Kvartal 41 - Anbragte børn 43 - Førtidspensioner 45 - Offentlig hjælp 47- Ældre pensioner 48 - Handicap
De 5 ark tager udgangspunkt i sociale arter, der konterer på konto 4 De indeholder alle 2 faneblade og er opbygget ens. De tager udgangspunkt i KOM, de kommunale bogholderier, samt i, hvor folk folkeregistermæssigt bor.

Dette behøver ikke være sammenfaldende. Faneblad 1: Tabel/diagram/kort, som kommunevis - pr måned - viser opdeling på kto4 på valgt gammelkommuner/lokaliteter. Ofte stemmer årssummer med bogholderi. Faneblad 2: Tabel/diagram/kort, som viser borgerenheds måneds omkostninger, pr kto4 på valgte geografiske områder. Dette kan benyttes til at sammenligne, eksempelvis hvor stor eksempelvis ’offentlig hjælp’ er pr gennemsnitsborger i en given lokalitet.

4. kvartal 2017 Anbragte Børn Power BI Førtidspensioner Power BI Offentlig hjælp Power BI Ældre Pensioner Power BI Handicap Power BI