Winformatik Product Backlog-i

Winfo-PB-Lite november 2017

Nutaarsiassat kingulliit

Inooqatigiinnut tunngasut ilaat suliassat pingaarnertut suli inissisimapput. Innarluutilinnut suliassat aammalu qangali piumaneqartumik akilersuutinik atorsinnaasumik modulip ineriartortinnera ingerlalluarneqarpoq. Tamarmik kommuunini sullissinerni suliassanut annertuunut ilaapput taakkulu paasissutissanik malussarissunik aningaasanillu annertuunik nalilinnik imaqarput.

Tapiissutit A-bidrag-inik taaneqartartut allaffissornerup ineriartornerani ingerlanneqarput. Pikkorissarnermut atortussat piareeqqapput pikkorissarnernilu atorneqarsinnaallutik. A-bidrag-inut moduli nutaaq inatsisinit malittarisassat amerlasuut nakkutiginissaanut sanaajuvoq taamaattumillu suliat siunissami sukkanerusumik kukkunikinnerusumillu ingerlanissaat naatsorsuutigineqarlutik.

Qaasuitsup Kommuuniani aammalu Prisme-mik Kommuneqarfik Sermersuumut eqqussiniarnermik aaliangiineq immikkut kommuunini suliniutaapput aningaasanit agguagassanit avaqquttumik aningaasalersorneqartut. Tamarmilli ineriartornissamut isumalluutinut oqimaaqatigiisitsipput kommuuninilu ataatsimut suliassanut kigaallatsitsisuullutik.

Upernaamut naapinnermi assinganik programmini allanngortinneqarnikunik inatsisini allannguisoqarneri malillugit sioqqutsilluni pensionisiat aamma ineqarnermut tapiissutisiat pillugit akuersinerit oqaluuserineqassapput, soorlu aamma paarsinermut akissarsianut aamma maannakkut isertitanut malittarisassat allanngortitat sammineqassallutik.

Taakku saniatigut kommunit e-mailikkut akiligassiissutinik nassiussisinnaanissaq piviusunngortissallugu aaliangerpaat Kommuneqarfik Sermersooq ilaatinnagu - taamatullu aningaasanik suliassat naliginnaasut saniatigut iliuuseqarlutik.

 

Novemberi 2017-imi maannakkut pisumik suliassanut ilaasut

Innarluutilinnut moduli

Innarluutilinnut pineqartoq kommuuniniit tiguneqarmalli sullissinernut aaliangersimasunut tapersiinernik ineriartortitsinernik aamma aningaasaqarnermik sammisami annertuumik aqutsinermi ilaapput. Suliat ingerlanneqarnerani ataqatigiimmik aaqqissuussatut ineriartorneri ilutigalugit iluarsartuullugit suliatut/piffissaq killilittut avitsiterneqarsimapput. Innarluutilinnut moduli taamaammat inooqatigiinni suliani annerit ilagaat. Ataqatigiimmik aaqqissuussap inuit 1000-it sinnerlugit aquppaat ukiumullu 400 millionit koruunit aqullugit. Kommuuninut ataqatigiimmik aaqqissuussamik atuineq iluanaarutaaratarsinnaavoq annertuunik suli sunniuteqarluartumik atoraanni, soorlu suli ataqatigiimmik aaqqissuussamut kissaateqartoqartoq.

Piffissaq killilik 6 naammasseqqammerpoq – Tassani aningaasanik atugassanik naatsorsuinissamut pilersitsinerit, konto-nut pilersaarusianut kattussinerit, siuliani aningaasat atugassat naatsorsorneqarnerinik takutitsinerit, agguaassinernik naatsorsuinerit, Excel-imut eqqussinerit/avammukaassinerit ilaapput - aamma aningaasanik aqutsinerup tungaatigut ima annertusisitsineq pivoq ineqarfinnut assigiinngitsunut, pineqaatissiissutini ikiortissat aamma inuit innarluutillit ataatsimut konto-mut pilersaarusiamut, qaffassutsit il.il. inississinnaalerniassammata. Taamaaliornerup innarluutillit aningaasartuutaannik sanileriisitsisoqarsinnaaneranik qulakkeerinninneruvoq aammalu innarluutilinnut naatsorsuutit takkuttussat atuuttullu inatsisit qaffasissusillu malillugit aningaasartuutit missingersorneri piviusunngortinneqarsinnaallutik.

Maanna sammisat marluk sammineqarput. Aappaa toqqakkanik aaqqissuinermut tunngavoq aappaalu kisitsisit atorlugit nassuiaasiornermut tunngalluni. Nakkutiginninnermut quppernernut tunngavoq (qupperneq 928) soraarnernut soraarnertut allassimanngitsunut, nuunnikunut aamma utoqqalillutik soraarnernut ujaarlersinnaanermut allisitassat. Saniatigut suliffeqarfinnik ujaarlernermut (qupperneq 927) allisaasoqassaaq ujaarlernissamut nalunaarsuutit aamma tigusinerit annertusarlugit. Quppernerit nakkutigisassat (qupperneq 928) suliffiup iluani misilittarneqassapput maannalu tamakkerlugu isiginninnermut quppernerit allisinnissaat suliarineqarlutik (qupperneq 927).

Sammisap aappaa paragraffinut nalunaarsuinermut tunngavoq. Taanna inatsisiliornermut tunngasumik piumasaqaammut ingerlateqqiineruvoq assersuutigalugulu ikiuinermut pineqaatissiinernut imaluunniit suliffeqarfinnut inummit innarluutilimmit atorneqarsinnaalluni. Tassani anguniarneqarpoq paragraffimiit aaliangersimasumik innarluutillip paragraffi sorleq ikiuinissamut pineqaatissiinermik pisimanersoq takuneqarsinnaaniassammat. Saniatigut allattuiffiup aamma allaffeqarfiullu sannaanik paragraffinik atuuttunik atuutilertussanillu allattuiffimmik ineriartortitsisoqarnikuulluni. Taakku allattornissaanut aamma allannguinernut nalunaarsuiffimmik quppernermik assigisaannillu allattuiffissanik allannguisoqarnikuuvoq.

Ataqatigiimmik aaqqissuussap sulisut suliarisimasaannik nalunaarsuinernik siunissami naatsorsuisinnaanissaa anguniarneqarpoq - ass. inuit tapersersuisut assigisaallu akissarsianullu ataqatigiimmik aaqqissuussami aningaasanik aqutsinermi nalunaarsuutit nuunnissaat il. il. anguniarneqarlutik.


Soraarnerussutissianut modulimit paasissutissat akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussamut Akissarsianut.

Ukiorpassuarni Winformatik-ip soraarnersiutinut modulia soraarnersiutinut pisartakkanut paasissutissanik toqqaannartumik akissarsiat ataqatigiimmik aaqqissuussaannut tamanut ammasumik nuussisinnaasoqarnissaa kissaatigineqarnikuuvoq. Tamanna Akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussap teknikkikkut isumannaassusertigut ajornartorsiutit peqqutigalugit akuerineqarnikuunngilaq. Akissarsianut ataqatigiimmik aaqqissuussap maanna nalunaarutigaa taakku akorngutit peerneqarsimasut maannalu marloqiusamik allattuisarneq peerniarneqarnissaanut misiliisoqaqqissasoq. Iluarsartuulluguli pilersaarusiaq ukiut tallimassaanik utaqqineqarpoq Namminersorlutik Oqartussat Akissarsianut teknikkikkut immikkoortortaqarfiata kommuuninut misiliinermik/ineriartortitsinermik akissarsiat ataqatigiimmik aaqqissuussaannut isersinnaatitaannginneri peqqutaallutik. Iluarsartuullugu pilersaarusiap erseqqilluinnartumik takutippaa qanoq tamanut ammasumik suleqatigiinnerni ingerlasoqartarnersoq, imatut IT-kkut ataqatigiimmik aaqqissuussat suut atorneqarnersut pinngikkaluarlugit, kisiannili qanoq aaqqissuusseriaatsit aamma piumasarineqartuni unammillernartunik imaqarneruneri pillugit. 

Tapersiinermut A-bidrag-inut moduli

Winformatik-imi moduli nutaaq saqqummeqqammerpoq akilersuutinut allaffissornermi sullissineq tapersersorneqarniassammat.

Tassani tapersiissutinik pisinnaatitaasut qinnuteqaataannit pisartakkat allattorneqarlutillu aqunneqarsinnaapput tapersiissutinullu tunniussisussaatitaasunut aningaasat amerlassusaannik qinnuteqartoqarsinnaalluni.

Modulimi pikkorissarsinnaaneq neqeroorutigineqarpoq. Pikkorissarnissamut atugassat ass. suliffeqarfiup iluani pikkorissarnerit aamma nammineerluni ilinniarsinnaasat uani download-erneqarsinnaapput:

support.kimik-it.gl/winfosupport/Undervisning/Undervisningsmaterialer/BorgerCerviceCenter/A-bidrag

Maanna kommunini ataqatigiimmik aaqqissuussat atorneqarnissai assoroorutigineqarput. Maanna nalunaarsuinernut quppernerit iluarsartugassaminertai suliarineqarput.

Inooqatigiinnut nalunaarsuiffinnut arki atornissaanut kisitsisit atorlugit nassuiaasiorneq

 

Inooqatigiinnut nalunaarsuiffik atornissaanut kisitsisit atorlugit nassuiaasiorneq pisariaqartinneqarpoq ineriartorneq malinnaaffigineqarnissaa eqqarsaatigalugu. Excel-arkit pingasut kissaatigineqarput: Suussusernik immikkoortiterinernut, pitsaassusernik aaqqissuussinernut ineriartornermullu arki.

Isumannaallisaaneq ingerlaartoq Winformatik-imillu aserfatsaaliorneq

Winformatik-i nittartakkani inernertuinnaq sanaajuvoq - taamatullu teknologiiullutik qaffasissumik allanngorartuunngitsumillu sukkassusillit.
Ataqatigiimmik aaqqissuussaq kommuunimit pigineqarmat kommuunit aamma kisermaassillutik nutaanik ilaartornissaata qanoq sukkatiginera aaliangertarpaat. Kommuunit aamma ukiup ingerlanerani nutarterineq annertooq naammassivaat, tassanilu ineriartortitsinermik nalerimaneq teknikkikkut suliatigullu ullutsinnut naleqquttumik qaffassimallugu. Maannakkorpiarli pisoq isumannaallisaanermut ingerlaartumut annikilleqqasumik sukkassuseqarpoq atornissaanut tulluarsakkamik nutaanik ilaartuineq eqqarsaatigissagaanni.

Kommuunit tallimaasussani pingasut Winformatik-imi ingerlatsineq Windows Server 2016-imut nuunniarlugu aaliangereerpaat. Taamaammat kommuunini Winformatik-ikkut ikkussuineq teknikkikkut aamma nalerimanertigut ullutsinni teknologiini nuimasuni siuarsimanernut ilaapput.

Kommuunitigut aqutsisoqarfimmut paasissutissat

Winformatik-i qarasaasiakkut suliarinninnernut kommuunini ataasiakkaanut sanaajuvoq. KOMLIS-i taamaammat iluarsartuullugu pilersaarusiaavoq kisitsisinik paasinnissutissanik kommuuninilu angusassamik toraagalimmik naleqqiussaq kommuunit avaqqullugit ingerlaartoq tamakkiisumik ataatsiakkaarlugillu akissaajaatit innuttaasut ataatsiakkaarlugit koruuninngorlugillu allaqqallutik. KOMLIS-i kommuunit kisitsisaannik aallaaveqarpoq Winformatik-imiit tigusaallutillu katersorneqartartut, taamatullu aamma nalunaarsuutini aallaavinni nalunaarsukkat ass. akissarsiat qeqqaniit aamma soraarnerussutisiat taavalu nalunaajaatini GER-imilu nalunaarsuutit ilaallutik.
KOMLIS Excel Power Pivot-ark-itut IT-mi ataatsimiisitallit nittartagaanni maanna saqqummersitaavoq:
www.kaqa.gl taamaallunilu tamanut ammasumik tikinneqarsinnaavoq. Nalunaarsuutit tamanut saqqummiussassat taamaalillutik “inuinnarnut” nuuttariaannaanavianngimmata.

Maannakkorpiaq Power BI Desktop-imi arkit allanngortinnissai suliarineqarput Microsoft-ip iluani sanaajusut tabelinik, diagramminik assinillu malittarisaqarlutik diagramminik takutitsisinnaasut. Power BI Desktop-it www.kaqa.gl-kkut aaneqarsinnaallutillu assersuutigalugu AX2012-ikkut piareerpata toqqaannartumik atorneqarsinnaalissapput.

Kommuunit saniatigut kommuuninut KOMLIS-ikkut ark-inik qinnuteqarsinnaapput inuinnarnut nuunneqarsinnaasunik ass. illoqarfinni sullissinernik suliassani. KOMLIS-i nalliuteqqittartumik saqqummertarpoq angissuseq/poortani assigiinni aamma Power-Pivot-imi pitsaassutsimi naliginnaasumik sakkuusoq ass. Microsoft AX2012-imi atorneqartoq. Aningaasaqarnermut- suliffeqannginnermullu ark-i qaammatikkaartumik tamanut ammasumik saqqummertarpoq inooqatigiinnullu akissarsianullu ark-i qaammatit pingasukkaarlugit saqqummertarluni.

Power-Pivot-i pillugu paasisaqarnerorusukkuit uani atuarsinnaavutit: microsoft.com/en-us/bi/powerpivot.aspx

Power BI pillugu allataq uani nassaarineqarsinnaavoq: https://powerbi.microsoft.com/en-us/

KOMLIS arkit pillugit atuinermut suliareqqiinermullu pikkorissarnerit piviusut KIMIK iT-mi piniarneqarsinnaapput.

Mailikkut nalunaarsuutit poortakkaat KOMLIS-imi akisussaasumit nalunaarutigineqassapput. Allattuiffimmi ilaaniaruit  support@kimik-it.gl-imut allassinnaavutit.

Kommuneqarfiit Ataatsimoorlutik pilersaarusiorlutik ataatsimiinneranni “Product Owner”-imi aaliangerneqarpoq  novemberip 3-ani 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Fælleskommunale IT-samarbejde

 

KANUKOKA Informatik-i 1. januar 1999-mi taamaatsiinnarneqarmat kommuneqarfiit ataatsimut ineriartortitseqqiinermut suliaat Kommuuneqarfiit Ataatsimoorlutik kommuunitigut aqutsisoqarfimmut (KAQA) inernera Winformatik-imi nuunneqarpoq. Taakkua iluarsartuullugit pilersaarusiat immikkoortut ilai nangitsinertai tiguarpaat “Project Owner”-inut (OP-nut) eqimattanut ingerlateqqissinnaanngorlugit kommuuniniillu sisamaniit allaffissornikkut sinniisunik ilaqarput. 

Sukkasuumik suleqatigiinneq

Kommuunit iluanni suleqatigiinneq Winformatik-ip tungaatigut “SCRUM”-iusaq malillugu ingerlavoq.  “SCRUM”-iusap kommuunini sulinerup ingerlaneranut paasisimasaqarnissamik qulakkeerisuuvoq taamatullu sammisamik “governance”-qartitsinerulluni: Iluarsartuullugit pilersaarusiat aningaasaqarnermi aalajaatsuunissaq ingerlappaat kommuuninilu sulianut naammassisanut piumasanik piviusunngortitsinerit qulakkeerlugit.

SCRUM-iusap suliassaasa pingaarnerit ilagaat suliat tamarmik ajornaatsumik sivikinnerusumillu piffissami ingerlanissaat “sprint”-inik taaneqartartuni naliginnaasumillu qaammammik ataatsimik sivisussusilimmik ingerlasartuni. Juli-august-ili naliginnaasumik qaammatit marlunni ingerlanneqartarpoq - feeriarfinni.

Taamaalillutik kommuunit iluarsartuullugu pilersaarusiamut paasisimasaqarluartarput allamullu navianartumut ingerlaalernissaq pinngitsoortissinnaallugu. Kommuunit aamma periaaseq “Lean”-imik taasaq ineriartortitsinermut atortarpaat atuinermi tulluarsakkamik ineriartortinneqarsinnaammat tulluarsarneqarlunilu - imatut taaneqakkajuttumik: ”Continuous Delivery and Deployment of Minimal Viable Products”.

Product Backlog-i

Ineriartorneq aaqqissorneqarlunilu sallinngortinneqartarpoq kommuunit ataatsimoorlutik allagartami uppernarsaammik tunuliaqutilimmi “Product Backlog”-imik taasamit.

Product Backlog-i ataqatigiimmik aaqqissuussinermut allattuiffiuvoq kissaatinik imalik. Ass. maanna suliarineqartut - kommuunillu suliassarisaminnik aallartisaanissaminnut kinguartitaat aamma ilaallutik.  Product Backlog-i kommuunini suliarisani specialist-inut KIMIK iT-milu ineriartortitsisunut attaveqaqatigiinnissamut angusassamik toraagaqarpoq - taamaakkamilu avataaniittunut atuassallugu paasiuminaassinnaalluni.

Avataaniittunut suliamut malinnaasinnaanissamut periarfissiiniarluta ”Backlog Lite” aserfatsaaliorneqartarpoq Backlog-imiit atuaruminarnerulluni aappaaniit. Allagartamit anguniagaq tassaavoq sammisat ataasiakkaat ataqatigiissillugit allannissaat taamaalilluni allatat suliap imarisai paasikannerneqarsinnaaniassammata. Backlog-i atuaruminartup siunertarivaa qaammatikkaarlugit/Sprint-ikkaarlugit nalilersuinermi nutaanik ilaartorneqartassasoq. Naliginnaasumik qaammatip qeqqanit tamanut ammasumik takuneqarsinnaasalissaaq.

Sulinermut poortat

Ineriartornermut suliat ataasiakkaat naliginnaasumik malittarisassatut pingaarnertut tunuliaqutit aamma anguniakkat (ukioq 2014-2015 qaangiummat) Sulinermut poortani allaaserineqartartoq takuneqarsinnaavoq. Eqimattat PO-mi sulisut anguniarpaat sulinermut poortat suut suliarineqarsimanersut allaaserinissaat suullu naammassigaanni iluanaarutaassanersut allaaseralugit.

Sulinermut poortanut allaaserineqarneri tamanut ammasumik atuarneqarsinnaapput uanilu takuneqarsinnaallutik KAQA.gl/DK/Arbejdspakker

Eqimattat Project Owner-imiittut

Kommuunini eqimattat Project Owner-imik taasat ataqatigiimmik aaqqissuussani piginnittutut iluarsartuullugu pilersaarusiaq ingerlappaat. Eqimattap kommuunini ataatsimut sulinerni IT-kkut suliani tulleriiaarinerit pilersaarusiornerillu qaammammut Sprint-itigut allannguinerni ataatsimiinnerni aaliangertarpaat sprint-it tulliini susoqassanersoq - aningaasatigullu killigeqqusat nalunaarutigisarlugit.

Sapaatip akunneranut ataasiarlutik - naliginnaasumik tallimanngornermi - eqimattat PO-miittut suliat ingerlasut qanoq ingerlanerinik tulleriiaarisarput ass. naleqquttumik aamma pisariaqartumik aaqqitassat pilersaarummut ataatsimut ingerlasussamut saqqummiuttarlugit.

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsineq

Ataqatigiimmik aaqqissuussamik Winformatik-itut angitigisumik paasiuminaatsigisumillu ingerlatsineq atuinerlu ataqatigiimmik aaqqissuussinermut ingerlatsinermut tunngasorpassuarnik imaqarpoq. KIMIK iT-mit ataqatigiimmik aaqqissuussamik ingerlatsinerup pissusissamisut ingerlatsinerup saniatigut ataqatigiimmillu aaqqissuussamik teknikkikkut kukkunersiuinerup saniatigut, soorlu ajornartoornerit naliginnaasut kommuunillu avaqqullugit suliassat, KIMIK iT-mit aamma allaffissornikkut suliarineqartarput. Kommuuninut ukiut 30-it KIMIK iT sullissereerluni paasissutissarsiorfittut inissisimavoq oqartussaasunit pisiortorfinniillu atorneqarluartumik.

Ataqatigiimmik aaqqissuussami ingerlatsinermi sammisat ilagaat “Nalunaarsuutinik paarlaaqatigiinneq akiliisitsinermut oqartussanut”, tassanilu KIMIK iT ass. qaammannut eqimattanik “attaveqaqatissanik” kommuuninit akiliisitsinermullu oqartussanik ilaasulerlutik naapitaqartarput.

ERP

Ataatsimut tamanut ammasumik iluarsartuullugu pilersaarusiaq ERP tamanut ammasumik aningaasaqarnikkut ataqatigiimmik aaqqissuussamik ilisarisitsinissaminnik anguniagaqarput. Winformatik-ip ingerlariaasaasa ilamernga kisimi ataqatigiimmik aaqqissuussap taarsersinnaavaa. Kommuunitigut suliani pisortaqarfiup annersarigunagaasa ilaat ilimagineqarpoq Winformatik-imiit sullinneqarnissaa. ERP-mi iluarsartuullugu pilersaarusiaq taamaammat KIMIK iT suleqatigalugu ilimagineqarpoq qanoq Winformatik-imi sulianut modulit ajornannginnerpaamik AX2012R2-kkut aaqqinneqarsinnaassanersoq. KIMIK iT naatsorsuutaannit inernerit uani erserput: support.kimik-it.gl/winfosupport/Interface/prisme/Default.aspx

Pikkorissarnerit

Pikkorissarnernut Winformatik-ip tungaatigut tamakkiisumik soqutiginnittoqartuaannarpoq. Modulinut nutaanut atuutereersunullu. Tamanna nuannerpoq pikkorissarnerni unammillernartut annertuut kommuunit aqutassaannit allisaanerminni sulianilu assigiinngitsuni paasisimannittunik aalajangiussinernut aaqqiisinnaammata. Backlog-imi taamaammat atuisunut ilinniartitsineq aamma pikkorissarnernut atortussat aaliangersimasumik ilaapput - tamatigullu nutaanik imaluunniit pikkorissarnermut atortunik nutaanngorsaanissamut pisariaqartitsisoqaraangat uummaqqittarlutik. Pikkorissarnernut atortut atuuttut uani nassaarineqarsinnaapput support.kimik-it.gl/winfosupport/Undervisning/Default.aspx

Piviusunngortitsinissamut tapersiineq

Akulikitsutigut ataqatigiimmik aaqqissuussat tamarmiusumit ineriartorneq ilaminiinnannguaraa imaluunniit atortorissaarut aallartissagaangat ilaminiinnaalluni. Ataqatigiimmik aaqqissuussap atulersinnissaa suliamik annertuumik pisariaqartitsisarpoq pissutigalugu kommuunini sulisut piffissaqarlutillu periarfissaqaraangata aatsaat atulersinnaammat. Piviusunngortitsineq kommuunit malillugit kommuunit ataasiakkaarlugit akilerneqartussaapput, kisianni ass. ataatsimut suliniutini aamma ataatsimut nangitsinerni uuma ataani nalunaarutigineqartarluni.

Iluarsisassamerngit ineriartornissamullu kissaatit

Kommuuninut isumaqatigiissutit malillugit ineriartornissamut kissaatit minnerit - soorlu erseqqarissumik silappaarissumik nipillit ullulli ikitsunnguit ingerlanerini naammassisinnaarpasissut - aallartinneqarsinnaapput KIMIK iT-miit attaviginnittoqaruni eqimattallu iluanni suliat pillugit naatsorsuinerni ataatsimiinnerni piaartumik paasitinneqartussanngorpata.

 

---oOo---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allaffeqarfik:  KAQA - C/O KIMIK iT A/S, Box 740, 3900 Nuuk, Kalaallit Nunaat                                             nittartagaq: www.kaqa.gl