Power BI

Hvad er Power BI?

Microsoft Power BI Desktop

KOMLIS har hidtil anvendt Excel 2010/2013/2016 med PowerPivot. Funktionaliteten i disse Excel ark er nået til en grænse, og skal arket udvikles, må det ske gennem et andet gratis Microsoft produkt. Power BI findes i flere udgaver, men kun Microsoft Power BI Desktop er gratis, i modsætning til de andre versioner. En af ulemperne er, at man ved installationen skal udfylde hvem man er. Og af denne grund kan installationen ikke udføres ’automatisk’ af Teknisk Afdeling i din kommune.

Power BI er et Microsoft produkt, som benyttes til at præsentere data med, enten som tabel, diagram eller som landkortvisning.

En installation af Power BI Desktop i dansk udgave (engelsk er også fin) er nødvendig, og kan gøres på følgende måder:

I kommunerne kontakter du din IT afdeling, som hjælper dig med at installere fra en lokal disk , hvor Managed Applications findes.

Data til Power BI ark hentes fra de kommunale data kilder som Winformatik, skatteredegørelser fra Skattestyrelsen og løn og pensionsdata fra centralløn til en central dataserver. Her foretages en bearbejdning så data kommunerne imellem kan sammenlignes.

”Det Offentlige Grønland” har valgt AX2012 ERP system, og det må formodes, at Power BI også vil anvendes som rapportværktøj på dette system.

Lidt om funktionalitet:

Generelt består et PowerBI faneblad af en udvælgelses/kriterie sektion og en data sektion.

I PowerBI er det således, at hvis man – eksempelvis i et ledighedsark – har kriterier, hvor man kan vælge mellem m(mænd) og k(kvinder), så vil ingen valgt være det sammen som alle er valgt.

Findes der flere udvælgelsesmuligheder i et faneblad, vil alle datavisninger (tabel, diagram eller landkortvisning) på fanebladet være underlagt disse udvælgelser dynamisk.

Hvis du ønsker at ændre i placeringerne af data og udvælgelsesboksene, kan du flytte dem, som det passer.

I ledighedsarket, som viser ”personer berørt af ledighed BAL i en given måned” optræder der decimaler. Årsagen er, at en person kan være flyttet mellem lokaliteter inden for en måned. Flytter personen eksempelvis mellem 2 lokaliteter, vil der vises 0,5 enheder BAL pr lokalitet.

Fejl muligheder:

Dit netværk kan være spærret for, at du kan benytte geografiske kort, da kortene hentes online – hele tiden.

Kursus:

Du kan hente et kursus i PowerBI på https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/guided-learning/

Installation, hvor programmet hentes på internettet:

Du henter https://www.microsoft.com/da-DK/download/details.aspx?id=45331, og udfylder med navn og organisation.

Installation i kommuner: hent på lokal kommunedisk, Managed Application.

Du kan ikke installere selv, men må kontakte din IT afdeling.

Ifm installation skal der udfyldes informationer om, hvem du er.