Kvartal 41 - Anbragte børn 43 - Førtidspensioner 45 - Offentlig hjælp 47- Ældre pensioner 48 - Handicap
De 5 ark tager udgangspunkt i sociale arter, der konterer på konto 4 De indeholder alle 2 faneblade og er opbygget ens. De tager udgangspunkt i KOM, de kommunale bogholderier, samt i, hvor folk folkeregistermæssigt bor.

Dette behøver ikke være sammenfaldende. Faneblad 1: Tabel/diagram/kort, som kommunevis - pr måned - viser opdeling på kto4 på valgt gammelkommuner/lokaliteter. Ofte stemmer årssummer med bogholderi. Faneblad 2: Tabel/diagram/kort, som viser borgerenheds måneds omkostninger, pr kto4 på valgte geografiske områder. Dette kan benyttes til at sammenligne, eksempelvis hvor stor eksempelvis ’offentlig hjælp’ er pr gennemsnitsborger i en given lokalitet.

3. kvartal 2018 Anbragte Børn Power BI Førtidspensioner Power Bi Offentlig hjælp Power BI Ældre Pensioner Power BI Handicap Power BI
1. kvartal 2018 Anbragte Børn Power BI Førtidspensioner Power BI Offentlig hjælp Power BI Ældre Pensioner Power BI Handicap Power BI
4. kvartal 2017 Anbragte Børn Power BI Førtidspensioner Power BI Offentlig hjælp Power BI Ældre Pensioner Power BI Handicap Power BI