Power BI Befolkningsbevægelser

Måned Power BI BEFOLKNINGSBEVÆGELSER

Befolkningsbev(ægelser) viser, hvor mange personer fra cpr registret, der er fraflyttet/tilflyttet en kommune. Defineret som, hvem er flyttet ultimo, som var i kommunen primo (og omvendt).

April 2018 Power BI Befolkningsbevægelser - april 2018