Arbejdspakker

Dokument Beskrivelse I gang
A-bidrag administration Administration af underholdsbidrag
Administration af pensioner Administration af pensioner  
Anbragte børn Fase 5 Registreringsdel Støtte af lovgivning på området  
Hjemmehjælpsmodul Administration og styring af hjemmehjælperydelser  
KOMLIS Det kommunale ledelsesinformationssystem.
       
 
     

 
Afsluttede
Dokument Beskrivelse Afsluttet
Udvidelse af beregningsskema for familiebudget  
Anbragte børn Fase 6 Økonomidel  
Handicap fase 6  
Knytte bilag til posteringer Forøget fleksibilitet i tilknytning af bilag til posteringer
Handicap fase 5 Bl.a. økonomi for personer under behandling i Danmark