Arbejdspakker

Dokument Beskrivelse I gang
A-bidrag administration Administration af underholdsbidrag
Administration af pensioner Administration af pensioner  
Anbragte børn Fase 5 Registreringsdel Støtte af lovgivning på området  
Hjemmehjælpsmodul Administration og styring af hjemmehjælperydelser  
KOMLIS Det kommunale ledelsesinformationssystem.
Emailforsendelse af fakturaer rev 1.1  Visse debitorer, f.eks. INI og Tele har ønsket at modtage fakturaer i PDF-form via email.   
 
     

 
Afsluttede
Dokument Beskrivelse Afsluttet
Udvidelse af beregningsskema for familiebudget  
Anbragte børn Fase 6 Økonomidel  
Handicap fase 6  
Knytte bilag til posteringer Forøget fleksibilitet i tilknytning af bilag til posteringer
Handicap fase 5 Bl.a. økonomi for personer under behandling i Danmark