Indhold

Dette dokument er en brugervejledning til Uddannelsestilskud i Winformatiksystemet. Supplerende information findes i hjælpeteksterne til de enkelte side, der nås via ?-tegnet på siden.

Formålet med systemet er at beregne, bogføre og bankoverføre uddannelsestilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser.
 

Systemets sider

800

Udd.tilskud: Elever

801

Udd.tilskud: Beregning og bogføring

802

Udd.tilskud: Rul til nyt skoleår

803

Udd.tilskud: Satser

804

Udd.tilskud: Skoler

805

Udd.tilskud: Klasser


Opgaver

Oplysninger om den enkelte elev

Bemærk: Før der kan indtastes elever, så skal der oprettes skoler (med side 804) og klasser (med side 805)

Oplysningerne indtastes med side 800.

Indtast først elevens CPR-nummer, og angiv Skole og Klasse.

Tasten "Find forældre" kan bruges til at indsætte forældrenes CPR-numre i Forsørger 1 hhv Forsørger 2. Hvis det ikke er forældrene, der er forsørgere, så skal du indtaste forsørgernes CPR-numre.

Tasten "Husstand" viser hvilke personer, der har samme adresse som eleven. I husstandslisten kan der yderligere klikkes på det understregede personnavn for at se yderligere oplysninger om de enkelte personer. Disse ting skulle gerne være en hjælp til at finde de korrekte forsørgere.

Systemet henter automatisk forsørgernes indkomst i skattesystemet. Såfremt der ikke findes oplysninger der, så skal du indtaste Forventet indkomst. Det gælder f.eks. hvis forsørgeren er tilrejsende fra Danmark.

Hvis der ikke angives nogen forsørgere, så regnes eleven for forsørget af det offentlige (børnehjem el.lign), og tilskuddet bliver sat til nul.

Bank-konto skal være indtastet for at bogføring kan finde sted.

Under de enkelte måneder kan sættes hak i "Forsømmelse". Det bevirker at der ikke udbetales for den pågældende måned. For hver måned kan endvidere indtastes et notat.

Når en måneds tilskud er bogført, så står der * i kolonnen Bogført. Det bevirker at der ikke mere kan ændres i "Forsømmelse".

Hvis feltet "Udmeldt dato" er udfyldt, så ophører uddannelsestilskuddet fra og med denne dato.
 

Månedlig beregning, bogføring og bankoverførsel

En gang om måneden i månederne september til juni skal der udføres en beregning, bogføring og bankoverførsel med side 801.

Såfremt systemkontant 805 er udfyldt vises denne også (som Udb.art). I dette tilfælde er det tilladt at der ikke er bank-konto på en elev, og ved bogføring krediteres denne art i stedet for kommunens bankkonto. Det forventes at udbetaling efterfølgende foretages ved at eleven eller forsørgeren henvender sig i kassen.

Vælg Skoleår og måned og klik Beregn for at lave en beregning. Først når der er lavet en beregning kan der bogføres.

Klik Resultat for at se en liste (801B) over de elever, der er med i beregningen.

Klik Bogfør for at foretage en bogføring. I forbindelse med bogføringen dannes automatisk en bankfil. Efter bogføringen vises et vindue, i hvilket du skal angive hvilken printer du ønsker loggen udskrevet til.
 

Rulning til nyt skoleår

Når et skoleår er overstået skal der oprettes et nyt skoleår. Dette gøres med side 802.

Systemet foretager følgende ved en rulning:

  1. Kopierer satser fra gammelt år til nyt. Det forventes at brugeren efterfølgende tilretter satserne med side 803.
  2. Opretter nye klasser på basis af gamle. F.eks. oprettes 10A 2007/08, hvis der findes en 9A 2006/07. Systemkonstant 800 angiver hvilket klassetrin, der er det højeste. Det er for tiden 11, hvilket betyder at der ikke oprettes 12. klasser på basis af de gamle 11. klasser. De nye 9. klasser skal oprettes manuelt med side 805.
  3. Elever - fundet i de gamle klasser uden udmeldelsesdato - oprettes i de nye klasser. Oplysning om bankkonto og forsørgeres CPR overføres. Forventet indkomst overføres ikke.


Opsætning

Systemkonstanter sættes op med side 16 under Systemadministration

Bemærk: For nr. 801 bruges feltet "Numerisk værdi", for de øvrige skal indtastes i feltet "Char-værdi".