IE8

Der er et kendt problem med IE8 som viser navigation eller andet uhensigtsmæssigt på nogle websider.

Ser din side f.eks. ud som nedenstående, hvor der vises to prikker, som vist i den røde cirkel, er der med stor
sandsynlighed ikke slået kompabilitet til i din IE8

Det kan også være at menuen ikke fungere korrekt.

Problemet løses ved at trykke på knappen som vist i fig. 1 så vil IE8 afvikle sider i en kompabilitetstilstand, som
udmønter sig i, at ældre websider eller systemer blev afviklet i en IE7


Fig. 1


I nedenstående er kompabilitetstilstanden slået til og siden vil vises som i f.eks. IE7


Fig. 2 Kompabilitetstilstand slået til.


En anden måde, hvorpå tilstanden også kan slås til eller fra, er som vist nedenfor i fig. 3

Fremgangsmåde:
 

  1. Gå til Page eller Side som vist i fig. 3 pkt. 1
  2. Gå til Compability View Settings eller Kompabilitetsvisnins indstillinger som vist i fi. 3 pkt. 2


Fig. 3 Denne funktion åbner et vindue som vist nedenfor i fig. 4


Som vist herunder kan man tilføje den side man er på ved at trykke på Add eller Tilføj Fig.4 pkt. 1

Man kan med fordel sætte hak i Display all websites in Compability View se fig. 4 pkt. 2
på den måde vises alle de websider man besøger i kompabilitets visning.


Fig. 4 Permanent sætning af kompabilitet.

Automatisk opsætning Kan i det fleste tilfælde også løse kompabilitetsproblemet.