammelkommuner/lokaliteter. Ofte stemmer årssummer med bogholderi. 
Faneblad 2: diagram, som kommunevis – år år – viser udvikling på kto4 niveau. 
Faneblad 3: diagram enhed viser hvor mange unique cprnumre, der månedsvis findes inden for en given kto4. 
Faneblad 4: Tabel enhed viser borgerenheds måneds omkostninger, pr kto4/kto10 på valgte geografiske områder. Dette kan benyttes til at sammenligne, eksempelvis hvor stor ’offentlig hjælp’ er pr gennemsnitsborger i en given lokalitet.

Kvartal 41 - Anbragte børn 43 - Førtids pensioner 45 – Offentlig hjælp 47 – Ældre pensioner 48 - Handicap
3. kvartal 2018 Anbragte børn august 2018 - Excel 2010 Førtids pensionister august 2018 - Excel 2010 Offentlig hjælp august 2018 - Excel 2010 Ældre pensionister august 2018 - Excel 2010 Handicap august 2018 - Excel 2010
Anbragte børn august 2018 - Excel 2013 Førtids pensionister august 2018 - Excel 2013 Offentlig hjælp august 2018 - Excel 2013 Ældre pensionister august 2018 - Excel 2013 Handicap august 2018 - Excel 2013
3. kvartal 2017 Anbragte børn august 2017 - Excel 2010 Førtids pensionister august 2017 - Excel 2010 Offentlig hjælp august 2017 - Excel 2010 Ældre pensionister august 2017 - Excel 2010 Handicap august 2017 - Excel 2010
Anbragte børn august 2017 - Excel 2013 Førtids pensionister august 2017 - Excel 2013 Offentlig hjælp august 2017 - Excel 2013 Ældre pensionister august 2017 - Excel 2013 Handicap august 2017 - Excel 2013
2. kvartal 2017 Anbragte børn juni 2017 - Excel 2010  Førtids pensionister juni 2017 - Excel 2010 Offentlig hjælp juni 2017 - Excel 2010  Ældre pensionister juni 2017 - Excel 2010 Handicap juni 2017 - Excel 2010 
Anbragte børn juni 2017 - Excel 2013 Førtids pensionister juni 2017 - Excel 2013 Offentlig hjælp juni 2017 - Excel 2013 Ældre pensionister juni 2017 - Excel 2013 Handicap juni 2017 - Excel 2013
1. kvartal 2017 Anbragte børn marts 2017- Excel 2010 Førtids pensionister april 2017 - Excel 2010  Offentlig hjælp april 2017 - Excel 2010 Ældre pensionister april 2017 - Excel 2010  Handicap april 2017 - Excel 2010 
Anbragte børn marts 2017 - Excel 2013 Førtids pensionister april 2017 - Excel 2013 Offentlig hjælp april 2017 - Excel 2013 Ældre pensionister april 2017 - Excel 2013 Handicap april 2017 - Excel 2013